دالگوی باهوش در هر قسمت با قسمتی از زندگی یکی از موجودات اطراف خود آشنا می‌شود.
موشی، خاطرات خود را از اتفاقات و ماجراهایی که با دوست عزیز و بامزه‌اش گوش‌دراز داشته برای ما تعریف می‌کند.…
موفی، یک خرگوش کوچولو، خجالتی و حساس است که شب‌ها بر روی یک غوزۀ پنبه‌ می‌خوابد. او همیشه یاد می‌گیرد…
خرگوش کوچولوی سفید در جعبۀ خود یک یادگاری از همۀ اولین‌هایش نگه داشته است. اولین‌های او یک نشانه از کاری…
زرد به همراه بنفش نقاشی‌های زیبایی می‌کشد. ماهی قرمز کوچولوی توی تُنگ هم با خوشحالی نقاشی آنها را نگاه می‌کند.…
فیلی و برفی با وسایلشان بازی‌های تخیلی زیبایی می‌کنند. آنها در خیال خود پرواز می‌کنند و به هرجا که می‌خواهند…
توپ قلقلی هر روز برای هواخوری به فضای باز می‌رود. او هر بار چیزهای تازه‌ای می‌بیند و اتفاقات جالبی را…
در بیشۀ سرسبزی دوستان خوبی مثل زبل، لاکی، نیش‌نیش، فلفلی و قورقوری در کنار هم لانه ساخته و در همسایگی…
«ماجراهای کوچولو و خانواده» کتابی است که در کتابخانۀ دخترکی به نام شیرین قرار دارد. او داستان‌های این کتاب را…
کوکی به همراه مادربزرگ، پدر، مادر، برادر بزرگتر و یک کوچولویی که هنوز از تخم بیرون نیامده! و حتی لاک‌پشت…