جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:33
5 08:07:14 دهکده مامی 00:05:34
6 08:12:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
7 08:13:08 وله خمیری 00:00:48
8 08:13:56 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
9 08:14:16 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:15:01 ماجراهای بهادر - قسمت 30 00:12:00
11 08:27:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:27:10 مامان جون 00:03:41
13 08:30:51 آفتاب گردون 00:07:04
14 08:37:55 وله خمیری 00:00:36
15 08:38:31 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
16 08:39:24 ترانه‌های اتل متل - تمیز بودن 00:04:28
17 08:43:52 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
18 08:44:12 وله خمیری 00:00:48
19 08:45:00 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 22 00:11:02
20 08:56:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:56:11 آگهی بازرگانی 00:00:29
22 08:56:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
23 08:57:00 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
24 08:59:08 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
25 08:59:28 اعلام برنامه 00:00:35
26 09:00:03 نقاشی - خردسال 00:11:52
27 09:11:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
28 09:12:48 لالبی 00:01:46
29 09:14:34 وله خمیری 00:00:34
30 09:15:08 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 3و4 00:11:50
31 09:26:58 وله خمیری 00:00:29
32 09:27:27 کلیپ اعداد 00:02:01
33 09:29:28 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:30:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 78 00:12:08
35 09:42:21 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
36 09:43:19 وله خمیری 00:00:33
37 09:43:52 آگهی بازرگانی 00:00:59
38 09:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:45:00 نقاش کوچولو - قسمت 86 00:11:14
40 09:56:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:56:36 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
42 10:00:10 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
43 10:00:30 اتل متل یه جنگل - قسمت 70 00:08:10
44 10:08:40 وله خمیری - قسمت 27 00:00:39
45 10:09:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
46 10:09:43 ترانه‌های اتل متل - کوه 00:04:02
47 10:13:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:13:54 چاپی و چاپو - قسمت 47 00:11:53
49 10:25:47 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
50 10:28:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:29:31 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:30:06 ماجراهای بهادر - قسمت 29 00:11:24
53 10:41:30 مامان جون 00:04:25
54 10:45:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:46:04 پنی پوپو و رزماری - قسمت 6و7 00:14:04
56 11:00:08 اعلام برنامه 00:00:45
57 11:00:53 شهر قصه - قسمت 113 00:10:27
58 11:11:20 آگهی بازرگانی 00:01:14
59 11:12:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 11:12:56 وله خمیری 00:00:48
61 11:13:44 اوم نوم 00:01:07
62 11:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:15:00 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 23 00:10:57
64 11:25:57 مامان جون 00:03:12
65 11:29:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 11:29:18 وله خمیری 00:00:42
67 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 114 00:11:30
68 11:41:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
69 11:42:23 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
70 11:44:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
71 11:44:45 آگهی بازرگانی 00:02:14
72 11:46:59 وله رگلاژ 00:00:37
73 11:47:36 حدیث 00:00:18
74 11:47:54 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
75 11:50:21 تلاوت قرآن 00:05:39
76 11:56:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
77 12:00:05 کلیپ چادر نماز 00:02:58
78 12:03:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 12:03:56 کلیپ سلام 00:01:21
80 12:05:17 آفتاب گردون 00:08:38
81 12:13:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 12:14:17 اعلام برنامه 00:00:45
83 12:15:02 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 1و2 00:11:45
84 12:26:47 وله خمیری 00:00:35
85 12:27:22 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
86 12:29:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 12:29:30 اعلام برنامه 00:00:35
88 12:30:05 شهر قصه - قسمت 112 00:09:24
89 12:39:29 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
90 12:40:26 وله خمیری 00:00:36
91 12:41:02 مامان جون 00:03:55
92 12:44:57 وله خمیری 00:00:34
93 12:45:31 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77و78 00:12:45
94 12:58:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:58:25 لالبی 00:01:35
96 13:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 69 00:07:54
97 13:07:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 13:08:03 آگهی بازرگانی 00:04:33
99 13:12:36 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
100 13:12:56 اوم نوم 00:01:11
101 13:14:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
102 13:15:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 4و5 00:14:00
103 13:29:00 مامان جون 00:04:06
104 13:33:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
105 13:33:30 نقاش کوچولو - قسمت 85 00:11:00
106 13:44:30 وله خمیری 00:00:30
107 13:45:00 چاپی و چاپو - قسمت 46و47 00:12:04
108 13:57:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:57:26 آگهی بازرگانی 00:02:38
110 14:00:04 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:54 00:00:01
112 14:00:55 00:00:02
113 14:00:57 00:00:03
114 14:01:00 گفتار مجری 00:01:30
115 14:02:30 آقا معلم و بچه ها - قسمت 14 00:29:03
116 14:31:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 14:31:42 ربات‌های مبارز - قسمت 40 00:19:28
118 14:51:10 آگهی بازرگانی 00:02:25
119 14:53:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:27
120 14:54:02 ساکنین شهر عجیب 00:05:09
121 14:59:11 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
122 15:00:06 تائوشو پسر قهرمان 00:12:17
123 15:12:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
124 15:12:45 کلیپ اعداد 00:02:01
125 15:14:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
126 15:15:08 پلاک - 2 - قسمت 4 00:11:00
127 15:26:08 آگهی بازرگانی 00:03:00
128 15:29:08 مکس 00:00:59
129 15:30:07 بچه‌های مدرسه والت - قسمت 6 00:20:59
130 15:51:06 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
131 15:52:01 کلیپ درخت 00:02:36
132 15:54:37 دکتر یوریکا - قسمت 9 00:06:22
133 16:00:59 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
134 16:01:09 گفتار مجری 00:01:32
135 16:02:41 نقاشی - کودک 00:11:34
136 16:14:15 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
137 16:14:27 اعلام برنامه 00:00:50
138 16:15:17 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 16 00:11:43
139 16:27:00 آگهی بازرگانی 00:02:25
140 16:29:25 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
141 16:30:20 ماجراهای دینو - قسمت 69 00:12:41
142 16:43:01 سطل سحرآمیز - قسمت 6 00:11:09
143 16:54:10 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
144 16:54:20 بره قهرمان 00:01:05
145 16:55:25 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
146 16:58:36 اعلام برنامه 00:00:55
147 16:59:31 یوگی و دوستان - قسمت 2 00:21:47
148 17:21:18 گفتار مجری 00:01:33
149 17:22:51 شهر اسباب بازی 00:04:58
150 17:27:49 کلیپ چه تاریکه آسمون 00:01:41
151 17:29:30 ربات‌های مبارز - قسمت 41 00:18:40
152 17:48:10 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
153 17:49:40 باغ وحش فضایی 00:01:59
154 17:51:39 ساکنین شهر عجیب 00:05:09
155 17:56:48 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
156 17:59:21 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
157 18:00:51 اعلام برنامه 00:00:50
158 18:01:41 تام و جری 00:07:00
159 18:08:41 برنارد 00:03:28
160 18:12:09 وله رگلاژ 00:00:26
161 18:12:35 حدیث 00:00:21
162 18:12:56 تلاوت قرآن 00:03:04
163 18:16:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
164 18:20:17 کلیپ شب 00:02:00
165 18:22:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 18:22:27 آگهی بازرگانی 00:01:40
167 18:24:07 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
168 18:24:19 گفتار مجری 00:01:23
169 18:25:42 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
170 18:27:12 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
171 18:29:58 اعلام برنامه 00:00:55
172 18:30:53 قصه های گلنار - قسمت 9 00:14:09
173 18:45:02 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
174 18:46:32 فرمانده کلارک - قسمت 2 00:11:38
175 18:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:37
176 18:59:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
177 19:00:23 تائوشو پسر قهرمان 00:12:04
178 19:12:27 مکس 00:01:00
179 19:13:27 وله های ورزشی المپیک 00:01:34
180 19:15:01 پلاک - 2 - قسمت 5 00:11:01
181 19:26:02 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
182 19:27:32 رالف 00:01:19
183 19:28:51 وله های ورزشی المپیک 00:00:50
184 19:29:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 19:30:03 بچه‌های مدرسه والت - قسمت 7 00:22:15
186 19:52:18 آگهی بازرگانی 00:00:59
187 19:53:17 دکتر یوریکا - قسمت 10 00:06:51
188 20:00:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
189 20:00:35 اعلام برنامه 00:00:50
190 20:01:25 نقاشی - کودک 00:10:41
191 20:12:06 آگهی بازرگانی 00:00:59
192 20:13:05 گفتار مجری 00:02:03
193 20:15:08 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:34
194 20:29:42 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
195 20:29:52 ماجراهای دینو - قسمت 67 00:12:39
196 20:42:31 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
197 20:42:43 لاروا 00:02:17
198 20:45:00 تام و جری 00:10:23
199 20:55:23 آگهی بازرگانی 00:00:29
200 20:55:52 برنارد 00:03:26
201 20:59:18 وله های ورزشی المپیک 00:00:44
202 21:00:02 اندرسون و قصه‌هایش 00:22:16
203 21:22:18 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
204 21:23:48 گروه تحقیق 00:05:12
205 21:29:00 مکس 00:01:00
206 21:30:00 آقا معلم و بچه ها 00:28:30
207 21:58:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
208 21:59:06 شب بخیر بچه‌ها 00:00:54


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها