جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:07:33
3 07:38:31 وله حدیث 00:01:03
4 07:39:34 نقاشی‌های شما - قسمت 286 00:07:30
5 07:47:04 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:56
6 07:48:00 بره ناقلا 00:06:55
7 07:54:55 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
8 07:55:25 خرس کوچولوهای پرنده - قسمت 24 00:21:11
9 08:16:36 تیزر مجموعه ماجراهای دینو 00:00:46
10 08:17:22 ماجراهای امیر کوچولو - قسمت 12 00:06:35
11 08:23:57 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
12 08:24:11 کلیپ صبح زود 00:03:15
13 08:27:26 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
14 08:28:06 گرگ ناقلا 00:01:00
15 08:29:06 آگهی بازرگانی 00:01:15
16 08:30:21 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
17 08:31:12 بلوط دانا - قسمت 24 00:09:59
18 08:41:11 وله هواپیما 00:00:14
19 08:41:25 جوجه جوجه طلایی - قسمت 68 00:11:07
20 08:52:32 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
21 08:52:47 رویای شیرین - قسمت 24 00:11:26
22 09:04:13 آرم استیشن نقاشی 00:00:17
23 09:04:30 قوقولی و قدقدا - قسمت 22 00:07:13
24 09:11:43 آرم استیشن زنبور 00:00:07
25 09:11:50 ماموک 00:03:08
26 09:14:58 وله آموزشی - اسب آبی 00:00:37
27 09:15:35 نقاشی - خردسال - قسمت 209 00:14:59
28 09:30:34 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
29 09:31:22 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
30 09:31:52 مداد سحرآمیز - قسمت 35 00:05:17
31 09:37:09 وله ماه رمضان 00:00:25
32 09:37:34 اوم نوم - قسمت 24 00:01:16
33 09:38:50 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:10
34 09:40:00 قصه های غزاله - قسمت 13 00:17:09
35 09:57:09 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
36 09:57:39 رالف 00:01:19
37 09:58:58 آگهی بازرگانی 00:01:39
38 10:00:37 پنگوئن‌های زبل - قسمت 8 00:09:44
39 10:10:21 وله اعلام ویژه - پاندای کونگ‌فو کار 00:00:40
40 10:11:01 کلیپ ساعت 00:02:10
41 10:13:11 آرم استیشن لاکی 2 00:00:38
42 10:13:49 آلی و آلیچه - قسمت 36 00:01:00
43 10:14:49 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:56
44 10:15:45 قصه های من و آقاجان - قسمت 4 00:12:29
45 10:28:14 تیزر مجموعه قصه های غزاله 00:01:16
46 10:29:30 آرم تایم اژدها سواران 00:00:30
47 10:30:00 اژدها سواران - قسمت 1 00:22:07
48 10:52:07 وله ماه رمضان 00:00:15
49 10:52:22 ویژه ماه رمضان 00:01:58
50 10:54:20 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
51 10:54:50 لئون 00:02:59
52 10:57:49 آگهی بازرگانی 00:01:41
53 10:59:30 آرم تایم گولوبولا 00:00:30
54 11:00:00 گولوبولا 00:17:06
55 11:17:06 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
56 11:17:57 اوگی 00:06:33
57 11:24:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
58 11:25:00 آموزش روخوانی قرآن مجید - قسمت 13 00:10:14
59 11:35:14 وله ماه رمضان 00:00:25
60 11:35:39 تام و جری 00:06:38
61 11:42:17 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:10
62 11:43:27 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:06
63 11:44:33 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
64 11:45:03 قهرمانان تنیس - قسمت 58 00:21:31
65 12:06:34 وله اعلام ویژه - خرس کوچولوهای پرنده 00:00:40
66 12:07:14 کلیپ ماه رمضان 00:01:50
67 12:09:04 آگهی بازرگانی 00:01:41
68 12:10:45 ماجراهای دینو - قسمت 24 00:12:40
69 12:23:25 آرم استیشن کامیون 00:00:18
70 12:23:43 گنجینه 00:01:10
71 12:24:53 آرم تایم نجات رباتیک 00:00:30
72 12:25:23 نجات رباتیک - قسمت 24 00:22:29
73 12:47:52 آگهی بازرگانی 00:01:56
74 12:49:48 اردوگاه حیوانات - قسمت 24 00:11:37
75 13:01:25 وله حدیث 00:00:34
76 13:01:59 کلیپ چادر نماز 00:01:24
77 13:03:23 تلاوت قرآن 00:04:37
78 13:08:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
79 13:13:04 دعای روز سیزدهم ماه رمضان 00:01:01
80 13:14:05 کلیپ بی تو 00:02:27
81 13:16:32 وله اعلام ویژه - پاندای کونگ‌فو کار 00:00:40
82 13:17:12 قصه‌هایی از سرزمین دور 00:04:15
83 13:21:27 وله ماه رمضان 00:00:25
84 13:21:52 اسکار 00:05:46
85 13:27:38 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
86 13:28:18 پندانه - قسمت 24 00:01:21
87 13:29:39 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
88 13:30:02 سینمایی قطار آبی 01:20:02
89 14:50:04 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:10
90 14:51:14 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:06
91 14:52:20 پلنگ صورتی 00:05:39
92 14:57:59 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
93 14:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:39
94 15:00:08 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
95 15:00:59 بلوط دانا - قسمت 25 00:09:59
96 15:10:58 آرم استیشن لوگوی شبکه پویا 00:00:16
97 15:11:14 جوجه جوجه طلایی - قسمت 69 00:12:53
98 15:24:07 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
99 15:24:27 رویای شیرین - قسمت 25 00:11:03
100 15:35:30 آرم استیشن ستاره 00:00:30
101 15:36:00 کلیپ پروانه 00:02:04
102 15:38:04 وله پازل 00:00:16
103 15:38:20 قوقولی و قدقدا - قسمت 23 00:05:57
104 15:44:17 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
105 15:45:05 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
106 15:45:35 ماجراهای امیر کوچولو - قسمت 13 00:06:34
107 15:52:09 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:10
108 15:53:19 دیپ‌داپ 00:03:00
109 15:56:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
110 15:56:49 دومو 00:02:42
111 15:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:46
112 16:00:17 نقاشی - کودک - قسمت 210 00:14:48
113 16:15:05 آرم استیشن تخته چوب 00:00:15
114 16:15:20 مداد سحرآمیز - قسمت 36 00:04:53
115 16:20:13 آرم استیشن صندوق 00:00:25
116 16:20:38 تام و جری - قسمت 25 00:09:12
117 16:29:50 وله پویا 10 00:00:36
118 16:30:26 کلیپ همسایه ها 00:02:33
119 16:32:59 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:10
120 16:34:09 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:06
121 16:35:15 آرم تایم خرس کوچولوهای پرنده 00:00:30
122 16:35:45 خرس کوچولوهای پرنده - قسمت 25 00:19:54
123 16:55:39 تیزر مجموعه ماجراهای دینو 00:00:46
124 16:56:25 گرگ ناقلا 00:01:00
125 16:57:25 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
126 16:57:55 آگهی بازرگانی 00:02:08
127 17:00:03 قصه های غزاله - قسمت 14 00:16:54
128 17:16:57 وله ماه رمضان 00:01:00
129 17:17:57 پنگوئن‌های زبل - قسمت 9 00:10:38
130 17:28:35 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:10
131 17:29:45 آرم تایم نجات رباتیک 00:00:30
132 17:30:15 نجات رباتیک - قسمت 25 00:20:19
133 17:50:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
134 17:51:14 اسکار 00:06:57
135 17:58:11 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
136 17:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:17
137 18:00:06 آرم تایم گولوبولا 00:00:30
138 18:00:36 گولوبولا 00:16:42
139 18:17:18 تیزر سینمایی سه‎شنبه 00:01:10
140 18:18:28 تیزر سینمایی چهار‎شنبه 00:01:06
141 18:19:34 آلی و آلیچه - قسمت 37 00:01:00
142 18:20:34 آرم استیشن عصر حجر 00:01:25
143 18:21:59 خرگوشک‌ها 00:07:41
144 18:29:40 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
145 18:30:10 قصه های من و آقاجان - قسمت 5 00:12:14
146 18:42:24 وله ماه رمضان 00:00:33
147 18:42:57 کلیپ چه بی اندازه خوشبختی 00:02:15
148 18:45:12 وله اعلام ویژه - قهرمانان تنیس 00:00:40
149 18:45:52 ماجراهای دینو - قسمت 25 00:12:14
150 18:58:06 تیزر مجموعه نجات رباتیک 00:00:42
151 18:58:48 مکس 00:01:00
152 18:59:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
153 19:00:18 نقاشی - نوجوان - قسمت 280 00:13:42
154 19:14:00 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:56
155 19:14:56 آرم تایم پاندای کونگ‌فو کار 00:00:30
156 19:15:26 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 2 00:23:31
157 19:38:57 وله ماه رمضان 00:00:32
158 19:39:29 لذت دانایی - قسمت 52 00:03:53
159 19:43:22 تیزر سینمایی سه‎شنبه 00:01:10
160 19:44:32 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
161 19:45:02 قهرمانان تنیس - قسمت 59 00:21:57
162 20:06:59 وله ماه رمضان 00:00:25
163 20:07:24 ویژه ماه رمضان 00:01:58
164 20:09:22 آگهی بازرگانی 00:01:05
165 20:10:27 اردوگاه حیوانات - قسمت 25 00:10:41
166 20:21:08 وله ماه رمضان 00:00:25
167 20:21:33 بره ناقلا 00:06:26
168 20:27:59 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
169 20:28:29 آقای خط 00:02:08
170 20:30:37 وله حدیث 00:00:17
171 20:30:54 کلیپ پیامبر 00:03:53
172 20:34:47 تلاوت قرآن 00:06:41
173 20:41:28 دعای ربنا 00:03:32
174 20:45:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
175 20:49:17 دعای روز سیزدهم ماه رمضان 00:01:01
176 20:50:18 وله افطار 00:00:18
177 20:50:36 کلیپ وقت اذان 00:03:11
178 20:53:47 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
179 20:54:17 قصه‌هایی از سرزمین دور 00:03:52
180 20:58:09 وله ماه رمضان 00:00:15
181 20:58:24 پندانه - قسمت 25 00:01:50
182 21:00:14 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
183 21:00:37 سینمایی بلکا و استرلکا 01:12:16
184 22:12:53 تیزر سینمایی چهار‎شنبه 00:01:06
185 22:13:59 تیزر سینمایی پنج‎شنبه 00:01:00
186 22:14:59 رود رانر 00:05:15
187 22:20:14 وله ماه رمضان 00:00:30
188 22:20:44 خانواده ایرانی - 2 - قسمت 6 00:02:49
189 22:23:33 آرم استیشن هندوانه 00:00:34
190 22:24:07 پلنگ صورتی 00:05:49
191 22:29:56 آرم استیشن شب و کاج 00:00:24
192 22:30:20 لالایی کودکان 00:14:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها