جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:39
4 08:08:10 حدیث 00:00:33
5 08:08:43 دهکده مامی 00:05:33
6 08:14:16 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:15:01 ماهی فضایی - قسمت 38 00:11:45
8 08:26:46 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
9 08:27:06 گفتار مجری - قسمت 1 00:03:08
10 08:30:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
11 08:30:23 جوجه جوجه طلایی - قسمت 7 00:07:57
12 08:38:20 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
13 08:39:38 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:52
14 08:44:30 وله خمیری 3 00:00:32
15 08:45:02 مول - قسمت 13 00:05:31
16 08:50:33 اعلام ویژه - خرگوش‌ها 00:00:45
17 08:51:18 گلبرگ‌ها - قسمت 12 00:05:13
18 08:56:31 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:56:53 کلیپ اعداد 00:02:01
20 08:58:54 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:36
22 09:00:05 خرس کوچولو - قسمت 32 00:08:32
23 09:08:37 وله کتاب 00:00:56
24 09:09:33 دنیای نقاشی - قسمت 27 00:05:05
25 09:14:38 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
26 09:15:01 نقاشی - خردسال 00:13:38
27 09:28:39 اوم نوم 00:01:14
28 09:29:53 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:30:38 توپولوها - قسمت 44 00:22:49
30 09:53:27 تیزر مجموعه اتوبوس های کوچولو 00:00:56
31 09:54:23 ماجراهای سعید - قسمت 22 00:05:01
32 09:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:36
33 10:00:00 ماجراهای خانم کوچولو و آقا خرسه - قسمت 5 00:05:56
34 10:05:56 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
35 10:06:16 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 22 00:04:41
36 10:10:57 گفتار مجری - قسمت 2 00:03:52
37 10:14:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
38 10:15:11 حکایت‌های کمال - قسمت 13 00:08:09
39 10:23:20 تیزر مجموعه ماجراهای جزیره چالاک 00:00:52
40 10:24:12 تیزر مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:06
41 10:25:18 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
42 10:29:35 اعلام برنامه 00:00:35
43 10:30:10 تامی تراکتور - قسمت 1 00:10:33
44 10:40:43 وله خمیری 26 00:00:45
45 10:41:28 ماجراهای پنج انگشت 00:02:36
46 10:44:04 وله کتاب 00:01:06
47 10:45:10 شهر قصه - قسمت 9 00:08:07
48 10:53:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
49 10:53:40 ماموک 00:03:08
50 10:56:48 اعلام برنامه 00:00:45
51 10:57:33 کلیپ نقاشی 00:02:17
52 10:59:50 آگهی بازرگانی 00:00:36
53 11:00:26 خرگوش‌ها - قسمت 9 00:07:23
54 11:07:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 11:07:58 پینگو - قسمت 44 00:05:29
56 11:13:27 تیزر مجموعه اتوبوس های کوچولو 00:00:56
57 11:14:23 تیزر مجموعه دینو و میمو 00:01:00
58 11:15:23 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 31 00:06:10
59 11:21:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 11:21:55 یوکی - قسمت 23 00:04:59
61 11:26:54 گفتار مجری - قسمت 3 00:02:48
62 11:29:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
63 11:30:05 نقاشی - خردسال - قسمت 125 00:12:13
64 11:42:18 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
65 11:43:36 اوم نوم 00:01:16
66 11:44:52 اعلام برنامه 00:00:35
67 11:45:27 داربی و تیگر و پو - قسمت 32 00:11:37
68 11:57:04 وله خمیری 10 00:00:33
69 11:57:37 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
70 11:59:45 آرم استیشن کودک 00:00:20
71 12:00:05 ملوچ - قسمت 2 00:07:26
72 12:07:31 وله خمیری 11 00:00:35
73 12:08:06 جعبه حیوانات 00:02:04
74 12:10:10 اعلام برنامه 00:00:45
75 12:10:55 آگهی بازرگانی 00:04:13
76 12:15:08 ماجراهای ایوری - قسمت 39 00:08:04
77 12:23:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 12:23:21 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 39 00:05:09
79 12:28:30 تیزر مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:06
80 12:29:36 تیزر مجموعه اتوبوس های کوچولو 00:00:56
81 12:30:32 سامی و دوستان - قسمت 8 00:06:32
82 12:37:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
83 12:37:27 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
84 12:40:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:40:53 گفتار مجری - قسمت 4 00:03:52
86 12:44:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:45:07 دینو و میمو - قسمت 39 00:04:56
88 12:50:03 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
89 12:51:21 دیپ‌داپ 00:03:00
90 12:54:21 حدیث 00:00:24
91 12:54:45 کلیپ بی تو 00:02:27
92 12:57:12 تلاوت قرآن 00:03:48
93 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
94 13:05:18 کلیپ جا نماز 00:02:16
95 13:07:34 اعلام برنامه 00:00:35
96 13:08:09 اوم نوم 00:00:55
97 13:09:04 آگهی بازرگانی 00:06:20
98 13:15:24 جنگل ما - قسمت 1 00:06:50
99 13:22:14 تیزر مجموعه دینو و میمو 00:01:00
100 13:23:14 تیزر مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:06
101 13:24:20 من یک حیوان هستم 00:02:04
102 13:26:24 گفتار مجری - قسمت 5 00:03:46
103 13:30:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
104 13:30:33 رکسیو - قسمت 3 00:07:39
105 13:38:12 آرم استیشن کودک 00:00:20
106 13:38:32 میتو - قسمت 24 00:05:10
107 13:43:42 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
108 13:45:00 جوجه های کاغذی - قسمت 23 00:06:30
109 13:51:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:51:52 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
111 13:53:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
112 13:54:14 تو تی تو 00:02:18
113 13:56:32 گفتار مجری - قسمت 6 00:03:35
114 14:00:07 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:32
115 14:00:39 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:57
116 14:02:36 تام و جری 00:06:22
117 14:08:58 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
118 14:10:18 تیزر سینمایی جمعه 00:01:15
119 14:11:33 ببین و ببین 00:02:35
120 14:14:08 اعلام برنامه 00:00:55
121 14:15:03 ماجراهای نیلز - قسمت 20 00:22:37
122 14:37:40 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
123 14:37:50 کلیپ بهار شو 00:01:59
124 14:39:49 داستان حشرات - قسمت 23 00:05:21
125 14:45:10 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
126 14:45:22 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 14 00:10:12
127 14:55:34 اعلام ویژه - ماجراهای نیلز 00:00:30
128 14:56:04 گلامپرها 00:01:56
129 14:58:00 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
130 14:59:20 تیزر سینمایی جمعه 00:01:15
131 15:00:35 ویکی و مردان پر زور - قسمت 38 00:11:46
132 15:12:21 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
133 15:12:31 کلیپ بهشت من 00:02:52
134 15:15:23 اعلام ویژه - خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:00:30
135 15:15:53 ماجراهای پلانکی - قسمت 23 00:08:48
136 15:24:41 تیزر مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:35
137 15:26:16 کلیپ هر جا کتاب باشد 00:03:15
138 15:29:31 اعلام برنامه 00:00:50
139 15:30:21 نقاشی - کودک 00:11:53
140 15:42:14 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
141 15:42:26 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
142 15:44:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 15:45:28 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 23 00:09:14
144 15:54:42 اعلام ویژه - قصه ما مثل شد 00:00:30
145 15:55:12 ترانه‌های اتل متل - ورزش 00:03:40
146 15:58:52 اعلام برنامه 00:00:55
147 15:59:47 آگهی بازرگانی 00:00:50
148 16:00:37 ورجه وورجه 00:13:22
149 16:13:59 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
150 16:15:19 کلبه شادی - قسمت 21 00:11:43
151 16:27:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
152 16:27:12 رالف 00:01:18
153 16:28:30 گفتار مجری - قسمت 2 00:02:09
154 16:30:39 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 13 00:19:03
155 16:49:42 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
156 16:51:02 تیزر سینمایی جمعه 00:01:15
157 16:52:17 ترانه‌های اتل متل - قدردانی 00:04:19
158 16:56:36 اعلام برنامه 00:00:50
159 16:57:26 باغ وحش فضایی 00:01:58
160 16:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:36
161 17:00:00 ماجراهای پلانکی - قسمت 24 00:08:37
162 17:08:37 00:00:10
163 17:08:47 00:04:58
164 17:13:45 00:01:12
165 17:14:57 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 24 00:09:15
166 17:24:12 میان برنامه 00:00:48
167 17:25:00 کلیپ 2 00:05:00
168 17:30:00 گلستان سرزمین من - قسمت 10 00:16:47
169 17:46:47 میان برنامه 00:03:13
170 17:50:00 پت و مت - قسمت 30 00:06:53
171 17:56:53 میان برنامه 10:33:07
172 03:30:00 اعلام برنامه 00:00:00
173 03:30:00 آگهی بازرگانی 13:30:00
174 18:00:00 نقاشی - کودک 00:14:00
175 18:14:00 میان برنامه 00:01:00
176 18:15:00 ویکی و مردان پر زور - قسمت 39 00:11:37
177 18:26:37 میان برنامه 00:03:23
178 18:30:00 ماجراهای نیلز - قسمت 21 00:23:46
179 18:53:46 اعلام برنامه 00:00:50
180 18:54:36 داستان حشرات - قسمت 24 00:04:33
181 18:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:58
182 19:00:07 ورجه وورجه 00:13:53
183 19:14:00 گفتار مجری - قسمت 3 00:01:35
184 19:15:35 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 14 00:20:31
185 19:36:06 میان برنامه 00:01:54
186 19:38:00 کلیپ 3 00:05:00
187 19:43:00 میان برنامه 00:02:00
188 19:45:00 توربو و دوستان - قسمت 1 00:10:09
189 19:55:09 میان برنامه 08:34:51
190 03:30:00 اعلام برنامه 00:00:00
191 03:30:00 آگهی بازرگانی 15:30:00
192 20:00:00 گولوبولا - قسمت 9 00:16:13
193 20:16:13 میان برنامه 00:06:47
194 20:23:00 کلیپ اذانگاهی 00:03:00
195 20:26:00 تلاوت قرآن 00:06:00
196 20:32:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:34
197 20:36:34 کلیپ اذانگاهی 07:53:26
198 03:30:00 گفتار مجری - قسمت 4 16:10:00
199 20:40:00 میان برنامه 00:05:00
200 20:45:00 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 15 00:09:45
201 20:54:45 کلیپ 4 00:05:15
202 21:00:00 آگهی بازرگانی 00:00:36
203 21:00:36 سینمایی زرافه 01:06:27
204 22:07:03 میان برنامه 00:02:57
205 22:10:00 کلیپ 1 00:05:00
206 22:15:00 23:45:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها