جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:00:58 تلاوت قرآن 00:07:41
3 07:08:39 وله حدیث 00:00:33
4 07:09:12 بچه‌ها مدرسه - قسمت 62 00:20:15
5 07:29:27 وله اعلام ویژه - ایکیو مرد کوچک 00:00:40
6 07:30:07 اوگی 00:06:39
7 07:36:46 آرم استیشن ابر رنگی 00:00:14
8 07:37:00 دیپ‌داپ 00:02:58
9 07:39:58 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
10 07:40:28 نقاشی‌های شما - قسمت 231 00:07:30
11 07:47:58 آگهی بازرگانی 00:00:42
12 07:48:40 اسنوفی بارنی - قسمت 20 00:05:05
13 07:53:45 آرم استیشن نقاشی 00:00:17
14 07:54:02 پینگو 00:05:52
15 07:59:54 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
16 08:00:24 تپلی های پر دردسر - قسمت 13 00:06:28
17 08:06:52 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
18 08:08:00 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
19 08:09:03 جزیره لالا - قسمت 21 00:12:31
20 08:21:34 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
21 08:22:16 خنگول 00:01:37
22 08:23:53 وله هفته معلم 00:00:22
23 08:24:15 کلیپ نقش قالی 00:03:20
24 08:27:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
25 08:28:15 گرگ ناقلا 00:01:00
26 08:29:15 آگهی بازرگانی 00:00:45
27 08:30:00 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
28 08:30:51 پوم پوم - قسمت 16 00:08:33
29 08:39:24 وله خمیری 10 00:00:33
30 08:39:57 جوجه جوجه طلایی - قسمت 10 00:12:09
31 08:52:06 وله اعلام ویژه - مهارت های زندگی 00:00:40
32 08:52:46 کلیپ لحظه های بهاری 00:02:04
33 08:54:50 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
34 08:55:10 میو و مائو - قسمت 25 00:05:04
35 09:00:14 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
36 09:00:48 جیرجیر و جانا - قسمت 42 00:05:12
37 09:06:00 آرم استیشن تاب 00:00:20
38 09:06:20 پانی پنگوئن - قسمت 15 00:05:28
39 09:11:48 وله پویا 26 00:00:39
40 09:12:27 چطور نقاشی بکشیم - قسمت 4 00:02:07
41 09:14:34 وله آموزشی - هزار پا 00:00:35
42 09:15:09 نقاشی - خردسال - قسمت 97 00:14:54
43 09:30:03 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
44 09:30:51 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
45 09:31:21 تام و جری 00:06:54
46 09:38:15 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
47 09:39:23 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
48 09:40:26 خانه‌ ما - قسمت 2 00:17:51
49 09:58:17 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
50 09:58:47 مکس 00:01:00
51 09:59:47 آگهی بازرگانی 00:00:30
52 10:00:17 مو قرمزی - قسمت 12 00:23:58
53 10:24:15 آرم استیشن لاکی 2 00:00:38
54 10:24:53 گنجینه 00:01:22
55 10:26:15 وله مداد رنگی 00:00:50
56 10:27:05 برنارد 00:03:11
57 10:30:16 آرم تایم ایکیو مرد کوچک 00:00:30
58 10:30:46 ایکیو مرد کوچک - قسمت 21 00:23:20
59 10:54:06 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
60 10:54:36 کلیپ چرا 00:03:02
61 10:57:38 آرم استیشن شکوفه های بهاری 00:00:36
62 10:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:19
63 10:59:33 آرم تایم مسافری از دور دورا 00:00:30
64 11:00:03 مسافری از دور دورا - قسمت 11 00:18:03
65 11:18:06 وله خمیری 20 00:00:36
66 11:18:42 رالف 00:01:19
67 11:20:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
68 11:20:31 بره ناقلا 00:06:49
69 11:27:20 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
70 11:28:28 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
71 11:29:31 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
72 11:30:01 مهارت های زندگی - قسمت 249 00:11:18
73 11:41:19 وله پویا 20 00:00:43
74 11:42:02 سرزمین نقاشی‌های خط خطی - قسمت 27 00:01:52
75 11:43:54 آگهی بازرگانی 00:00:43
76 11:44:37 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
77 11:45:07 قهرمانان تنیس - قسمت 2 00:21:12
78 12:06:19 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:48
79 12:07:07 کلیپ چه بی اندازه خوشبختی 00:02:15
80 12:09:22 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
81 12:10:00 قصه کوچولوها - قسمت 2 00:10:52
82 12:20:52 آرم استیشن دایره ها 00:00:12
83 12:21:04 لذت دانایی - قسمت 4 00:04:00
84 12:25:04 آرم تایم برندگان کوچک 00:00:30
85 12:25:34 برندگان کوچک - قسمت 6 00:23:11
86 12:48:45 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
87 12:49:15 آقای خط 00:02:24
88 12:51:39 وله حدیث 00:00:24
89 12:52:03 کلیپ جا نماز 00:02:16
90 12:54:19 تلاوت قرآن 00:06:41
91 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
92 13:05:05 کلیپ پیامبر 00:03:53
93 13:08:58 وله اعلام ویژه - قهرمانان تنیس 00:00:40
94 13:09:38 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 163 00:05:20
95 13:14:58 آگهی بازرگانی 00:00:30
96 13:15:28 سرزمین دریایی - قسمت 22 00:10:28
97 13:25:56 وله هفته معلم 00:00:22
98 13:26:18 کلیپ بهاری 00:01:58
99 13:28:16 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
100 13:28:56 بوشوگ 00:01:13
101 13:30:09 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
102 13:30:32 سینمایی کتاب پو 01:15:17
103 14:45:49 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
104 14:46:57 خرگوشک‌ها 00:05:40
105 14:52:37 وله هفته معلم 00:00:22
106 14:52:59 پلنگ صورتی 00:05:56
107 14:58:55 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
108 14:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:42
109 15:00:07 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
110 15:00:58 پوم پوم - قسمت 17 00:07:40
111 15:08:38 وله آموزشی - بز 00:00:37
112 15:09:15 جوجه جوجه طلایی - قسمت 11 00:11:17
113 15:20:32 آرم استیشن ستاره 00:00:30
114 15:21:02 چطور نقاشی بکشیم - قسمت 5 00:02:09
115 15:23:11 آرم استیشن لاکی 3 00:00:25
116 15:23:36 ماستی - قسمت 1 00:04:48
117 15:28:24 وله کتاب 2 00:00:56
118 15:29:20 جیرجیر و جانا - قسمت 43 00:05:11
119 15:34:31 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
120 15:35:01 پانی پنگوئن - قسمت 16 00:05:31
121 15:40:32 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
122 15:41:20 وله اعلام ویژه - برندگان کوچک 00:00:40
123 15:42:00 جزیره لالا - قسمت 22 00:11:57
124 15:53:57 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
125 15:55:05 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
126 15:56:08 دومو 00:02:42
127 15:58:50 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
128 15:59:20 آگهی بازرگانی 00:00:45
129 16:00:05 نقاشی - کودک - قسمت 98 00:14:57
130 16:15:02 وله هفته معلم 00:00:22
131 16:15:24 تام و جری 00:06:59
132 16:22:23 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:48
133 16:23:11 بره ناقلا 00:06:22
134 16:29:33 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
135 16:30:03 مو قرمزی - قسمت 13 00:22:49
136 16:52:52 آرم استیشن ابر رنگی 00:00:14
137 16:53:06 خنگول 00:01:19
138 16:54:25 آرم استیشن زنبور 00:00:07
139 16:54:32 کلیپ زنبور طلایی 00:02:08
140 16:56:40 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
141 16:57:10 دیپ‌داپ 00:02:56
142 17:00:06 آگهی بازرگانی 00:00:30
143 17:00:36 خانه‌ ما - قسمت 3 00:18:49
144 17:19:25 آرم استیشن برگ‌های سبز 00:00:22
145 17:19:47 اوگی 00:06:37
146 17:26:24 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
147 17:26:54 برنارد 00:03:14
148 17:30:08 آرم تایم مسافری از دور دورا 00:00:30
149 17:30:38 مسافری از دور دورا - قسمت 12 00:17:59
150 17:48:37 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:48
151 17:49:25 آقای خط 00:02:28
152 17:51:53 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
153 17:52:33 تپلی های پر دردسر - قسمت 14 00:06:28
154 17:59:01 آگهی بازرگانی 00:00:35
155 17:59:36 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
156 18:00:06 مهارت های زندگی - قسمت 250 00:11:13
157 18:11:19 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
158 18:12:27 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
159 18:13:30 مکس 00:01:00
160 18:14:30 آرم تایم برندگان کوچک 00:00:30
161 18:15:00 برندگان کوچک - قسمت 7 00:20:05
162 18:35:05 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
163 18:35:43 رالف 00:01:19
164 18:37:02 آرم استیشن قطار 00:00:20
165 18:37:22 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
166 18:40:13 آرم استیشن نخل 00:00:24
167 18:40:37 قصه کوچولوها - قسمت 3 00:10:08
168 18:50:45 تیزر سینمایی هفتگی 3 00:00:48
169 18:51:33 توئیتی 00:06:58
170 18:58:31 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
171 18:59:01 آگهی بازرگانی 00:01:19
172 19:00:20 نقاشی - نوجوان - قسمت 224 00:12:34
173 19:12:54 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
174 19:14:02 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
175 19:15:05 آرم تایم ایکیو مرد کوچک 00:00:30
176 19:15:35 ایکیو مرد کوچک - قسمت 22 00:25:01
177 19:40:36 وله کتاب 2 00:01:10
178 19:41:46 ایران ما - قسمت ابن بابویه 00:02:03
179 19:43:49 آگهی بازرگانی 00:00:43
180 19:44:32 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
181 19:45:02 قهرمانان تنیس - قسمت 3 00:21:57
182 20:06:59 وله حدیث 00:00:43
183 20:07:42 کلیپ آقای مهربان 00:02:14
184 20:09:56 تلاوت قرآن 00:03:04
185 20:13:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
186 20:17:17 کلیپ مادر 00:04:18
187 20:21:35 آرم استیشن دایره های رنگارنگ 00:00:24
188 20:21:59 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 164 00:04:40
189 20:26:39 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:08
190 20:27:47 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
191 20:28:50 اسنوفی بارنی - قسمت 21 00:04:34
192 20:33:24 آرم استیشن لوگو سه بعدی 00:00:25
193 20:33:49 لذت دانایی - قسمت 3 00:04:43
194 20:38:32 وله پویا 25 00:00:36
195 20:39:08 اسکار 00:06:57
196 20:46:05 وله هفته معلم 00:00:22
197 20:46:27 سرزمین دریایی - قسمت 23 00:10:44
198 20:57:11 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
199 20:57:41 بوشوگ 00:01:19
200 20:59:00 آگهی بازرگانی 00:00:42
201 20:59:42 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
202 21:00:05 سینمایی اژدرتپه 01:09:51
203 22:09:56 آگهی بازرگانی 00:00:45
204 22:10:41 دزد ناشی 00:01:33
205 22:12:14 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
206 22:12:21 کلیپ شهر پاک 00:01:54
207 22:14:15 وله هفته معلم 00:00:22
208 22:14:37 خرگوشک‌ها 00:07:44
209 22:22:21 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:03
210 22:23:24 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
211 22:24:40 پلنگ صورتی 00:05:49
212 22:30:29 آرم استیشن پروانه 00:00:12
213 22:30:41 لالایی کودکان 00:14:19


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها