جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:00:58 تلاوت قرآن 00:08:38
3 07:09:36 وله حدیث 00:00:17
4 07:09:53 پینگو 00:05:15
5 07:15:08 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
6 07:15:38 رستوران جنگل - قسمت 1 00:15:04
7 07:30:42 آرم استیشن رنگین کمان 2 00:00:30
8 07:31:12 مول 00:08:23
9 07:39:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
10 07:40:05 نقاشی‌های شما - قسمت 215 00:07:30
11 07:47:35 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
12 07:48:40 مکس 00:01:00
13 07:49:40 آگهی بازرگانی 00:00:28
14 07:50:08 جنگل چاکل - قسمت 13 00:23:30
15 08:13:38 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
16 08:13:53 رالف 00:01:19
17 08:15:12 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
18 08:15:37 فیل کوچولو - قسمت 17 00:07:38
19 08:23:15 تیزر مجموعه لوک خوش‌شانس 00:00:49
20 08:24:04 کلیپ توپ سفیدم 00:02:08
21 08:26:12 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
22 08:26:47 دومو 00:02:33
23 08:29:20 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
24 08:30:00 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
25 08:30:51 بابا خرسه - قسمت 6 00:09:57
26 08:40:48 وله گربه خلبان 00:00:14
27 08:41:02 کوکو قصه امروز کو - قسمت 37 00:13:36
28 08:54:38 آرم استیشن خرس بادکنک سوار 00:00:15
29 08:54:53 تو تی تو 00:02:17
30 08:57:10 وله ماهی 00:00:14
31 08:57:24 ماجراهای بهادر-1 - قسمت 6 00:12:07
32 09:09:31 آرم استیشن ستاره 00:00:29
33 09:10:00 زباله نشین‌ها - قسمت 17 00:04:58
34 09:14:58 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
35 09:15:19 نقاشی - خردسال - قسمت 819 00:14:41
36 09:30:00 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
37 09:30:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
38 09:31:18 کارآگاه خصوصی 00:22:22
39 09:53:40 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
40 09:54:45 گازون 00:03:30
41 09:58:15 آرم استیشن ماشین 00:00:10
42 09:58:25 ماجراهای جغد - قسمت 52 00:01:05
43 09:59:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
44 10:00:00 کارآگاهان دریایی - قسمت 44 00:10:36
45 10:10:36 آرم استیشن گل یخ 00:00:20
46 10:10:56 کلیپ همسایه ها 00:02:33
47 10:13:29 آرم استیشن فضایی 00:00:08
48 10:13:37 بره ناقلا 00:06:55
49 10:20:32 آرم استیشن لاکی 1 00:00:16
50 10:20:48 بولک و لولک - قسمت 128 00:09:20
51 10:30:08 آرم تایم لوک خوش‌شانس 00:00:30
52 10:30:38 لوک خوش‌شانس - قسمت 10 00:18:34
53 10:49:12 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
54 10:50:17 تیزر سینمایی شنبه 00:01:08
55 10:51:25 خرگوش و شعبده باز 00:04:52
56 10:56:17 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
57 10:56:42 دیپ‌داپ 00:02:55
58 10:59:37 آگهی بازرگانی 00:00:28
59 11:00:05 آرم تایم شکرستان 00:00:30
60 11:00:35 شکرستان - قسمت 81 00:15:09
61 11:15:44 وله اعلام ویژه - ترکیبی 00:00:40
62 11:16:24 خنگول 00:01:38
63 11:18:02 آرم استیشن کاج های برفی 00:00:30
64 11:18:32 لئو و فرد - قسمت 6 00:07:12
65 11:25:44 وله مداد رنگی 00:00:50
66 11:26:34 لئون 00:02:59
67 11:29:33 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
68 11:30:03 مهارت های زندگی - قسمت 181 00:12:14
69 11:42:17 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
70 11:43:22 تام و جری 00:05:28
71 11:48:50 آرم استیشن لوگو سه رنگ 00:00:13
72 11:49:03 اسکار 00:06:57
73 11:56:00 آرم استیشن توپ های نارنجی 1 00:00:24
74 11:56:24 ببین و ببین - قسمت 160 00:03:30
75 11:59:54 آرم استیشن ابر 00:00:21
76 12:00:15 داستان حشرات - قسمت 3 00:05:06
77 12:05:21 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
78 12:05:51 آقای خط 00:02:26
79 12:08:17 وله حدیث 00:00:43
80 12:09:00 کلیپ امیر محمد 2 00:03:23
81 12:12:23 تلاوت قرآن 00:04:37
82 12:17:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
83 12:21:18 کلیپ انتظار 00:02:53
84 12:24:11 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
85 12:24:51 رود رانر 00:05:15
86 12:30:06 آرم تایم هاکلبری‌فین 00:00:30
87 12:30:36 هاکلبری‌فین - قسمت 15 00:20:19
88 12:50:55 تیزر مجموعه لوک خوش‌شانس 00:00:49
89 12:51:44 بچه ها مواظب باشید 00:05:17
90 12:57:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
91 12:57:31 بوشوگ 00:01:18
92 12:58:49 آگهی بازرگانی 00:00:54
93 12:59:43 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
94 13:00:06 سینمایی جوجه کوچولو 01:04:40
95 14:04:46 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
96 14:05:51 قصه های خوب برای بچه های خوب - قسمت 4 00:18:39
97 14:24:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
98 14:24:55 پلنگ صورتی 00:04:58
99 14:29:53 آگهی بازرگانی 00:00:54
100 14:30:47 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
101 14:31:38 بابا خرسه - قسمت 7 00:09:57
102 14:41:35 وله خمیری 6 00:00:42
103 14:42:17 کوکو قصه امروز کو - قسمت 38 00:12:07
104 14:54:24 وله هواپیما 00:00:14
105 14:54:38 تو تی تو 00:02:17
106 14:56:55 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
107 14:57:29 ماجراهای بهادر-1 - قسمت 7 00:12:22
108 15:09:51 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
109 15:10:21 زباله نشین‌ها - قسمت 18 00:05:11
110 15:15:32 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
111 15:16:20 وله اعلام ویژه - ترکیبی 00:00:40
112 15:17:00 فیل کوچولو - قسمت 18 00:08:21
113 15:25:21 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
114 15:26:26 تیزر سینمایی شنبه 00:01:08
115 15:27:34 دومو 00:02:04
116 15:29:38 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
117 15:30:08 جنگل چاکل - قسمت 14 00:23:34
118 15:53:42 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
119 15:54:12 پینگو 00:05:10
120 15:59:22 آگهی بازرگانی 00:01:10
121 16:00:32 نقاشی - کودک - قسمت 820 00:14:51
122 16:15:23 آرم استیشن فضایی 00:00:08
123 16:15:31 تام و جری 00:05:52
124 16:21:23 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
125 16:21:48 بره ناقلا 00:06:40
126 16:28:28 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
127 16:29:33 آرم تایم گربه‌های فضایی 00:00:30
128 16:30:03 گربه‌های فضایی - قسمت 1 00:20:32
129 16:50:35 آگهی بازرگانی 00:01:25
130 16:52:00 کلیپ جمعه 00:04:21
131 16:56:21 وله اعلام ویژه - ترکیبی 00:00:40
132 16:57:01 دیپ‌داپ 00:03:00
133 17:00:01 آرم استیشن اسکی 2 00:00:23
134 17:00:24 بولک و لولک - قسمت 124 00:08:59
135 17:09:23 آرم استیشن گل یخ 00:00:20
136 17:09:43 پل 00:02:26
137 17:12:09 وله پازل 00:00:16
138 17:12:25 رستوران جنگل - قسمت 2 00:14:10
139 17:26:35 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
140 17:27:40 تیزر سینمایی شنبه 00:01:08
141 17:28:48 آلی و آلیچه - قسمت 1 00:01:04
142 17:29:52 آرم تایم هاکلبری‌فین 00:00:30
143 17:30:22 هاکلبری‌فین - قسمت 16 00:20:54
144 17:51:16 آگهی بازرگانی 00:00:54
145 17:52:10 ببین و ببین - قسمت 111 00:02:21
146 17:54:31 وله پویا 25 00:00:36
147 17:55:07 اوگی 00:06:04
148 18:01:11 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
149 18:01:51 آقای خط 00:02:21
150 18:04:12 وله حدیث 00:01:08
151 18:05:20 کلیپ آقا سلام 00:02:59
152 18:08:19 تلاوت قرآن 00:06:41
153 18:15:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
154 18:19:55 کلیپ نماز 00:03:31
155 18:23:26 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
156 18:23:56 رود رانر 00:05:06
157 18:29:02 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
158 18:30:07 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
159 18:30:37 مهارت های زندگی - قسمت 182 00:11:12
160 18:41:49 تیزر مجموعه هاکلبری‌فین 00:00:50
161 18:42:39 رالف 00:01:19
162 18:43:58 وله کتاب 1 00:01:06
163 18:45:04 کارآگاهان دریایی - قسمت 45 00:10:42
164 18:55:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
165 18:56:16 کلیپ چرا 00:03:02
166 18:59:18 آگهی بازرگانی 00:01:10
167 19:00:28 نقاشی - نوجوان - قسمت 177 00:14:04
168 19:14:32 وله پویا 18 00:00:46
169 19:15:18 برنارد 00:03:21
170 19:18:39 تیزر سینمایی جمعه 00:01:05
171 19:19:44 آرم تایم لوک خوش‌شانس 00:00:30
172 19:20:14 لوک خوش‌شانس 00:20:30
173 19:40:44 تیزر مجموعه مهارت های زندگی 00:00:47
174 19:41:31 لئون 00:02:59
175 19:44:30 وله جزیره 00:00:30
176 19:45:00 لئو و فرد - قسمت 7 00:06:19
177 19:51:19 آرم استیشن برف و بوران 00:00:19
178 19:51:38 دیگر وقتی برای بلوط نیست 00:05:59
179 19:57:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
180 19:58:07 بوشوگ 00:01:02
181 19:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:54
182 20:00:03 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
183 20:00:26 سینمایی جرج کنجکاو-1 01:03:15
184 21:03:41 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
185 21:04:56 قصه های خوب برای بچه های خوب - قسمت 5 00:21:46
186 21:26:42 آرم استیشن هوای برفی 00:00:25
187 21:27:07 دزد ناشی 00:01:47
188 21:28:54 آگهی بازرگانی 00:01:10
189 21:30:04 آرم تایم شکرستان 00:00:30
190 21:30:34 شکرستان - قسمت 83 00:15:44
191 21:46:18 تیزر سینمایی شنبه 00:01:08
192 21:47:26 داستان حشرات - قسمت 4 00:05:10
193 21:52:36 آرم استیشن توپ های نارنجی 2 00:00:25
194 21:53:01 پلنگ صورتی 00:06:17
195 21:59:18 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
196 22:00:09 لالایی کودکان 00:14:51


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها