جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:39
4 08:08:10 حدیث 00:00:33
5 08:08:43 دهکده مامی 00:05:37
6 08:14:20 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:15:05 ماهی فضایی - قسمت 17 00:11:43
8 08:26:48 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
9 08:28:06 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:57
10 08:30:03 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
11 08:30:25 بزبز قندی - قسمت 89 00:11:27
12 08:41:52 وله مبعث 00:00:30
13 08:42:22 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
14 08:44:49 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
15 08:45:09 دالگوی باهوش - قسمت 14 00:08:26
16 08:53:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
17 08:53:44 من یک حیوان هستم 00:02:04
18 08:55:48 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
19 08:56:08 کلیپ یه دسته گل 00:02:52
20 08:59:00 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:59:35 آگهی بازرگانی 00:00:36
22 09:00:11 خرس کوچولو - قسمت 11 00:08:41
23 09:08:52 اعلام ویژه - پر، آبی، قصه 00:00:45
24 09:09:37 دنیای نقاشی - قسمت 6 00:04:55
25 09:14:32 وله مبعث 00:00:30
26 09:15:02 نقاشی - خردسال - قسمت 93 00:12:28
27 09:27:30 تیزر مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:07
28 09:28:37 اوم نوم 00:01:17
29 09:29:54 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:30:39 توپولوها - قسمت 23 00:20:40
31 09:51:19 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
32 09:51:41 ماجراهای سعید - قسمت 1 00:04:52
33 09:56:33 وله مبعث 00:00:30
34 09:57:03 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
35 09:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:36
36 10:00:06 شهر درختی - قسمت 1 00:06:54
37 10:07:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
38 10:07:23 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 1 00:04:57
39 10:12:20 گفتار مجری - قسمت 2 00:02:55
40 10:15:15 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
41 10:15:37 پر، آبی، قصه - قسمت 6 00:08:39
42 10:24:16 وله مبعث 00:00:30
43 10:24:46 یوکی - قسمت 2 00:04:59
44 10:29:45 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:30:20 اتوبوس های کوچولو - قسمت 2 00:12:14
46 10:42:34 اعلام ویژه - سارا و اردک 00:00:45
47 10:43:19 کلیپ مثل دریا 00:01:36
48 10:44:55 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
49 10:45:17 شهر قصه - قسمت 18 00:10:15
50 10:55:32 وله مبعث 00:00:30
51 10:56:02 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
52 10:58:53 اعلام برنامه 00:00:45
53 10:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:55
54 11:00:33 سارا و اردک - قسمت 18 00:06:52
55 11:07:25 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
56 11:07:47 پینگو - قسمت 23 00:05:29
57 11:13:16 گفتار مجری - قسمت 3 00:02:29
58 11:15:45 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 10 00:06:35
59 11:22:20 وله مبعث 00:00:30
60 11:22:50 پُل 00:02:30
61 11:25:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 11:25:42 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 50 00:03:49
63 11:29:31 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:46
64 11:30:17 نقاشی - خردسال 00:13:36
65 11:43:53 اوم نوم 00:01:09
66 11:45:02 اعلام برنامه 00:00:35
67 11:45:37 داربی و تیگر و پو - قسمت 11 00:12:09
68 11:57:46 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
69 11:58:08 وله کتاب 00:01:06
70 11:59:14 آگهی بازرگانی 00:01:04
71 12:00:18 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 18 00:08:57
72 12:09:15 وله مبعث 00:00:30
73 12:09:45 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
74 12:12:12 گفتار مجری - قسمت 4 00:02:49
75 12:15:01 اعلام برنامه 00:00:45
76 12:15:46 ماجراهای ایوری - قسمت 18 00:08:05
77 12:23:51 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
78 12:24:13 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 18 00:05:10
79 12:29:23 تیزر مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:07
80 12:30:30 شهر قصه - قسمت 17 00:08:07
81 12:38:37 وله خمیری 10 00:00:33
82 12:39:10 جعبه حیوانات 00:02:03
83 12:41:13 وله مبعث 00:00:30
84 12:41:43 گفتار مجری - قسمت 5 00:02:41
85 12:44:24 وله خمیری 14 00:00:38
86 12:45:02 دینو و میمو - قسمت 18 00:04:56
87 12:49:58 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
88 12:51:16 حدیث 00:00:24
89 12:51:40 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
90 12:54:29 تلاوت قرآن 00:06:31
91 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
92 13:05:05 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
93 13:08:45 اعلام برنامه 00:00:35
94 13:09:20 ماموک 00:03:04
95 13:12:24 وله مبعث 00:00:30
96 13:12:54 گفتار مجری - قسمت 6 00:02:47
97 13:15:41 قصه‌های حسنی - قسمت 5 00:07:26
98 13:23:07 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
99 13:23:29 ماهیگیری با سَم 00:05:19
100 13:28:48 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:46
101 13:29:34 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:06
102 13:30:40 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 18 00:09:32
103 13:40:12 وله مبعث 00:00:30
104 13:40:42 میتو - قسمت 3 00:04:52
105 13:45:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:45:43 جوجه های کاغذی - قسمت 2 00:06:53
107 13:52:36 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:46
108 13:53:22 کلیپ چهارفصل 00:03:17
109 13:56:39 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
110 13:57:01 گفتار مجری - قسمت 7 00:02:32
111 13:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:59
112 14:00:32 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:32
113 14:01:04 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:54
114 14:02:58 پلنگ صورتی 00:07:34
115 14:10:32 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
116 14:11:52 تیزر سینمایی جمعه 00:00:55
117 14:12:47 ببین و ببین 00:01:44
118 14:14:31 اعلام برنامه 00:00:55
119 14:15:26 بچه‌های کوه تاراک - قسمت 25 00:23:15
120 14:38:41 وله مبعث 00:00:34
121 14:39:15 داستان حشرات - قسمت 2 00:05:04
122 14:44:19 تیزر حیات وحش 00:00:53
123 14:45:12 هوهوخان باد مهربان - قسمت 20 00:14:26
124 14:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:59
125 15:00:37 ویکی و مردان پر زور 00:11:51
126 15:12:28 وله مبعث 00:00:25
127 15:12:53 رالف 00:01:19
128 15:14:12 گفتار مجری - قسمت 2 00:01:27
129 15:15:39 ماجراهای پلانکی - قسمت 2 00:08:04
130 15:23:43 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
131 15:23:55 خنگول 00:01:21
132 15:25:16 وله مبعث 00:00:25
133 15:25:41 کلیپ طعم صلوات 00:03:55
134 15:29:36 اعلام برنامه 00:00:50
135 15:30:26 نقاشی - کودک - قسمت 70 00:11:08
136 15:41:34 اعلام ویژه - خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:00:30
137 15:42:04 ماکارونی‌ها 00:03:06
138 15:45:10 وله مبعث 00:00:28
139 15:45:38 رویای شیرین - قسمت 12 00:10:14
140 15:55:52 وله مبعث 00:00:34
141 15:56:26 کلیپ دنیای شیرین بچه‌ها 00:02:17
142 15:58:43 اعلام برنامه 00:00:55
143 15:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:59
144 16:00:37 ورجه وورجه 00:13:10
145 16:13:47 گفتار مجری - قسمت 3 00:01:43
146 16:15:30 تام و جری - قسمت 14 00:09:06
147 16:24:36 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
148 16:25:56 کلیپ صدای نور 00:03:41
149 16:29:37 وله مبعث 00:00:33
150 16:30:10 خورشید حجاز - قسمت آخرین پیامبر 00:21:47
151 16:51:57 وله مبعث 00:00:25
152 16:52:22 شکار خرگوش 00:03:12
153 16:55:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 16:56:10 باغ وحش فضایی 00:01:58
155 16:58:08 اعلام برنامه 00:00:50
156 16:58:58 آگهی بازرگانی 00:01:07
157 17:00:05 ماجراهای پلانکی - قسمت 3 00:08:08
158 17:08:13 وله مبعث 00:00:25
159 17:08:38 کلیپ طعم صلوات 00:03:55
160 17:12:33 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
161 17:13:53 گفتار مجری - قسمت 4 00:01:31
162 17:15:24 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 3 00:09:10
163 17:24:34 وله مبعث 00:00:34
164 17:25:08 گروه تحقیق 00:04:26
165 17:29:34 اعلام ویژه - بچه‌های کوه تاراک 00:00:30
166 17:30:04 ماجراهای سمعک - قسمت 15 00:16:31
167 17:46:35 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
168 17:46:47 پت و مت - قسمت 9 00:08:20
169 17:55:07 اعلام برنامه 00:00:55
170 17:56:02 کلیپ گل محمدی 00:03:36
171 17:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:59
172 18:00:37 نقاشی - کودک - قسمت 72 00:12:55
173 18:13:32 مورچه‌ها 00:00:25
174 18:13:57 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
175 18:15:17 آخرین پیام‌آور 00:09:39
176 18:24:56 وله مبعث 00:00:28
177 18:25:24 کلیپ محمد امین 00:03:53
178 18:29:17 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
179 18:30:37 بچه‌های کوه تاراک - قسمت 26 00:22:59
180 18:53:36 وله مبعث 00:00:25
181 18:54:01 داستان حشرات - قسمت 3 00:05:04
182 18:59:05 اعلام برنامه 00:00:50
183 18:59:55 آگهی بازرگانی 00:00:36
184 19:00:31 ورجه وورجه 00:13:12
185 19:13:43 خرچنگ‌ها 00:00:26
186 19:14:09 گفتار مجری - قسمت 5 00:01:09
187 19:15:18 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 120 00:20:05
188 19:35:23 کلیپ بلغ العلی 00:03:43
189 19:39:06 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
190 19:40:26 گروه تحقیق 00:04:12
191 19:44:38 اعلام برنامه 00:00:55
192 19:45:33 رویای شیرین - قسمت 13 00:11:27
193 19:57:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 19:57:36 ابرساز 00:01:53
195 19:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:36
196 20:00:05 اورژانسی‌ها - قسمت 2 00:06:52
197 20:06:57 حدیث 00:00:22
198 20:07:19 کلیپ امیر محمد 2 00:03:23
199 20:10:42 تلاوت قرآن 00:03:18
200 20:14:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:13
201 20:18:13 کلیپ پیامبر 00:03:53
202 20:22:06 اعلام برنامه 00:00:50
203 20:22:56 ربات فضایی 00:07:25
204 20:30:21 وله مبعث 00:00:25
205 20:30:46 کلبه شادی - قسمت 1 00:12:13
206 20:42:59 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:20
207 20:44:19 گفتار مجری - قسمت 6 00:01:04
208 20:45:23 هوهوخان باد مهربان - قسمت 21 00:14:20
209 20:59:43 آگهی بازرگانی 00:00:36
210 21:00:19 سینمایی شکارچیان اژدها 01:12:56
211 22:13:15 تیزر سینمایی جمعه 00:00:55
212 22:14:10 کلیپ بلغ العلی 00:03:43
213 22:17:53 وله مبعث 00:00:34
214 22:18:27 دوست قدیمی 00:03:24
215 22:21:51 وله مبعث 00:00:33
216 22:22:24 کلیپ محمد امین 00:03:53
217 22:26:17 تیزر سینمایی جمعه 00:00:55
218 22:27:12 رود رانر 00:02:50
219 22:30:02 وله مبعث 00:00:28
220 22:30:30 شب بخیر بچه ها 23:29:30


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها