جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 06:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 06:30:58 تلاوت قرآن 00:07:21
3 06:38:19 وله حدیث 00:01:08
4 06:39:27 بچه‌ها مدرسه - قسمت 59 00:18:48
5 06:58:15 وله اعلام ویژه - سرزمین کوچولوها 00:00:40
6 06:58:55 پینگو 00:05:15
7 07:04:10 آرم استیشن مداد رنگی 00:00:32
8 07:04:42 کلیپ دندان ها 00:03:24
9 07:08:06 آرم استیشن نخل 00:00:24
10 07:08:30 جعبه حیوانات 00:02:03
11 07:10:33 وله پویا 15 00:00:43
12 07:11:16 برنارد 00:03:14
13 07:14:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
14 07:15:00 نرمش و ورزش - قسمت 78 00:08:56
15 07:23:56 تیزر مجموعه نجات سی‌دونه 00:00:38
16 07:24:34 اوگی 00:06:14
17 07:30:48 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
18 07:31:23 گنجینه 00:01:10
19 07:32:33 وله دوست خوب بچه ها 00:00:31
20 07:33:04 بره ناقلا 00:06:45
21 07:39:49 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
22 07:40:19 نقاشی‌های شما - قسمت 147 00:07:30
23 07:47:49 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
24 07:49:01 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
25 07:50:05 مرکز امداد - قسمت 17 00:13:06
26 08:03:11 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
27 08:03:26 کلیپ خروس 00:01:27
28 08:04:53 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
29 08:05:18 تابالوگا - قسمت 21 00:24:06
30 08:29:24 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
31 08:30:04 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
32 08:30:55 میتو - قسمت 17 00:04:11
33 08:35:06 آرم استیشن پروانه 00:00:12
34 08:35:18 ریرا - قسمت 43 00:09:49
35 08:45:07 وله خمیری 4 00:00:45
36 08:45:52 یوکی - قسمت 14 00:04:53
37 08:50:45 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
38 08:51:19 ملوچ - قسمت 16 00:09:20
39 09:00:39 آرم استیشن بادکنک 00:00:13
40 09:00:52 تو تی تو 00:02:17
41 09:03:09 وله پازل 00:00:16
42 09:03:25 ماجراهای کوچولو - قسمت 13 00:02:55
43 09:06:20 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
44 09:06:41 خرس کوچولو - قسمت 27 00:08:41
45 09:15:22 آرم استیشن فضایی 00:00:08
46 09:15:30 نقاشی - خردسال - قسمت 681 00:14:44
47 09:30:14 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
48 09:31:02 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
49 09:31:32 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 126 00:08:43
50 09:40:15 آرم استیشن رنگین کمان 1 00:00:30
51 09:40:45 آواز زنبوران - قسمت 3 00:12:48
52 09:53:33 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
53 09:54:45 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
54 09:55:49 دیپ‌داپ 00:03:02
55 09:58:51 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
56 09:59:21 آگهی بازرگانی 00:01:05
57 10:00:26 نجات سی‌دونه - قسمت 43 00:11:50
58 10:12:16 وله اعلام ویژه - تابالوگا 00:00:40
59 10:12:56 جزیره چالاک - قسمت 24 00:06:03
60 10:18:59 وله پویا 3 00:00:35
61 10:19:34 بولک و لولک - قسمت 49 00:08:41
62 10:28:15 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
63 10:29:30 آرم تایم سرزمین کوچولوها 00:00:30
64 10:30:00 سرزمین کوچولوها - قسمت 41 00:23:15
65 10:53:15 وله آیا می دانید که 00:00:47
66 10:54:02 لاروا 00:01:42
67 10:55:44 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
68 10:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:38
69 10:59:47 آرم تایم شمشاد شجاع 00:00:30
70 11:00:17 شمشاد شجاع - قسمت 22 00:19:35
71 11:19:52 وله اعلام ویژه - نابغه کوچک 00:00:40
72 11:20:32 خنگول 00:01:29
73 11:22:01 آرم استیشن کلبه 00:00:50
74 11:22:51 رود رانر 00:05:28
75 11:28:19 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
76 11:29:34 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
77 11:30:04 مهارت های زندگی - قسمت 118 00:11:41
78 11:41:45 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
79 11:42:15 آگهی بازرگانی 00:03:59
80 11:46:14 آقای خط 00:02:26
81 11:48:40 وله حدیث 00:00:43
82 11:49:23 کلیپ وضو 00:05:04
83 11:54:27 تلاوت قرآن 00:07:33
84 12:02:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
85 12:06:16 کلیپ چادر نماز 00:01:24
86 12:07:40 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
87 12:08:20 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 57 00:03:52
88 12:12:12 آرم استیشن زنگ 00:00:30
89 12:12:42 ببین و ببین - قسمت 37 00:01:51
90 12:14:33 آرم تایم نابغه کوچک 00:00:30
91 12:15:03 نابغه کوچک - قسمت 19 00:16:37
92 12:31:40 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
93 12:32:52 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
94 12:33:56 تام و جری 00:06:27
95 12:40:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
96 12:40:53 آگهی بازرگانی 00:04:13
97 12:45:06 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
98 12:45:36 باب اسفنجی - قسمت 172 00:12:03
99 12:57:39 وله اعلام ویژه - سرزمین کوچولوها 00:00:40
100 12:58:19 گنجینه 00:01:19
101 12:59:38 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
102 13:00:01 سینمایی لیپیچ کفاش کوچولو 01:08:03
103 14:08:04 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
104 14:09:19 قصه ما مثل شد - قسمت 82 00:08:35
105 14:17:54 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
106 14:18:19 پلنگ صورتی 00:07:25
107 14:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:34
108 14:30:18 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
109 14:31:09 میتو - قسمت 18 00:04:29
110 14:35:38 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
111 14:35:53 ریرا - قسمت 44 00:09:59
112 14:45:52 وله خمیری 5 00:00:44
113 14:46:36 یوکی - قسمت 15 00:05:00
114 14:51:36 آرم استیشن ستاره 00:00:30
115 14:52:06 ملوچ - قسمت 17 00:08:17
116 15:00:23 وله مداد رنگی 00:00:50
117 15:01:13 گرگ ناقلا 00:01:00
118 15:02:13 آرم استیشن تاب 00:00:20
119 15:02:33 ماجراهای کوچولو - قسمت 14 00:02:35
120 15:05:08 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
121 15:05:38 خرس کوچولو - قسمت 28 00:08:57
122 15:14:35 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
123 15:15:23 وله اعلام ویژه - تابالوگا 00:00:40
124 15:16:03 آواز زنبوران - قسمت 4 00:09:03
125 15:25:06 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
126 15:26:18 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
127 15:27:22 جعبه حیوانات - قسمت 98 00:02:08
128 15:29:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
129 15:30:00 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 127 00:08:43
130 15:38:43 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
131 15:38:57 گنجینه 00:01:24
132 15:40:21 آرم استیشن توپ بچه ها 00:00:16
133 15:40:37 مرکز امداد - قسمت 18 00:13:01
134 15:53:38 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
135 15:54:08 کلیپ مامان بزرگ و بابا بزرگ 00:03:03
136 15:57:11 آگهی بازرگانی 00:03:03
137 16:00:14 نقاشی - کودک - قسمت 682 00:14:58
138 16:15:12 وله پویا 6 00:00:23
139 16:15:35 تام و جری 00:06:20
140 16:21:55 آرم استیشن لاکی 2 00:00:38
141 16:22:33 اوگی 00:06:22
142 16:28:55 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
143 16:30:10 آرم تایم تابالوگا 00:00:30
144 16:30:40 تابالوگا - قسمت 22 00:23:55
145 16:54:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
146 16:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:22
147 16:59:27 آقای خط 00:04:21
148 17:03:48 وله حدیث 00:01:04
149 17:04:52 کلیپ شب 00:02:13
150 17:07:05 تلاوت قرآن 00:06:55
151 17:14:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
152 17:18:55 کلیپ نماز 00:03:31
153 17:22:26 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
154 17:22:56 رود رانر 00:06:36
155 17:29:32 وله بیست و هشتم صفر 00:00:30
156 17:30:02 بولک و لولک - قسمت 50 00:08:46
157 17:38:48 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
158 17:40:03 مهربانان - قسمت حضرت محمد (ص) 00:16:46
159 17:56:49 وله بیست و هشتم صفر 00:00:25
160 17:57:14 دیپ‌داپ 00:02:59
161 18:00:13 آرم تایم نابغه کوچک 00:00:30
162 18:00:43 نابغه کوچک - قسمت 20 00:15:08
163 18:15:51 وله بیست و هشتم صفر 00:00:33
164 18:16:24 مجموعه داستانهای مذهبی‎ - قسمت شهادت امام حسن مجتبی (ع) 00:09:02
165 18:25:26 وله بیست و هشتم صفر 00:00:25
166 18:25:51 قصه‌ها و افسانه‌ها - قسمت نهنگ سفید-1 00:13:11
167 18:39:02 وله حدیث 00:00:17
168 18:39:19 پینگو 00:05:31
169 18:44:50 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
170 18:45:20 نجات سی‌دونه - قسمت 44 00:11:59
171 18:57:19 وله بیست و هشتم صفر 00:00:30
172 18:57:49 لاروا 00:01:52
173 18:59:41 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
174 19:00:11 نقاشی - نوجوان - قسمت 109 00:14:14
175 19:14:25 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
176 19:14:55 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 58 00:03:51
177 19:18:46 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
178 19:20:01 آرم تایم سرزمین کوچولوها 00:00:30
179 19:20:31 سرزمین کوچولوها - قسمت 42 00:23:03
180 19:43:34 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
181 19:44:46 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
182 19:45:50 قصه‌های آسمانی - قسمت مرد مهربان 00:12:03
183 19:57:53 وله بیست و هشتم صفر 00:00:25
184 19:58:18 پندانه 00:01:50
185 20:00:08 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
186 20:00:31 سینمایی درّ هستی 01:30:38
187 21:31:09 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
188 21:32:13 تیزر سینمایی دوشنبه 00:01:18
189 21:33:31 وله حدیث 00:01:08
190 21:34:39 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت بلبل 00:22:28
191 21:57:07 وله بیست و هشتم صفر 00:00:33
192 21:57:40 لالایی کودکان 00:17:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها