نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
طبيعتنام: مهنا
نام خانوادگی: احمدي
سن: 7
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمدرضا
نام خانوادگی: صادقی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
روز عاشورانام: مریم
نام خانوادگی: وطن خواه
سن: 8
موضوع نقاشی: روز عاشورا
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: اميررضا
نام خانوادگی: گودرزى
سن: 5
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(2 رای)
آلودگی هوا و محیط زیستنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: جوکار
سن: 11
موضوع نقاشی: آلودگی هوا و محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
وسایل نقلیه عمومی  - اتوبوسنام: محمد متین
نام خانوادگی: شریفی
سن: 4
موضوع نقاشی: وسایل نقلیه عمومی - اتوبوس
نمره شما
(26 رای)
ازادنام: علیرضا
نام خانوادگی: سراج
سن: 13
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: محمد ماهان
نام خانوادگی: سلطان آبادی
سن: 6
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(3 رای)
اردکنام: ثمین
نام خانوادگی: نیکزاد
سن: 9
موضوع نقاشی: اردک
نمره شما
(7 رای)
بهار در زمستان(پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه)نام: نیایش
نام خانوادگی: گنجواری
سن: 8
موضوع نقاشی: بهار در زمستان(پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه)
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: سارینا
نام خانوادگی: دانژه
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: علیرضا
نام خانوادگی: جواهری
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
جشن  بادکنینام: ریحانه
نام خانوادگی: عزیزی
سن: 5
موضوع نقاشی: جشن بادکنی
نمره شما
(1 رای)
پویا و مدادینام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: لرستانی
سن: 6
موضوع نقاشی: پویا و مدادی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: عطارذیجود
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(13 رای)
مذهبی - امام سجاد (ع)نام: رقیه
نام خانوادگی: تقی پور
سن: 10
موضوع نقاشی: مذهبی - امام سجاد (ع)
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: یعقوبی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
فصل زمستاننام: ریحانه
نام خانوادگی: حاجی زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: فصل زمستان
نمره شما
(2 رای)
دايناسورهانام: ارسام
نام خانوادگی: ابراهيمي
سن: 6
موضوع نقاشی: دايناسورها
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ساجده
نام خانوادگی: عیوضی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد