علی قره قاشی خیاوی 12 ساله - زلزله آذر بایجان

نمره شما
(4 رای)
زلزله آذر بایجاننام: علی
نام خانوادگی: قره قاشی خیاوی
سن: 12
موضوع نقاشی: زلزله آذر بایجان

نظر شما درباره این برنامه

لطفا فقط درباره این برنامه نظر دهید و از ارسال نظر تکراری هم خودداری کنید.
تصویر امنیتی