جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:42
5 08:07:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:20 مامان گلی - قسمت 1 00:03:31
7 08:10:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
8 08:11:13 تو تی تو 00:02:17
9 08:13:30 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:14:15 آگهی بازرگانی 00:00:45
11 08:15:00 قند و شکر - قسمت 7 00:07:13
12 08:22:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:22:29 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
14 08:23:23 پینگو 00:05:00
15 08:28:23 وله خمیری 00:00:44
16 08:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
17 08:30:00 ماجراهای الیوت - قسمت 17 00:21:27
18 08:51:27 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
19 08:52:35 وله بحران آب 00:00:46
20 08:53:21 مول 00:05:04
21 08:58:25 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:59:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
23 08:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
24 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 99 00:10:48
25 09:10:48 آنونس مجموعه مولی و مولا 00:01:06
26 09:11:54 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:12:14 کلیپ ماهی 00:02:10
28 09:14:24 وله خمیری 00:00:36
29 09:15:00 تامی تراکتور - قسمت 15 00:10:46
30 09:25:46 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:26:31 جعبه حیوانات 00:01:52
32 09:28:23 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
33 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:10:03
34 09:40:03 مامان گلی - قسمت 2 00:04:35
35 09:44:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
36 09:45:00 مولی و مولا - قسمت 23 00:09:30
37 09:54:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:54:39 وله خمیری 00:00:42
39 09:55:21 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
40 09:56:17 کلیپ قصه باران 00:02:44
41 09:59:01 آگهی بازرگانی 00:01:00
42 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 3 00:26:35
43 10:26:36 اعلام برنامه 00:00:35
44 10:27:11 مکس 00:00:40
45 10:27:51 آنونس مجموعه گاراژ بزرگ 00:01:39
46 10:29:30 وله خمیری 00:00:30
47 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 49 00:06:06
48 10:36:06 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
49 10:36:54 مامان گلی - قسمت 3 00:02:59
50 10:39:53 وله خمیری 00:00:32
51 10:40:25 ماموک 00:03:00
52 10:43:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:43:34 گاراژ بزرگ - قسمت 4 00:13:59
54 10:57:33 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:42
56 11:00:00 جوجه جوجه طلایی - قسمت 5 00:10:56
57 11:10:56 مامان گلی - قسمت 4 00:03:49
58 11:14:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
59 11:15:01 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 17 00:10:47
60 11:25:48 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
61 11:26:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 11:26:53 مامان گلی - قسمت 5 00:02:32
63 11:29:25 وله خمیری 00:00:35
64 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 9 00:13:25
65 11:43:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 11:43:51 وله رگلاژ 00:01:09
67 11:45:00 حدیث 00:00:43
68 11:45:43 تلاوت قرآن 00:03:17
69 11:49:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
70 11:53:08 -کلیپ اقامه نماز 00:03:40
71 11:56:48 وله خمیری 00:00:34
72 11:57:22 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
73 11:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:20
74 12:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 98 00:10:44
75 12:10:44 وله خمیری 00:00:33
76 12:11:17 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
77 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
78 12:15:00 تامی تراکتور - قسمت 13 00:10:02
79 12:25:02 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:25:47 مامان گلی - قسمت 6 00:02:52
81 12:28:39 وله خمیری 00:00:29
82 12:29:08 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
83 12:30:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:09:45
84 12:39:47 آرم استیشن روز 00:00:20
85 12:40:07 کلیپ نی‌نی 00:03:46
86 12:43:53 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
87 12:45:01 مولی و مولا - قسمت 22 00:09:36
88 12:54:37 وله خمیری 00:00:38
89 12:55:15 ماموک 00:03:06
90 12:58:21 آنونس مجموعه گاراژ بزرگ 00:01:39
91 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 2 00:20:37
92 13:20:37 وله خمیری 00:00:36
93 13:21:13 آنونس مجموعه مولی و مولا 00:01:06
94 13:22:19 پینگو 00:04:47
95 13:27:06 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
96 13:27:54 آرم استیشن روز 00:00:20
97 13:28:14 آگهی بازرگانی 00:01:49
98 13:30:03 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 48 00:06:09
99 13:36:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
100 13:36:35 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
101 13:37:53 مول 00:05:07
102 13:43:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 13:43:53 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
104 13:44:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
105 13:45:03 جوجه جوجه طلایی - قسمت 10 00:11:49
106 13:56:52 مامان گلی - قسمت 7 00:01:40
107 13:58:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:19
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 هایـدی - قسمت 21 00:22:04
111 14:22:54 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 00:01:37
112 14:24:31 لذت دانایی 00:04:45
113 14:29:16 پیام سلامت 00:00:44
114 14:30:00 پارک شادی - قسمت 8 00:26:26
115 14:56:26 اعلام برنامه 00:00:55
116 14:57:21 سبک زندگی 00:01:20
117 14:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:19
118 15:00:00 قهرمانان مدرسه - قسمت 25 00:15:34
119 15:15:34 تیزر شادیانه-18 00:02:33
120 15:18:07 رود رانر 00:05:45
121 15:23:52 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
122 15:25:18 کلیپ کتاب 00:03:12
123 15:28:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
124 15:30:00 مهارت‌های زندگی 00:12:38
125 15:42:38 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
126 15:42:50 گنجینه 00:00:46
127 15:43:36 تیزر شادیانه_15 00:01:28
128 15:45:04 همسایه ها 00:11:53
129 15:56:57 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
130 15:57:24 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:47
132 16:00:01 مل‌مل - قسمت 23 00:55:02
133 16:55:03 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:00:58
134 16:56:01 لئون 00:02:39
135 16:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:20
136 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 6 00:12:44
137 17:12:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
138 17:12:54 ویکی و مردان پر زور - قسمت 7 00:11:37
139 17:24:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
140 17:24:53 ورجه وورجه - قسمت 54 00:11:53
141 17:36:46 وله رگلاژ 00:00:14
142 17:37:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
143 17:41:28 کلیپ وضو 00:05:04
144 17:46:32 تیزر شادیانه-18 00:02:33
145 17:49:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
146 17:49:41 بره ناقلا 00:05:59
147 17:55:40 تیزر بیب 00:02:35
148 17:58:15 اعلام برنامه 00:00:50
149 17:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:59
150 18:00:04 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 15 00:21:04
151 18:21:08 صدای مخاطبان-275 00:02:00
152 18:23:08 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
153 18:23:35 گروه تحقیق 00:04:08
154 18:27:43 تیزر شادیانه-10 00:02:23
155 18:30:06 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 77 00:24:09
156 18:54:15 تیزر بیب 00:02:35
157 18:56:50 ترافیک 00:02:11
158 18:59:01 آگهی بازرگانی 00:00:59
159 19:00:00 هایـدی - قسمت 15 00:22:12
160 19:22:12 تیزر شادیانه-10 00:02:23
161 19:24:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 19:24:57 لذت دانایی 00:04:10
163 19:29:07 اعلام برنامه 00:00:55
164 19:30:02 پارک شادی - قسمت 7 00:28:11
165 19:58:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
166 19:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:15
167 20:00:04 قهرمانان مدرسه - قسمت 24 00:18:13
168 20:18:17 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:29
169 20:19:46 برنارد 00:03:08
170 20:22:54 کلیپ تیک تاک 00:03:16
171 20:26:10 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
172 20:28:36 تیزر شادیانه_15 00:01:28
173 20:30:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 110 00:11:43
174 20:41:47 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
175 20:42:25 همسایه ها - قسمت 5 00:12:12
176 20:54:37 آنونس مجموعه هایـدی 00:01:30
177 20:56:07 تیزر شادیانه-18 00:02:33
178 20:58:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
179 20:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:45
180 21:00:01 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 5 00:12:44
181 21:12:45 تیزر شادیانه_10 00:02:23
182 21:15:08 ویکی و مردان پر زور - قسمت 5 00:11:32
183 21:26:40 تیزر ترک 00:03:39
184 21:30:19 ورجه وورجه - قسمت 53 00:08:37
185 21:38:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
186 21:39:23 سبک زندگی 00:02:16
187 21:41:39 کلیپ صرفه‌جویی 00:03:20
188 21:44:59 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:27
189 21:59:26 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
190 21:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها