جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:41 آرم استیشن روز 00:00:20
8 08:08:01 مول 00:05:05
9 08:13:06 وله خمیری 00:00:29
10 08:13:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
11 08:13:51 آگهی بازرگانی 00:01:09
12 08:15:00 جوجه های کاغذی - قسمت 22 00:07:46
13 08:22:46 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:00
14 08:23:46 وله خمیری 00:00:32
15 08:24:18 اوم نوم 00:01:02
16 08:25:20 کلیپ میوه فروش 00:03:38
17 08:28:58 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:46
18 08:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:30:00 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 16 00:12:00
20 08:42:00 تیزر گردش‌های سه کوچولو 00:00:45
21 08:42:45 مکس 00:00:44
22 08:43:29 وله خمیری 00:00:29
23 08:43:58 آنونس مجموعه جوجه‌های کاغذی 00:01:03
24 08:45:01 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 29 00:06:23
25 08:51:24 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 00:01:35
26 08:52:59 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:53:34 پینگو 00:04:47
28 08:58:21 وله خمیری 00:00:42
29 08:59:03 آرم استیشن روز 00:00:20
30 08:59:23 آگهی بازرگانی 00:00:38
31 09:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 32 00:10:45
32 09:10:46 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
33 09:11:42 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
34 09:14:33 وله خمیری 00:00:29
35 09:15:02 پر، آبی، قصه - قسمت 6 00:08:42
36 09:23:44 تیزر مهد پویا 00:00:34
37 09:24:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
38 09:24:41 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
39 09:27:53 وله خمیری 00:00:30
40 09:28:23 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:29:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
42 09:30:01 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 8 00:06:26
43 09:36:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 09:36:43 کلیپ دو دوست 00:02:35
45 09:39:18 جیمبو و هواپیمای جت - قسمت 8 00:04:59
46 09:44:17 وله خمیری 00:00:42
47 09:44:59 نیکا و داداشی - قسمت 4 00:10:25
48 09:55:24 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:00
49 09:56:24 جعبه حیوانات 00:01:49
50 09:58:13 وله خمیری 00:00:34
51 09:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:13
52 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 33 00:23:03
53 10:23:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
54 10:23:29 کلیپ ماهی 00:02:10
55 10:25:39 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:26:14 وله خمیری 00:00:36
57 10:26:50 دیپ‌داپ 00:02:48
58 10:29:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 10:30:00 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 33 00:11:00
60 10:41:00 وله خمیری 00:00:33
61 10:41:33 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
62 10:42:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 10:42:37 اوم نوم 00:01:07
64 10:43:44 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
65 10:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 10:45:00 ماهی فضایی - قسمت 47 00:11:46
67 10:56:46 اعلام برنامه 00:00:45
68 10:57:31 وله خمیری 00:00:32
69 10:58:03 آگهی بازرگانی 00:01:57
70 11:00:00 شهر قصه 00:10:06
71 11:10:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:10:59 ماموک 00:03:07
73 11:14:06 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:46
74 11:14:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
75 11:15:14 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 17 00:12:27
76 11:27:41 وله خمیری 00:00:44
77 11:28:25 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 00:01:35
78 11:30:00 جوجه های کاغذی - قسمت 23 00:06:30
79 11:36:30 وله خمیری 00:00:39
80 11:37:09 دیپ‌داپ 00:02:56
81 11:40:05 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
82 11:42:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 11:42:20 من یک حیوان هستم 00:01:56
84 11:44:16 وله خمیری 00:00:44
85 11:45:00 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 30 00:06:21
86 11:51:21 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
87 11:52:17 یاپ یاپس 00:01:57
88 11:54:14 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
89 11:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:42
90 12:00:12 نقاش کوچولو - قسمت 33 00:10:49
91 12:11:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:11:54 کلیپ اهمیت خانواده 00:02:18
93 12:14:12 وله خمیری 00:00:48
94 12:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 5 00:10:17
95 12:25:17 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 00:01:35
96 12:26:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
97 12:27:15 کلیپ کفاش 00:02:35
98 12:29:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 12:30:06 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 9 00:06:29
100 12:36:35 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:46
101 12:37:21 جیمبو و هواپیمای جت - قسمت 9 00:04:48
102 12:42:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
103 12:42:32 نقاشی کنیم 00:01:00
104 12:43:32 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
105 12:44:27 وله خمیری 00:00:33
106 12:45:00 پر، آبی، قصه - قسمت 7 00:08:30
107 12:53:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 12:54:23 جعبه حیوانات 00:01:36
109 12:55:59 آنونس مجموعه جوجه‌های کاغذی 00:01:03
110 12:57:02 وله رگلاژ 00:01:48
111 12:58:50 کلیپ خدا 00:03:04
112 13:01:54 حدیث 00:00:24
113 13:02:18 تلاوت قرآن 00:04:42
114 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
115 13:11:08 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
116 13:14:48 وله خمیری 00:00:32
117 13:15:20 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 32 00:11:00
118 13:26:20 آنونس مجموعه تپلی‌های پردردسر 00:01:03
119 13:27:23 مکس 00:00:42
120 13:28:05 آگهی بازرگانی 00:01:55
121 13:30:00 مهد‌پویا - قسمت 32 00:24:06
122 13:54:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
123 13:54:32 کلیپ شادی 00:02:31
124 13:57:03 وله خمیری 00:00:30
125 13:57:33 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
126 13:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:54
128 14:00:54 سینمایی کارآگاه گجت 00:58:42
129 14:59:36 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-1 00:01:00
130 15:00:36 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 15:00:53 دانشمندان بزرگ - قسمت بو علی سینا 00:13:30
132 15:14:23 آگهی بازرگانی 00:01:21
133 15:15:44 پت پستچی - قسمت 5 00:13:20
134 15:29:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
135 15:29:14 آنونس تکرار سینمایی افسانه ماردوش-1 00:01:00
136 15:30:14 ماجراهای دانی و من - قسمت 8 00:27:29
137 15:57:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
138 15:58:19 آگهی بازرگانی 00:01:43
139 16:00:02 مداد رنگی - قسمت 27 00:53:26
140 16:53:28 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
141 16:54:28 لذت دانایی 00:03:50
142 16:58:18 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
143 16:58:28 آگهی بازرگانی 00:01:35
144 17:00:03 آبشار سرنوشت - قسمت 32 00:22:56
145 17:22:59 وله پیام سلامت 00:00:44
146 17:23:43 تیزر شادیانه_15 00:01:28
147 17:25:11 بره ناقلا 00:04:06
148 17:29:17 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
149 17:30:12 ورجه وورجه - قسمت 7 00:13:09
150 17:43:21 تیزر شادیانه_15 00:01:28
151 17:44:49 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 31 00:12:42
152 17:57:31 آگهی بازرگانی 00:02:45
153 18:00:16 گروه نجات رباتیک - قسمت 8 00:21:52
154 18:22:08 تیزر شادیانه_10 00:02:23
155 18:24:31 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
156 18:24:48 وله خوشمزه-167 00:04:20
157 18:29:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
158 18:29:25 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
159 18:30:03 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 23 00:27:31
160 18:57:34 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:31
162 19:00:00 گوزن سفید - قسمت 13 00:24:10
163 19:24:10 اعلام برنامه 00:00:50
164 19:25:00 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
165 19:25:55 کدو بدو 00:01:46
166 19:27:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
167 19:27:58 سبک زندگی 00:01:50
168 19:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
169 19:30:00 تاریخ از این‌ور - قسمت ابو علی سینا 00:21:57
170 19:51:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 19:52:14 صدای مخاطبان-317 00:02:00
172 19:54:14 وله خوشمزه-168 00:03:53
173 19:58:07 وله رگلاژ 00:00:42
174 19:58:49 حدیث 00:00:24
175 19:59:13 تلاوت قرآن 00:03:47
176 20:03:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
177 20:07:28 کلیپ دعا 00:02:54
178 20:10:22 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-1 00:01:00
179 20:11:22 لئون 00:02:38
180 20:14:00 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
181 20:15:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
182 20:15:10 مهارت‌های زندگی 00:11:12
183 20:26:22 تیزر مسابقه تلفنی جام نهالی 00:01:19
184 20:27:41 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
185 20:29:11 آگهی بازرگانی 00:00:52
186 20:30:03 ماجراهای دانی و من - قسمت 7 00:28:56
187 20:58:59 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
188 20:59:09 آنونس تکرار سینمایی افسانه ماردوش-1 00:01:00
189 21:00:09 آبشار سرنوشت - قسمت 31 00:23:03
190 21:23:12 تیزر مسابقه تلفنی جام نهالی 00:01:19
191 21:24:31 کلیپ هرجا کتاب باشد 00:03:15
192 21:27:46 آنونس سینمایی ماهرخ 00:01:00
193 21:28:46 تیزر شادیانه_15 00:01:28
194 21:30:14 ورجه وورجه - قسمت 6 00:11:38
195 21:41:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
196 21:42:02 بره قهرمان 00:00:57
197 21:42:59 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
198 21:43:29 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
199 21:44:59 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 30 00:14:26
200 21:59:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
201 22:00:01 سینمایی افسانه ماردوش-1 - قسمت جام جهان‌بین 01:08:39
202 23:08:40 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
203 23:08:50 رود رانر 00:06:17
204 23:15:07 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
205 23:15:34 شکرستان 00:14:22
206 23:29:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
207 23:30:13 گروه نجات رباتیک - قسمت 7 00:22:16
208 23:52:29 تیزر مسابقه تلفنی جام نهالی 00:01:19
209 23:53:48 گروه تحقیق 00:04:11
210 23:57:59 آنونس مجموعه دانی و من 00:01:16
211 23:59:15 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
212 23:59:32 شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها