جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:07:21
3 07:38:19 وله حدیث 00:01:04
4 07:39:23 آرم تایم هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:30
5 07:39:53 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 5 00:10:08
6 07:50:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
7 07:50:31 خانه‌ ما - قسمت 79 00:16:31
8 08:07:02 آرم استیشن حیوانات 00:00:24
9 08:07:26 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:12
10 08:10:38 ارنی سوزن‌بان - قسمت 19 00:10:59
11 08:21:37 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
12 08:22:39 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
13 08:23:32 جیمبو - قسمت 19 00:05:05
14 08:28:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
15 08:29:17 آگهی بازرگانی 00:00:48
16 08:30:05 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
17 08:30:56 اندی پندی - قسمت 45 00:04:48
18 08:35:44 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
19 08:36:49 جوجه جوجه طلایی - قسمت 19 00:13:26
20 08:50:15 آرم استیشن شهر رنگارنگ 00:00:23
21 08:50:38 ترو ترو - قسمت 19 00:03:17
22 08:53:55 آرم استیشن دایره های چشم دار 00:00:19
23 08:54:14 شهر آجیلی - قسمت 128 00:08:36
24 09:02:50 آرم استیشن کلبه 00:00:50
25 09:03:40 گروه نجات - قسمت 49 00:11:07
26 09:14:47 وله آموزشی - هشت پا 00:00:36
27 09:15:23 نقاشی - خردسال - قسمت 69 00:13:49
28 09:29:12 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
29 09:30:00 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
30 09:30:25 بره ناقلا 00:06:54
31 09:37:19 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:00
32 09:38:19 تیزر سینمایی جمعه 00:00:58
33 09:39:17 حکایت‌های کمال - قسمت 9 00:08:36
34 09:47:53 تیزر مجموعه رویای زیبای من 00:00:39
35 09:48:32 پینگو 00:06:11
36 09:54:43 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
37 09:55:08 ببین و ببین - قسمت 34 00:03:39
38 09:58:47 آگهی بازرگانی 00:00:57
39 09:59:44 آرم تایم بی‌تو با‌تو 00:00:25
40 10:00:09 بی‌تو با‌تو - قسمت 1 00:23:52
41 10:24:01 وله اعلام ویژه - گربه سگ 00:00:41
42 10:24:42 کلیپ گربه آوازه خوان 00:02:28
43 10:27:10 آقای خط 00:02:24
44 10:29:34 آرم تایم دشت تمشک 00:00:30
45 10:30:04 دشت تمشک - قسمت 21 00:13:10
46 10:43:14 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
47 10:44:19 دوستان جنگل - قسمت 19 00:05:20
48 10:49:39 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
49 10:50:03 تام و جری 00:08:06
50 10:58:09 آگهی بازرگانی 00:02:10
51 11:00:19 کلاغ‌ها - قسمت 12 00:09:04
52 11:09:23 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
53 11:10:25 داستان حشرات - قسمت 52 00:05:19
54 11:15:44 آرم استیشن شکوفه های بهاری 00:00:36
55 11:16:20 لذت دانایی - قسمت 9 00:06:30
56 11:22:50 آرم استیشن برگ های سبز 00:00:22
57 11:23:12 اوگی 00:06:18
58 11:29:30 آرم تایم رویای زیبای من 00:00:30
59 11:30:00 رویای زیبای من - قسمت 9 00:23:10
60 11:53:10 آرم استیشن نقاشی 00:01:28
61 11:54:38 برنارد 00:03:12
62 11:57:50 آگهی بازرگانی 00:01:46
63 11:59:36 آرم تایم ربات‌های مبارز 00:00:30
64 12:00:06 ربات‌های مبارز - قسمت 19 00:18:48
65 12:18:54 تیزر مجموعه ربات های مبارز 00:00:47
66 12:19:41 ببین و ببین - قسمت 39 00:04:06
67 12:23:47 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
68 12:24:49 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
69 12:25:42 ساکنان شهر عجیب - قسمت 5 00:04:35
70 12:30:17 آرم تایم افسانه‌ های ملل 00:00:30
71 12:30:47 افسانه‌ های ملل - قسمت 18 00:11:20
72 12:42:07 آگهی بازرگانی 00:01:19
73 12:43:26 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 15 00:09:22
74 12:52:48 وله حدیث 00:00:17
75 12:53:05 کلیپ بی تو 00:02:27
76 12:55:32 تلاوت قرآن 00:06:28
77 13:02:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
78 13:07:04 کلیپ وضو 00:05:04
79 13:12:08 وله اعلام ویژه - دشت تمشک 00:00:41
80 13:12:49 لاروا 00:01:41
81 13:14:30 آرم تایم گربه سگ 00:00:30
82 13:15:00 گربه سگ - قسمت 86 00:11:39
83 13:26:39 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
84 13:27:19 کلیپ دوست دارم زندگی‌رو 00:03:17
85 13:30:36 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
86 13:30:59 سینمایی تو‌تو 00:58:09
87 14:29:08 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
88 14:30:10 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
89 14:31:03 پسر ترکمن - قسمت 5 00:17:15
90 14:48:18 آرم استیشن لوگو انیمیشن 00:01:00
91 14:49:18 رود رانر 00:05:28
92 14:54:46 تیزر مجموعه خاله ریزه 00:00:41
93 14:55:27 کلیپ بهاری 00:02:22
94 14:57:49 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
95 14:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:56
96 15:00:09 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
97 15:01:00 اندی پندی - قسمت 46 00:04:50
98 15:05:50 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
99 15:06:55 جوجه جوجه طلایی - قسمت 20 00:13:15
100 15:20:10 آرم استیشن حنده بچه 00:00:34
101 15:20:44 خواب های سلولوییدی - قسمت 46 00:02:31
102 15:23:15 آرم استیشن دوست بچه ها 00:00:17
103 15:23:32 ترو ترو - قسمت 20 00:03:04
104 15:26:36 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
105 15:26:56 خانواده مسواکی - قسمت 1 00:05:03
106 15:31:59 آرم استیشن تاب 00:00:20
107 15:32:19 گروه نجات - قسمت 50 00:11:13
108 15:43:32 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
109 15:44:20 وله اعلام ویژه - بی‌تو با‌تو 00:00:41
110 15:45:01 دوستان جنگل - قسمت 20 00:06:11
111 15:51:12 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
112 15:52:14 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
113 15:53:07 تو تی تو 00:02:40
114 15:55:47 آرم استیشن شکوفه های بهاری 00:00:36
115 15:56:23 کلیپ رو شاخه های درخت 00:02:13
116 15:58:36 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
117 15:59:01 آگهی بازرگانی 00:01:04
118 16:00:05 نقاشی - کودک - قسمت 70 00:13:45
119 16:13:50 تیزر مجموعه خانه ما 00:00:25
120 16:14:15 ساکنان شهر عجیب - قسمت 6 00:04:40
121 16:18:55 آرم تایم هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:30
122 16:19:25 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 6 00:07:34
123 16:26:59 آرم استیشن نقاشی 00:01:28
124 16:28:27 لاروا 00:01:52
125 16:30:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
126 16:30:44 حکایت‌های کمال - قسمت 10 00:08:16
127 16:39:00 وله اعلام ویژه - ربات‌های مبارز 00:00:41
128 16:39:41 ارنی سوزن‌بان - قسمت 20 00:11:34
129 16:51:15 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
130 16:52:20 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
131 16:52:45 جیمبو - قسمت 20 00:05:24
132 16:58:09 آگهی بازرگانی 00:01:45
133 16:59:54 آرم تایم دشت تمشک 00:00:30
134 17:00:24 دشت تمشک - قسمت 22 00:12:52
135 17:13:16 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
136 17:14:18 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
137 17:15:11 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 16 00:09:10
138 17:24:21 آرم استیشن لوگوی شنی 00:00:17
139 17:24:38 رود رانر 00:05:43
140 17:30:21 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
141 17:30:46 خانه‌ ما - قسمت 80 00:16:10
142 17:46:56 آرم استیشن تخته چوب 00:00:15
143 17:47:11 برنارد 00:03:15
144 17:50:26 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
145 17:50:50 بره ناقلا 00:06:29
146 17:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:58
147 18:00:17 آرم تایم بی‌تو با‌تو 00:00:30
148 18:00:47 بی‌تو با‌تو - قسمت 2 00:18:03
149 18:18:50 آرم استیشن زنگ 00:00:30
150 18:19:20 ببین و ببین - قسمت 35 00:02:26
151 18:21:46 وله مداد رنگی 00:00:50
152 18:22:36 اسکار 00:06:57
153 18:29:33 آرم تایم رویای زیبای من 00:00:30
154 18:30:03 رویای زیبای من - قسمت 10 00:21:43
155 18:51:46 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
156 18:52:48 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
157 18:53:41 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی - قسمت 6 00:02:42
158 18:56:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
159 18:56:48 رالف 00:01:19
160 18:58:07 آگهی بازرگانی 00:02:09
161 19:00:16 نقاشی - نوجوان - قسمت 71 00:13:16
162 19:13:32 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
163 19:14:37 آرم تایم ربات‌های مبارز 00:00:30
164 19:15:07 ربات‌های مبارز - قسمت 20 00:19:25
165 19:34:32 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
166 19:34:56 کلاغ‌ها - قسمت 13 00:06:37
167 19:41:33 تیزر مجموعه اندی پندی 00:00:40
168 19:42:13 آقای خط 00:02:03
169 19:44:16 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
170 19:44:41 لذت دانایی - قسمت 10 00:05:07
171 19:49:48 آگهی بازرگانی 00:02:16
172 19:52:04 وله حدیث 00:01:00
173 19:53:04 کلیپ امیر محمد2 00:03:23
174 19:56:27 تلاوت قرآن 00:07:33
175 20:04:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
176 20:08:17 کلیپ دعا 00:02:54
177 20:11:11 وله اعلام ویژه - افسانه‌ های ملل 00:00:41
178 20:11:52 پرواز غریب 00:05:19
179 20:17:11 آرم استیشن شب تاب ها 00:00:30
180 20:17:41 ببین و ببین - قسمت 41 00:02:35
181 20:20:16 آرم استیشن گل و بوته 00:00:20
182 20:20:36 اوگی 00:06:08
183 20:26:44 وله جزیره 00:00:30
184 20:27:14 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
185 20:30:05 آرم تایم افسانه‌ های ملل 00:00:30
186 20:30:35 افسانه‌ های ملل - قسمت 19 00:12:00
187 20:42:35 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:02
188 20:43:37 تیزر سینمایی جمعه 00:00:53
189 20:44:30 آرم تایم گربه سگ 00:00:30
190 20:45:00 گربه سگ - قسمت 87 00:12:30
191 20:57:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
192 20:57:55 زبر و زرنگ 00:00:44
193 20:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:10
194 20:59:49 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
195 21:00:12 سینمایی بازگشت به دریا 01:33:19
196 22:33:31 وله شب بخیر بچه ها 00:00:35
197 22:34:06 لالایی کودکان 00:10:54


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها