نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: اميرحسين
نام خانوادگی: ورامش
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
عیدغدیر خمنام: شهریار
نام خانوادگی: قهرمانی
سن: 7
موضوع نقاشی: عیدغدیر خم
نمره شما
(0 رای)
فوتبالنام: سیدیاسین
نام خانوادگی: پناهی
سن: 5
موضوع نقاشی: فوتبال
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مهدی
نام خانوادگی: قلمبر
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
خونه و رنگین کمون مهربونینام: پریناز
نام خانوادگی: جعفرزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: خونه و رنگین کمون مهربونی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: صدرا
نام خانوادگی: حاجی زاده رحمتی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: هستی
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 6
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(0 رای)
کره زمین و آدمهای روی آن به همراه بالنی در آسمان و گلی زردنام: پارسا
نام خانوادگی: فلاحت راد
سن: 4
موضوع نقاشی: کره زمین و آدمهای روی آن به همراه بالنی در آسمان و گلی زرد
نمره شما
(0 رای)
طبیعت مثل ادم های شاد است & طبیعت در دلش شور و نشاط استنام: سیده حدیث
نام خانوادگی: حسینی
سن: 16
موضوع نقاشی: طبیعت مثل ادم های شاد است & طبیعت در دلش شور و نشاط است
نمره شما
(10 رای)
باغ محشنام: فاطمه
نام خانوادگی: حسینی
سن: 6
موضوع نقاشی: باغ محش
نمره شما
(2 رای)
ملکهنام: مریم
نام خانوادگی: برونی
سن: 9
موضوع نقاشی: ملکه
نمره شما
(0 رای)
ماشیننام: میلاد
نام خانوادگی: حیدری
سن: 4
موضوع نقاشی: ماشین
نمره شما
(0 رای)
حماسینام: ابولفضل
نام خانوادگی: صمد زاده
سن: 06
موضوع نقاشی: حماسی
نمره شما
(0 رای)
روستانام: طاها
نام خانوادگی: فرهادی
سن: 9
موضوع نقاشی: روستا
نمره شما
(1 رای)
بیست و دو بهمن ایراننام: داوود
نام خانوادگی: جعفروند
سن: 6
موضوع نقاشی: بیست و دو بهمن ایران
نمره شما
(2 رای)
عروسینام: معصومه
نام خانوادگی: حامی
سن: 9
موضوع نقاشی: عروسی
نمره شما
(6 رای)
هدیه دادن به کودکان نیازمندنام: ریحانه
نام خانوادگی: رمضانیان مقدم
سن: 8
موضوع نقاشی: هدیه دادن به کودکان نیازمند
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: احمدرضا
نام خانوادگی: بشکوفه
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: عمران
نام خانوادگی: غلامی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
شبهای پر نور خدانام: مهتاب
نام خانوادگی: پوریا
سن: 6
موضوع نقاشی: شبهای پر نور خدا