جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:33
5 08:06:45 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:24
6 08:07:09 مامان گلی - قسمت 1 00:03:47
7 08:10:56 وله خمیری 00:00:38
8 08:11:34 آنونس مجموعه گروهبان پیشی راه راه 00:00:56
9 08:12:30 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:13:15 اوم نوم 00:01:14
11 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 31 00:10:03
13 08:25:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
14 08:25:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:25:28 تو تی تو 00:02:18
16 08:27:46 وله خمیری 00:00:42
17 08:28:28 مکس 00:00:39
18 08:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
19 08:30:00 توپولوها - قسمت 42 00:18:26
20 08:48:26 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
21 08:49:34 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:09 مول 00:05:05
23 08:55:14 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
24 08:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
25 09:00:01 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 13 00:08:49
26 09:08:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 09:09:12 کلیپ ماهی 00:02:10
28 09:11:22 ماموک 00:03:12
29 09:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
30 09:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 17 00:10:10
31 09:25:10 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:25:55 من یک حیوان هستم 00:01:57
33 09:27:52 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
34 09:29:29 وله خمیری 00:00:32
35 09:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 3 00:12:07
36 09:42:08 آرم استیشن روز 00:00:20
37 09:42:28 اوم نوم 00:01:05
38 09:43:33 وله خمیری 00:00:32
39 09:44:05 دوست من گوش‌دراز - قسمت 27 00:11:40
40 09:55:45 مامان گلی - قسمت 2 00:03:43
41 09:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:32
42 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 47 00:21:48
43 10:21:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
44 10:22:41 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:23:16 دیپ‌داپ 00:02:55
46 10:26:11 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
47 10:29:19 وله خمیری 00:00:42
48 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 91 00:05:53
49 10:35:54 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
50 10:36:42 مامان گلی - قسمت 3 00:03:48
51 10:40:30 وله خمیری 00:00:38
52 10:41:08 ماموک 00:03:06
53 10:44:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
54 10:45:01 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 17 00:09:34
55 10:54:35 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
56 10:56:36 وله خمیری 00:00:32
57 10:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:53
58 11:00:01 جوجه جوجه طلایی - قسمت 60 00:10:04
59 11:10:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
60 11:10:21 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
61 11:13:33 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
62 11:14:41 آرم استیشن روز 00:00:20
63 11:15:01 سارا و اردک - قسمت 15 00:12:47
64 11:27:48 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
65 11:28:12 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
66 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 57 00:13:21
67 11:43:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
68 11:44:08 پینگو 00:04:47
69 11:48:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:49:04 وله رگلاژ 00:00:20
71 11:49:24 کلیپ ریحانه 00:03:30
72 11:52:54 حدیث 00:00:24
73 11:53:18 تلاوت قرآن 00:04:42
74 11:58:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
75 12:02:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 12:02:17 آگهی بازرگانی 00:01:40
77 12:03:57 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 12 00:09:32
78 12:13:29 وله خمیری 00:00:40
79 12:14:09 اعلام برنامه 00:00:35
80 12:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 12:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 16 00:09:39
82 12:24:39 مامان گلی - قسمت 4 00:03:37
83 12:28:16 وله خمیری 00:00:36
84 12:28:52 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
86 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 2 00:10:54
87 12:40:54 کلیپ درخت 00:02:36
88 12:43:30 وله خمیری 00:00:48
89 12:44:18 دوست من گوش‌دراز - قسمت 26 00:11:38
90 12:55:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
91 12:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:49
92 13:00:01 مهد‌پویا - قسمت 46 00:24:40
93 13:24:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
94 13:25:04 مامان گلی - قسمت 5 00:03:54
95 13:28:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:47
96 13:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 13:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 90 00:05:50
98 13:35:51 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
99 13:36:51 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
100 13:39:55 وله خمیری 00:00:42
101 13:40:37 جوجه جوجه طلایی - قسمت 59 00:14:44
102 13:55:21 مامان گلی - قسمت 6 00:02:55
103 13:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:44
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 15 00:23:49
106 14:24:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
107 14:25:15 لذت دانایی 00:02:48
108 14:28:03 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
109 14:29:03 پیام سلامت 00:00:47
110 14:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
111 14:30:00 کارآگاه فینیک - قسمت 6 00:11:45
112 14:41:45 تیزر اولین درآمد 00:01:30
113 14:43:15 دزد ناشی 00:01:35
114 14:44:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
115 14:45:00 تام و جری 00:06:08
116 14:51:08 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
117 14:52:05 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
118 14:55:07 لئون 00:02:39
119 14:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:14
120 15:00:00 کشتی آسمانی - قسمت 4 00:10:02
121 15:10:02 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
122 15:11:32 ماجراهای دانی 00:03:23
123 15:14:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
124 15:15:05 حکمت پنهان - قسمت 4 00:13:25
125 15:28:30 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
126 15:29:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 15:30:06 مهارت‌های زندگی 00:11:02
128 15:41:08 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
129 15:43:09 کدو بدو 00:01:37
130 15:44:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 15:45:03 همسایه ها 00:11:57
132 15:57:00 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:57:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
134 15:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:49
135 16:00:01 مل‌مل - قسمت 45 00:55:00
136 16:55:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
137 16:55:11 آگهی بازرگانی 00:03:59
138 16:59:10 وله رگلاژ 00:00:30
139 16:59:40 کلیپ وضو 00:05:04
140 17:04:44 حدیث 00:00:21
141 17:05:05 تلاوت قرآن 00:05:55
142 17:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
143 17:15:28 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
144 17:15:50 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 25 00:12:43
145 17:28:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 17:28:50 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
147 17:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
148 17:30:00 کاپیتان زد - قسمت 25 00:22:15
149 17:52:15 اعلام برنامه 00:00:50
150 17:53:05 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
151 17:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:19
152 18:00:00 اژدهاسواران - قسمت 12 00:21:55
153 18:21:55 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
154 18:22:07 برنارد 00:02:58
155 18:25:05 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
156 18:26:05 کلیپ هرجا کتاب باشد 00:03:15
157 18:29:20 وله آیا می دانید که 00:00:40
158 18:30:00 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 3 00:07:04
159 18:37:04 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
160 18:38:34 بره ناقلا 00:05:59
161 18:44:33 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
162 18:45:00 توربو و دوستان - قسمت 5 00:11:39
163 18:56:39 پیام سلامت 00:00:47
164 18:57:26 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
165 18:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:24
166 19:00:00 بچه‌های آلپ - قسمت 13 00:23:24
167 19:23:24 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
168 19:24:21 کلیپ کتاب نازنینم 00:03:12
169 19:27:33 ترافیک 00:02:15
170 19:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
171 19:30:00 کارآگاه فینیک - قسمت 4 00:10:39
172 19:40:39 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
173 19:41:06 کلیپ کتاب 00:03:12
174 19:44:18 پیام سلامت 00:00:45
175 19:45:03 تام و جری 00:06:44
176 19:51:47 تیزر اولین درآمد 00:01:44
177 19:53:31 گروه تحقیق 00:05:12
178 19:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:17
179 20:00:00 کشتی آسمانی - قسمت 2 00:11:04
180 20:11:04 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
181 20:12:34 کدو بدو 00:01:34
182 20:14:08 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
183 20:15:16 حکمت پنهان - قسمت 2 00:11:07
184 20:26:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
185 20:26:59 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
186 20:30:01 مهارت‌های زندگی 00:11:33
187 20:41:34 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
188 20:42:01 لئون 00:02:38
189 20:44:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
190 20:45:01 همسایه ها 00:11:31
191 20:56:32 پیام سلامت 00:00:47
192 20:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:41
193 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 40 00:12:40
194 21:12:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 21:13:02 رود رانر 00:08:34
196 21:21:36 تیزر اولین درآمد 00:01:53
197 21:23:29 لذت دانایی 00:05:46
198 21:29:15 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
199 21:29:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 21:30:02 کارآگاه نجار 00:21:34
201 21:51:36 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
202 21:53:37 روسای کوچک 00:05:25
203 21:59:02 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
204 21:59:19 شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها