جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:19
5 08:06:54 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:14 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
7 08:09:20 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:05 تو تی تو 00:02:07
9 08:12:12 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:45 آگهی بازرگانی 00:01:55
11 08:14:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 83 00:14:21
13 08:29:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
14 08:30:19 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
15 08:30:39 حیوانات کاغذی - قسمت 1 00:12:04
16 08:42:43 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
17 08:44:13 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
18 08:44:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
19 08:45:04 شهر قصه - قسمت 34 00:06:08
20 08:51:12 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:51:47 اوم نوم 00:01:02
22 08:52:49 آرم استیشن جعبه بادکنک ها 00:00:09
23 08:52:58 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
24 08:54:15 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
25 08:56:21 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:56:54 آگهی بازرگانی 00:02:51
27 08:59:45 آرم تایم (لویی) 00:00:20
28 09:00:05 لویی - قسمت 35 00:06:41
29 09:06:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
30 09:07:04 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
31 09:07:52 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
32 09:09:22 کلیپ دو دوست 00:02:38
33 09:12:00 آرم استیشن عید 00:00:22
34 09:12:22 تو تی تو 00:02:18
35 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
36 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 4 00:06:44
37 09:21:44 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:22:29 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
39 09:25:18 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
40 09:26:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
41 09:27:46 آرم استیشن عید 00:00:22
42 09:28:08 یاپ یاپس 00:01:53
43 09:30:01 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
44 09:30:21 پهلوانان پویا - قسمت 12 00:14:48
45 09:45:09 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
46 09:45:29 نیلویا - قسمت 25 00:05:59
47 09:51:28 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
48 09:52:45 آرم استیشن عید 00:00:22
49 09:53:07 کاردستی‌های مهدپویا-کیک تولد 00:03:01
50 09:56:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:23
52 10:00:04 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
53 10:00:24 پیم و پم - قسمت 84 00:15:33
54 10:15:57 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
55 10:16:17 پیم و پم اینا 00:09:49
56 10:26:06 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
57 10:26:54 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
58 10:28:24 کلیپ نمره بیست 00:01:52
59 10:30:16 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
60 10:30:36 قطارها - قسمت 74 00:05:17
61 10:35:53 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
62 10:36:25 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
63 10:42:55 کلیپ‌های مهدپویا- کاغذ و مقوا 00:02:09
64 10:45:04 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
65 10:45:24 اتل متل یه جنگل - قسمت 44 00:08:24
66 10:53:48 آرم استیشن عید 00:00:22
67 10:54:10 جعبه حیوانات 00:01:38
68 10:55:48 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
69 10:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:35
70 10:59:56 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
71 11:00:16 شهر قصه - قسمت 35 00:08:02
72 11:08:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
73 11:08:36 باغ‌وحش عروسکی 00:00:17
74 11:08:53 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
75 11:10:23 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
76 11:11:40 آرم استیشن عید 00:00:22
77 11:12:02 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
78 11:15:06 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
79 11:15:26 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 5 00:07:28
80 11:22:54 وله روابط عمومی-162 00:00:22
81 11:23:16 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه غذایی 00:01:40
82 11:24:56 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
83 11:26:26 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:27:24 آرم استیشن عید 00:00:22
85 11:27:46 دیپ‌داپ 00:01:58
86 11:29:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
87 11:30:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 84 00:14:00
88 11:44:04 وله خمیری 00:00:30
89 11:44:34 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
90 11:44:54 آفتاب‌گردون - قسمت 84 00:09:22
91 11:54:16 وله رگلاژ 00:00:22
92 11:54:38 جشن نماز 00:05:22
93 12:00:00 جشن نماز 00:05:49
94 12:05:49 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
95 12:07:19 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
96 12:08:07 آرم استیشن عید 00:00:22
97 12:08:29 تو تی تو 00:02:15
98 12:10:44 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:11:17 آگهی بازرگانی 00:03:36
100 12:14:53 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
101 12:15:13 حیوانات کاغذی - قسمت 2 00:12:04
102 12:27:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
103 12:27:35 کلیپ ماهی-2 00:02:10
104 12:29:45 آرم تایم (لویی) 00:00:20
105 12:30:05 لویی - قسمت 36 00:06:46
106 12:36:51 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
107 12:43:21 کلیپ پاییز 00:01:40
108 12:45:01 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
109 12:45:21 نیلویا - قسمت 24 00:06:06
110 12:51:27 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
111 12:52:57 ماجراهای سعید 00:03:15
112 12:56:12 آرم استیشن عید 00:00:22
113 12:56:34 یاپ یاپس 00:01:59
114 12:58:33 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
115 12:59:50 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
116 13:00:10 پیم و پم - قسمت 83 00:13:16
117 13:13:26 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
118 13:13:46 پیم و پم اینا 00:08:44
119 13:22:30 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
120 13:24:00 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
121 13:24:48 اوم نوم 00:00:59
122 13:25:47 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:26:20 آگهی بازرگانی 00:03:21
124 13:29:41 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
125 13:30:01 قطارها - قسمت 73 00:05:28
126 13:35:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
127 13:35:45 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
128 13:38:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
129 13:38:52 مولانگ 00:03:25
130 13:42:17 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
131 13:43:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
132 13:44:45 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
133 13:45:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 43 00:09:13
134 13:54:18 آرم استیشن عید 00:00:22
135 13:54:40 جعبه حیوانات 00:01:28
136 13:56:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
137 13:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:19
138 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
139 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
140 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
141 14:06:19 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
142 14:06:44 قهرمانان تنیس - قسمت 119 00:20:42
143 14:27:26 آنونس سینمایی ملکه برفی 00:02:00
144 14:29:26 وله ولادت امام حسن عسکری (ع) 00:00:57
145 14:30:23 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
146 14:30:48 ماشیناسورها - قسمت 36 00:22:45
147 14:53:33 وله ولادت امام حسن عسکری (ع) 00:00:57
148 14:54:30 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
149 14:57:49 آرم استیشن عید 00:00:17
150 14:58:06 مورف 00:01:29
151 14:59:35 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
152 15:00:00 من هنرمندم - قسمت 126 00:20:24
153 15:20:24 وله ولادت امام حسن عسکری (ع) 00:00:57
154 15:21:21 اعلام برنامه 00:00:55
155 15:22:16 کلیپ کتاب 00:03:08
156 15:25:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
157 15:25:47 آگهی بازرگانی 00:04:42
158 15:30:29 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
159 15:30:54 ماجراهای دینو - قسمت 48 00:12:41
160 15:43:35 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
161 15:45:03 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
162 15:45:28 سطل سحرآمیز - قسمت 37 00:10:33
163 15:56:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
164 15:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:36
165 16:00:00 آرم تایم (مینا و دوستان) 00:00:25
166 16:00:25 مینا و دوستان-2 - قسمت 11 00:16:58
167 16:17:23 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
168 16:22:23 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
169 16:24:09 آرم استیشن عید 00:00:17
170 16:24:26 جورواجور 00:03:04
171 16:27:30 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
172 16:29:30 تیزر فراخوان مجموعه خوشمزه 00:00:51
173 16:30:21 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
174 16:30:46 مثل‌نامه - قسمت 33 00:12:06
175 16:42:52 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
176 16:43:37 کدو بدو 00:01:17
177 16:44:54 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
178 16:45:19 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 41 00:12:05
179 16:57:24 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
180 16:58:24 وله ولادت امام حسن عسکری (ع) 00:00:57
181 16:59:21 وله رگلاژ 00:00:40
182 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:12:59
183 17:13:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:16:00
184 17:29:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
185 17:29:23 آگهی بازرگانی 00:04:35
186 17:33:58 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
187 17:34:23 صلح‌بانان - قسمت 24 00:20:59
188 17:55:22 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
189 17:56:07 کلیپ کتاب 00:03:02
190 17:59:09 آنونس مجموعه خوشمزه 00:01:05
191 18:00:14 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
192 18:00:39 رویاسوار - قسمت 13 00:22:01
193 18:22:40 آنونس سینمایی ملکه برفی 00:02:00
194 18:24:40 گنجینه 00:00:57
195 18:25:37 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
196 18:26:00 آگهی بازرگانی 00:03:36
197 18:29:36 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
198 18:30:01 خوش‌مزه - قسمت 24 00:17:34
199 18:47:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
200 18:47:45 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
201 18:48:36 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:02:15
202 18:50:51 شکرستان 00:01:48
203 18:52:39 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
204 18:53:00 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
205 18:56:02 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
206 18:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:16
207 18:59:41 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
208 19:00:06 کارآگاه درختی - قسمت 23 00:09:48
209 19:09:54 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
210 19:10:39 روسای کوچک 00:04:04
211 19:14:43 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟ ) 00:00:25
212 19:15:08 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 3 00:12:31
213 19:27:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
214 19:28:01 کدو بدو 00:01:34
215 19:29:35 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
216 19:30:00 قهرمانان تنیس - قسمت 119 00:20:42
217 19:50:42 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
218 19:52:42 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
219 19:54:41 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
220 19:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:58
221 20:00:02 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
222 20:00:27 خانه‌ ما - قسمت 4 00:16:35
223 20:17:02 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
224 20:22:02 جان‌جان‌ها 00:06:23
225 20:28:25 وله روابط عمومی-162 00:00:20
226 20:28:45 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
227 20:29:36 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
228 20:30:01 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 13 00:16:27
229 20:46:28 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
230 20:47:56 آنونس مجموعه داستان اردک 00:02:12
231 20:50:08 کلیپ جهان زیبا 00:02:21
232 20:52:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
233 20:52:46 شکرستان 00:01:35
234 20:54:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
235 20:54:44 آگهی بازرگانی 00:04:58
236 20:59:42 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
237 21:00:07 ماشیناسورها - قسمت 36 00:22:45
238 21:22:52 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
239 21:27:52 سبک زندگی 00:01:45
240 21:29:37 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
241 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 84 00:30:00
242 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها