جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:06:55
3 07:37:53 وله حدیث 00:01:08
4 07:39:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
5 07:39:28 نقاشی‌های شما - قسمت 8 00:07:30
6 07:46:58 وله مداد رنگی 00:00:50
7 07:47:48 لاروا 00:02:42
8 07:50:30 آرم استیشن زنبور 00:00:07
9 07:50:37 ترانه‌های اتل متل - قسمت 5 00:03:47
10 07:54:24 وله هواپیما 00:00:14
11 07:54:38 اوگی 00:06:37
12 08:01:15 آرم استیشن قایق بادی 00:00:20
13 08:01:35 سیرک گرمی - قسمت 5 00:02:41
14 08:04:16 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
15 08:05:23 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
16 08:06:22 باغ وحش فضایی - قسمت 9 00:01:58
17 08:08:20 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
18 08:09:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
19 08:10:01 تام و جری 00:06:22
20 08:16:23 آرم استیشن توپ بچه ها 00:00:16
21 08:16:39 گازون - قسمت 4 00:03:30
22 08:20:09 آرم استیشن تخته چوب 00:00:15
23 08:20:24 کلیپ یه دسته گل 00:02:43
24 08:23:07 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
25 08:23:14 دانل‌داک - قسمت 12 00:06:59
26 08:30:13 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:27
27 08:30:40 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
28 08:31:31 نقاش کوچولو - قسمت 31 00:11:11
29 08:42:42 آرم استیشن کلبه 00:00:50
30 08:43:32 بره کوچولو - قسمت 45 00:09:50
31 08:53:22 آرم استیشن ستاره 00:00:30
32 08:53:52 توئیتی - قسمت 11 00:06:27
33 09:00:19 وله پویا 25 00:00:36
34 09:00:55 قصه‌های عمو رولی - قسمت 95 00:13:53
35 09:14:48 آرم استیشن نقاشی 00:00:17
36 09:15:05 نقاشی - خردسال - قسمت 363 00:13:56
37 09:29:01 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
38 09:29:49 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
39 09:30:16 پلاتو - قسمت 2 00:06:04
40 09:36:20 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
41 09:37:27 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
42 09:38:26 گاگیلا - قسمت 4 00:17:44
43 09:56:10 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
44 09:56:37 مکس 00:01:00
45 09:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:25
46 10:00:02 باگز بانی - قسمت 5 00:18:59
47 10:19:01 تیزر مجموعه اژدها سوران 00:00:46
48 10:19:47 تام و جری 00:06:48
49 10:26:35 آرم استیشن فضایی 00:00:08
50 10:26:43 کلیپ نقش قالی 00:03:20
51 10:30:03 وله اعلام ویژه - باب اسفنجی 00:00:27
52 10:30:30 مستر بین - قسمت 5 00:10:07
53 10:40:37 آرم استیشن توپ های نارنجی 00:00:25
54 10:41:02 ماجراهای جنگل - قسمت 2 00:04:46
55 10:45:48 وله پویا 17 00:00:45
56 10:46:33 گوفی - قسمت 20 00:06:34
57 10:53:07 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
58 10:54:14 گنجینه 00:01:24
59 10:55:38 آگهی بازرگانی 00:03:56
60 10:59:34 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:27
61 11:00:01 قهرمانان تنیس - قسمت 22 00:21:39
62 11:21:40 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
63 11:22:54 ببین و ببین - قسمت 63 00:05:35
64 11:28:29 آرم استیشن دایره ها 00:00:12
65 11:28:41 دزد ناشی - قسمت 3 00:01:47
66 11:30:28 آرم تایم شکرستان 00:00:27
67 11:30:55 شکرستان - قسمت 3 00:14:13
68 11:45:08 وله پویا 10 00:00:36
69 11:45:44 اسکار 00:06:57
70 11:52:41 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
71 11:53:08 کلیپ همسایه ها 00:02:33
72 11:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:30
73 12:00:11 آرم تایم اژدها سواران 00:00:27
74 12:00:38 اژدها سواران - قسمت 16 00:22:21
75 12:22:59 آرم استیشن دودهای رنگی 00:00:21
76 12:23:20 بره ناقلا 00:06:54
77 12:30:14 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:27
78 12:30:41 مهارت های زندگی - قسمت 54 00:13:10
79 12:43:51 تیزر مجموعه قهرمانان تنیس 00:00:57
80 12:44:48 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:27
81 12:45:15 باب اسفنجی - قسمت 49 00:12:03
82 12:57:18 آگهی بازرگانی 00:04:23
83 13:01:41 ویژه کودکان غزه 00:00:43
84 13:02:24 وله حدیث 00:00:17
85 13:02:41 کلیپ صدقه 00:04:06
86 13:06:47 تلاوت قرآن 00:04:13
87 13:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
88 13:15:16 فرمانروایان مقدس 00:04:21
89 13:19:37 وله اعلام ویژه - مهارت های زندگی 00:00:27
90 13:20:04 خرگوشک‌ها 00:07:11
91 13:27:15 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
92 13:28:22 گلامپرها - قسمت 2 00:01:30
93 13:29:52 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
94 13:30:19 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
95 13:30:42 سینمایی دوران دایناسورها 01:17:36
96 14:48:18 وله پویا 4 00:00:34
97 14:48:52 پلنگ صورتی 00:06:17
98 14:55:09 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:27
99 14:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:24
100 15:00:00 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
101 15:00:51 دنیای می می - قسمت 87 00:02:09
102 15:03:00 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
103 15:03:15 نقاش کوچولو - قسمت 32 00:11:18
104 15:14:33 وله هواپیما 00:00:14
105 15:14:47 بره کوچولو - قسمت 46 00:09:54
106 15:24:41 وله پویا 5 00:00:40
107 15:25:21 توئیتی - قسمت 7 00:06:32
108 15:31:53 آرم استیشن ماشین 00:00:10
109 15:32:03 قصه‌های عمو رولی - قسمت 96 00:14:05
110 15:46:08 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
111 15:46:56 وله اعلام ویژه - قهرمانان تنیس 00:00:27
112 15:47:23 ترانه‌های اتل متل - قسمت 6 00:04:18
113 15:51:41 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
114 15:52:48 سیرک گرمی - قسمت 6 00:02:55
115 15:55:43 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
116 15:56:10 آگهی بازرگانی 00:04:22
117 16:00:32 نقاشی - کودک - قسمت 364 00:14:23
118 16:14:55 آرم استیشن زنبور 00:00:07
119 16:15:02 ایوری - قسمت 57 00:07:45
120 16:22:47 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
121 16:23:22 باغ وحش فضایی - قسمت 10 00:01:44
122 16:25:06 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
123 16:25:33 تام و جری 00:06:29
124 16:32:02 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
125 16:33:16 گازون - قسمت 5 00:03:30
126 16:36:46 آرم استیشن هندوانه 00:00:34
127 16:37:20 گلامپر‌ها - قسمت 3 00:01:29
128 16:38:49 وله پویا 7 00:00:40
129 16:39:29 مستر بین - قسمت 7 00:10:43
130 16:50:12 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
131 16:50:39 ببین و ببین - قسمت 73 00:05:23
132 16:56:02 آگهی بازرگانی 00:04:52
133 17:00:54 پلاتو - قسمت 3 00:06:26
134 17:07:20 آرم استیشن فضایی 00:00:08
135 17:07:28 برای پرندگان 00:03:02
136 17:10:30 وله ماهی 00:00:14
137 17:10:44 گاگیلا - قسمت 5 00:17:52
138 17:28:36 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
139 17:28:43 خنگول 00:01:35
140 17:30:18 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
141 17:30:45 باگز بانی - قسمت 6 00:17:00
142 17:47:45 وله پویا 8 00:00:35
143 17:48:20 دانل‌داک - قسمت 13 00:06:25
144 17:54:45 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:27
145 17:55:12 گنجینه 00:01:03
146 17:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:43
147 17:59:58 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:27
148 18:00:25 قهرمانان تنیس - قسمت 23 00:22:03
149 18:22:28 آرم استیشن لوگوی شنی 00:00:17
150 18:22:45 تام و جری 00:07:22
151 18:30:07 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:27
152 18:30:34 مهارت های زندگی - قسمت 55 00:13:04
153 18:43:38 تیزر مجموعه اژدها سواران 00:00:46
154 18:44:24 خرگوشک‌ها 00:07:41
155 18:52:05 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
156 18:53:12 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
157 18:54:11 کلیپ توپ سفیدم 00:02:08
158 18:56:19 وله پویا 9 00:00:29
159 18:56:48 دزد ناشی - قسمت 4 00:01:37
160 18:58:25 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
161 18:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:43
162 19:00:35 نقاشی - نوجوان - قسمت 365 00:13:20
163 19:13:55 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
164 19:15:09 آرم تایم اژدها سواران 00:00:27
165 19:15:36 اژدها سواران - قسمت 17 00:21:24
166 19:37:00 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
167 19:37:51 گلامپر‌ها - قسمت 5 00:01:42
168 19:39:33 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:27
169 19:40:00 مستر بین - قسمت 49 00:11:07
170 19:51:07 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
171 19:51:15 خرگوش بلا و گرگ ناقلا 00:02:54
172 19:54:09 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
173 19:54:36 ماکارونی‌ها 00:03:08
174 19:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:23
175 20:00:07 آرم تایم شکرستان 00:00:27
176 20:00:34 شکرستان - قسمت 4 00:14:56
177 20:15:30 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
178 20:15:44 ماجراهای جنگل - قسمت 3 00:04:52
179 20:20:36 آرم استیشن گل و پروانه 00:00:17
180 20:20:53 ویژه کودکان غزه 00:02:36
181 20:23:29 وله حدیث 00:00:17
182 20:23:46 کلیپ امام زمان (عج) 00:02:32
183 20:26:18 تلاوت قرآن 00:03:42
184 20:30:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
185 20:34:37 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
186 20:37:04 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:27
187 20:37:31 بره ناقلا 00:06:51
188 20:44:22 تیزر مجموعه مهارت های زندگی 00:00:40
189 20:45:02 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:27
190 20:45:29 باب اسفنجی - قسمت 50 00:12:01
191 20:57:30 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
192 20:58:37 بوشوک 00:01:18
193 20:59:55 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
194 21:00:18 سینمایی کوکی 01:13:21
195 22:13:39 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
196 22:14:38 خرگوش و شعبده‌باز 00:04:52
197 22:19:30 آرم استیشن توپ های نارنجی 00:00:24
198 22:19:54 ببین و ببین - قسمت 141 00:02:54
199 22:22:48 تیزر مجموعه قهرمانان تنیس 00:00:57
200 22:23:45 پلنگ صورتی 00:06:15
201 22:30:00 آرم استیشن آسمان نورانی 00:00:12
202 22:30:12 لالایی کودکان 00:14:48


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها