نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(47 رای)
حضرت زینب (س)نام: حنانه
نام خانوادگی: خدابخشی
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(37 رای)
حضرت زینب(س)نام: حنانه
نام خانوادگی: خدابخشی
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(22 رای)
دعای حضرت زینب برای برادرنام: علیرضا
نام خانوادگی: صنوبری
سن: 8
موضوع نقاشی: دعای حضرت زینب برای برادر
نمره شما
(22 رای)
ضریح حضرت زینب سلام الله علیهانام: ریحانه
نام خانوادگی: عادلی
سن: 8
موضوع نقاشی: ضریح حضرت زینب سلام الله علیها
نمره شما
(52 رای)
حضرت زینب(س)درکربلانام: حامد
نام خانوادگی: قره باغی
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)درکربلا
نمره شما
(20 رای)
حضرت زینبنام: محدثه
نام خانوادگی: حسن پور
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(13 رای)
بازی حضرت زینب و ام کلثومنام: زینب
نام خانوادگی: حاجی حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: بازی حضرت زینب و ام کلثوم
نمره شما
(49 رای)
حضرت زینبنام: زهرا
نام خانوادگی: حسین پور
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(21 رای)
حضرت زینبنام: زینب
نام خانوادگی: امیرحسینی
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(20 رای)
حضرت زینب سلام الله علیهانام: زینب
نام خانوادگی: رستگار
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب سلام الله علیها
نمره شما
(18 رای)
حضرت زینب (س)نام: آمنه
نام خانوادگی: حیدری
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(18 رای)
دیدار آخر حضرت رقیه(س) با پدرش در حضور حضرت زینب(س)نام: حنانه
نام خانوادگی: برخورداری
سن: 8
موضوع نقاشی: دیدار آخر حضرت رقیه(س) با پدرش در حضور حضرت زینب(س)
نمره شما
(14 رای)
دیدگاه حضرت زینب از تل زینبیهنام: امیر مهدی
نام خانوادگی: شاه محمد میراب
سن: 8
موضوع نقاشی: دیدگاه حضرت زینب از تل زینبیه
نمره شما
(33 رای)
امام حسین و حضرت زینب(س)نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: عباسی
سن: 9
موضوع نقاشی: امام حسین و حضرت زینب(س)
نمره شما
(15 رای)
خمیه گاه حضرت زینب(ع)کربلا حضرت زینب وحضرت رقیه(ع)نام: فاطمه
نام خانوادگی: غروی
سن: 5
موضوع نقاشی: خمیه گاه حضرت زینب(ع)کربلا حضرت زینب وحضرت رقیه(ع)
نمره شما
(6 رای)
عاشورا- حضرت زینب و حضرت رقیهنام: طاها
نام خانوادگی: علی زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: عاشورا- حضرت زینب و حضرت رقیه
نمره شما
(7 رای)
حضرت زینب در صحرای کربلانام: فاطمه زهرا(سارینا)
نام خانوادگی: احمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت زینب در صحرای کربلا
نمره شما
(29 رای)
حضرت زینبنام: امیرحسین
نام خانوادگی: ابراهیمی
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(14 رای)
تولد حضرت زینب(ع)نام: امیرعلی
نام خانوادگی: گلیانی
سن: 8
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب(ع)
نمره شما
(17 رای)
حضرت زینب(س)نام: صابر
نام خانوادگی: محمدلو
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(40 رای)
حضرت زینب وامام حسیننام: محسن
نام خانوادگی: زهرانژاد
سن: 15
موضوع نقاشی: حضرت زینب وامام حسین
نمره شما
(8 رای)
حضرت زینبنام: امیرحسین
نام خانوادگی: پوراسماعیل
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(28 رای)
تولد حضرت زینب (س)نام: هنانه
نام خانوادگی: نعیمی
سن: 10
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب (س)
نمره شما
(17 رای)
حضرت زینبنام: نگین
نام خانوادگی: قاضی پور
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(11 رای)
تولد حضرت زینب (س)نام: آیدا
نام خانوادگی: همتی نژاد
سن: 8
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب (س)
نمره شما
(7 رای)
حضرت زینب(س)نام: الناز
نام خانوادگی: نجفی
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(4 رای)
حضرت زینب(س)نام: رقیه
نام خانوادگی: نجفی
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(4 رای)
حضرت زینب(س)نام: مبینا
نام خانوادگی: باقری فر
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(8 رای)
حضرت زینبنام: نرجس
نام خانوادگی: خوبی زاده
سن: 13
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(7 رای)
اسارت حضرت زینبنام: رقیه
نام خانوادگی: خراسانی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: اسارت حضرت زینب
نمره شما
(9 رای)
حضرت علی اکبر( ع )و حضرت زینب( س )در صحرای کربلانام: محمد مهدی
نام خانوادگی: قزوینی
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت علی اکبر( ع )و حضرت زینب( س )در صحرای کربلا
نمره شما
(20 رای)
روز عاشورا و حضرت زینب (س)نام: محمد
نام خانوادگی: ساوری
سن: 9
موضوع نقاشی: روز عاشورا و حضرت زینب (س)
نمره شما
(8 رای)
روز عاشورا و سختی های حضرت زینبنام: دینا
نام خانوادگی: نقی نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: روز عاشورا و سختی های حضرت زینب
نمره شما
(27 رای)
حضرت زینبنام: محدثه
نام خانوادگی: سلیمیان
سن: 13
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(18 رای)
وداع حضرت زینب(ع) با علی اصغر(ع)نام: زهرا
نام خانوادگی: خوشنویس مهرام قزوینی
سن: 5
موضوع نقاشی: وداع حضرت زینب(ع) با علی اصغر(ع)
نمره شما
(25 رای)
حضرت زینبنام: محمد سجاد
نام خانوادگی: ذاکری
سن: 14
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(8 رای)
مهربانی حضرت زینب (س)نام: آتنا
نام خانوادگی: امیری فر
سن: 7
موضوع نقاشی: مهربانی حضرت زینب (س)
نمره شما
(9 رای)
حضرت زینب(س)نام: رضوان
نام خانوادگی: امیرخانی خبیصی
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(27 رای)
پرستار کربلا حضرت زینب سنام: نگاره
نام خانوادگی: الهامی
سن: 10
موضوع نقاشی: پرستار کربلا حضرت زینب س
نمره شما
(8 رای)
فرشتگان و ائمه(امام علی, حضرت فاطمه و حضرت زینب)نام: آیلا
نام خانوادگی: اصغری
سن: 6
موضوع نقاشی: فرشتگان و ائمه(امام علی, حضرت فاطمه و حضرت زینب)
نمره شما
(23 رای)
حضرت زینبنام: پریسا
نام خانوادگی: خانمحمدی
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(7 رای)
حرم حضرت زینب(س)نام: متین
نام خانوادگی: فراهانی
سن: 11
موضوع نقاشی: حرم حضرت زینب(س)
نمره شما
(7 رای)
حضرت زینبنام: ثنا
نام خانوادگی: محجوب
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(7 رای)
حضرت زینب (س)نام: لیلا
نام خانوادگی: جم
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(35 رای)
حضرت زینبنام: الهه
نام خانوادگی: خدایی
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(4 رای)
میلاد حضرت زینبنام: لیلا
نام خانوادگی: ذبیحی مقدم
سن: 7
موضوع نقاشی: میلاد حضرت زینب
نمره شما
(5 رای)
حضرت زینبنام: سینا
نام خانوادگی: شفیعی ثانی
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(3 رای)
روز پرستار و تولد حضرت زینبنام: محمد صدرا
نام خانوادگی: آزادگان
سن: 6
موضوع نقاشی: روز پرستار و تولد حضرت زینب
نمره شما
(11 رای)
پرستاری حضرت زینب از امام سجاد(ع)نام: یاسمن
نام خانوادگی: شجاعی
سن: 6
موضوع نقاشی: پرستاری حضرت زینب از امام سجاد(ع)
نمره شما
(7 رای)
حضرت زینبنام: سحر
نام خانوادگی: رحمتی
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(22 رای)
درباره ی حضرت زینبنام: سینا
نام خانوادگی: صیامی
سن: 11
موضوع نقاشی: درباره ی حضرت زینب
نمره شما
(11 رای)
حضرت زینب (س)نام: محمدامین
نام خانوادگی: عابدی
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(1 رای)
حضرت زینب(سلام الله علیها) در حال مناجاتنام: زهرا
نام خانوادگی: برزگر
سن: 7
موضوع نقاشی: حضرت زینب(سلام الله علیها) در حال مناجات
نمره شما
(10 رای)
تولد حضرت زینب(س)نام: فاطمه
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 12
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب(س)
نمره شما
(15 رای)
تولد حضرت زینب و روز پرستارنام: زهرا
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 7
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب و روز پرستار
نمره شما
(12 رای)
حضرت زینبنام: رامین
نام خانوادگی: رامین حکیمی
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(3 رای)
حضرت زینب سنام: سارا
نام خانوادگی: محمدی راد
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب س
نمره شما
(12 رای)
پرستار کربلا حضرت زینب(س)نام: کوثر
نام خانوادگی: برزگر
سن: 12
موضوع نقاشی: پرستار کربلا حضرت زینب(س)
نمره شما
(6 رای)
ولادت حضرت زینب (س)نام: زینب و محمدجواد
نام خانوادگی: پورکاظم نوقابی
سن: 8
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب (س)
نمره شما
(11 رای)
حضرت زینب (س) در حال دعا کردننام: فاطیما
نام خانوادگی: بهادر قلعه نو
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س) در حال دعا کردن
نمره شما
(23 رای)
میلاد حضرت زینب روز پرستارنام: محمد امین
نام خانوادگی: شکوهمند
سن: 9
موضوع نقاشی: میلاد حضرت زینب روز پرستار
نمره شما
(1 رای)
ولادت حضرت زینب ( روز پرستار)نام: آیلین
نام خانوادگی: بهادر
سن: 6
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب ( روز پرستار)
نمره شما
(6 رای)
حضرت زینب در حال دعا کردننام: زهرا
نام خانوادگی: مهراد
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت زینب در حال دعا کردن
نمره شما
(5 رای)
حضرت زینبنام: پریا
نام خانوادگی: درخشان
سن: 4
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(4 رای)
روز پرستار و  روز ولادت حضرت زینب(س)نام: آیسان سادات
نام خانوادگی: صدری
سن: 9
موضوع نقاشی: روز پرستار و روز ولادت حضرت زینب(س)
نمره شما
(8 رای)
حضرت زینب ( روز پرستار )نام: فرحان
نام خانوادگی: امامی
سن: 7
موضوع نقاشی: حضرت زینب ( روز پرستار )
نمره شما
(6 رای)
میلاد حضرت زینب (س)نام: خدیجه
نام خانوادگی: عیسایی
سن: 10
موضوع نقاشی: میلاد حضرت زینب (س)
نمره شما
(2 رای)
حضرت زینب (س)نام: کسری وثنا
نام خانوادگی: قرجه داغی
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(5 رای)
حضرت زینبنام: مبینا
نام خانوادگی: شاکر اردکانی
سن: 8
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(9 رای)
روز پرستار و توجه حضرت زینب به بیماراننام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: اکبری
سن: 7
موضوع نقاشی: روز پرستار و توجه حضرت زینب به بیماران
نمره شما
(14 رای)
حضرت زینب عنام: فاطمه
نام خانوادگی: احمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زینب ع
نمره شما
(2 رای)
حضرت زینب(س)نام: محمدرضا
نام خانوادگی: الیاسی
سن: 9
موضوع نقاشی: حضرت زینب(س)
نمره شما
(4 رای)
حضرت زینب (س)نام: آیدا
نام خانوادگی: ولی قیداری
سن: 7
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(2 رای)
نقاشی درمورد حضرت زینب (س)نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: پاک جو
سن: 8
موضوع نقاشی: نقاشی درمورد حضرت زینب (س)
نمره شما
(7 رای)
نقاشی درمورد حضرت زینب (س)نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: پاک جو
سن: 8
موضوع نقاشی: نقاشی درمورد حضرت زینب (س)
نمره شما
(4 رای)
تولد حضرت زینب (س)نام: فریا
نام خانوادگی: شریف پور
سن: 7
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب (س)
نمره شما
(13 رای)
حضرت زینبنام: عاطفه
نام خانوادگی: مرادی
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(8 رای)
حضرت زینبنام: محمد طاها
نام خانوادگی: صداقت پور
سن: 7
موضوع نقاشی: حضرت زینب
نمره شما
(5 رای)
حضرت زینب سنام: محمدیوسف
نام خانوادگی: شریفی
سن: 13
موضوع نقاشی: حضرت زینب س
نمره شما
(3 رای)
ولادت حضرت زینب روز پرستارنام: حسین
نام خانوادگی: شاهدی
سن: 7
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب روز پرستار
نمره شما
(6 رای)
حرم حضرت زینب(س)نام: اشکان
نام خانوادگی: مومنی زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: حرم حضرت زینب(س)
نمره شما
(9 رای)
ولادت حضرت زینب (س)نام: سنا
نام خانوادگی: رفیعی اصل
سن: 11
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب (س)
نمره شما
(4 رای)
ولادت حضرت زینب(س)نام: زهرا
نام خانوادگی: حسین زاده
سن: 9
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب(س)
نمره شما
(9 رای)
ائمه ( حضرت زینب و خانواده )نام: مهدیا
نام خانوادگی: عباسی
سن: 3
موضوع نقاشی: ائمه ( حضرت زینب و خانواده )
نمره شما
(13 رای)
تولد حضرت زینبنام: زینب
نام خانوادگی: اربابی
سن: 10
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب
نمره شما
(14 رای)
سختی های حضرت زینب (س)نام: سپیده
نام خانوادگی: پیامی
سن: 11
موضوع نقاشی: سختی های حضرت زینب (س)
نمره شما
(5 رای)
ولادت حضرت زینب (س)نام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: جمالی پاقلعه
سن: 7
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب (س)
نمره شما
(5 رای)
ولادت حضرت زینب(س)نام: الهام
نام خانوادگی: خسروی اسفهرود
سن: 12
موضوع نقاشی: ولادت حضرت زینب(س)
نمره شما
(6 رای)
حضرت زینب (س)نام: ریحانه
نام خانوادگی: دهقانی
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(9 رای)
تولد حضرت زینبنام: یوسف
نام خانوادگی: طالبیان
سن: 9
موضوع نقاشی: تولد حضرت زینب
نمره شما
(5 رای)
حضرت زینب (ع)نام: مینا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 10
موضوع نقاشی: حضرت زینب (ع)
نمره شما
(8 رای)
خطبه حضرت زینب (س) در شامنام: مهتا
نام خانوادگی: حسن پور گیلده
سن: 9
موضوع نقاشی: خطبه حضرت زینب (س) در شام
نمره شما
(17 رای)
گل دادن حضرت زینب ( س ) برای روز پدر به حضرت علی (ع)نام: صبا
نام خانوادگی: حیدری
سن: 11
موضوع نقاشی: گل دادن حضرت زینب ( س ) برای روز پدر به حضرت علی (ع)
نمره شما
(4 رای)
امام حسین (ع ) و حضرت زینب (س)نام: مریم
نام خانوادگی: مفیدیان
سن: 6
موضوع نقاشی: امام حسین (ع ) و حضرت زینب (س)
نمره شما
(10 رای)
حضرت زینب کبری (س)نام: آرزو
نام خانوادگی: کریم زاده
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت زینب کبری (س)
نمره شما
(8 رای)
حضرت زینب (س)نام: پارمیدا
نام خانوادگی: عباسی
سن: 7
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(10 رای)
حضرت زینب (س)نام: مریم
نام خانوادگی: قربانی
سن: 13
موضوع نقاشی: حضرت زینب (س)
نمره شما
(5 رای)
حرم حضرت زینبنام: زینب
نام خانوادگی: رکن الدینی
سن: 5
موضوع نقاشی: حرم حضرت زینب
نمره شما
(14 رای)
حضرت زینب و امام حسین و امام حسننام: مهدیه السادات
نام خانوادگی: نقیبی
سن: 11
موضوع نقاشی: حضرت زینب و امام حسین و امام حسن
نمره شما
(14 رای)
حضرت زهراو حضرت زینبنام: فاطمه
نام خانوادگی: دهقانیان
سن: 12
موضوع نقاشی: حضرت زهراو حضرت زینب