آیدا 8 ساله - زلزله

نمره شما
(14 رای)
زلزلهنام: آیدا
نام خانوادگی: حسینیان
سن: 8
موضوع نقاشی: زلزله

نظر شما درباره این برنامه

لطفا فقط درباره این برنامه نظر دهید و از ارسال نظر تکراری هم خودداری کنید.
تصویر امنیتی