جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:24
5 08:06:37 دهکده مامی 00:05:34
6 08:12:11 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:56 کلیپ سلام 00:01:21
8 08:14:17 آگهی بازرگانی 00:01:08
9 08:15:25 دوستان خوب - قسمت 15 00:06:19
10 08:21:44 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
11 08:22:04 ماستی - قسمت 43 00:05:27
12 08:27:31 مامان جون - قسمت 1 00:02:23
13 08:29:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:30:03 جوجه جوجه طلایی - قسمت 66 00:12:13
15 08:42:16 وله خمیری 15 00:00:33
16 08:42:49 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
17 08:45:06 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
18 08:45:26 بره کوچولو - قسمت 7 00:09:33
19 08:54:59 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:55:34 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
21 08:59:08 آگهی بازرگانی 00:01:05
22 09:00:13 آفتاب گردون - قسمت 47 00:07:41
23 09:07:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 09:08:03 اندی پندی - قسمت 26 00:04:54
25 09:12:57 وله خمیری 9 00:00:34
26 09:13:31 کلیپ مثل دریا 00:01:36
27 09:15:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
28 09:15:30 نقاشی - خردسال - قسمت 52 00:12:14
29 09:27:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
30 09:28:37 اوم نوم 00:01:17
31 09:29:54 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:30:39 ماجراهای الیوت - قسمت 23 00:21:50
33 09:52:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
34 09:52:53 پولو - قسمت 14 00:05:50
35 09:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:55
36 10:00:38 اتل متل یه جنگل - قسمت 7 00:08:29
37 10:09:07 تیزر مجموعه ماجراهای الیوت 00:00:53
38 10:10:00 من یک حیوان هستم 00:02:03
39 10:12:03 مامان جون - قسمت 2 00:02:38
40 10:14:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 10:15:03 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 19 00:12:08
42 10:27:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
43 10:27:35 کلیپ نمره بیست 00:01:52
44 10:29:27 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:30:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 15 00:05:55
46 10:35:57 تیزر مجموعه دوستان خوب 00:00:46
47 10:36:43 تیزر مجموعه دهکده بزابزا 00:01:00
48 10:37:43 جیمز گربه - قسمت 9 00:04:37
49 10:42:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:42:29 کلیپ اعداد 00:02:01
51 10:44:30 وله خمیری 20 00:00:36
52 10:45:06 شهر قصه 00:10:51
53 10:55:57 اعلام برنامه 00:00:45
54 10:56:42 ماجراهای پنج انگشت 00:02:12
55 10:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:26
56 11:00:20 ماهی فضایی - قسمت 97 00:10:49
57 11:11:09 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
58 11:11:57 ماموک 00:03:11
59 11:15:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
60 11:15:17 نقاش کوچولو - قسمت 23 00:11:50
61 11:27:07 مامان جون - قسمت 3 00:03:00
62 11:30:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 11:30:29 نقاشی - خردسال - قسمت 51 00:12:10
64 11:42:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
65 11:43:03 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
66 11:45:02 اعلام برنامه 00:00:35
67 11:45:37 پوکویو - قسمت 7 00:07:09
68 11:52:46 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
69 11:53:43 کلیپ کتاب 00:01:57
70 11:55:40 وله خمیری 3 00:00:32
71 11:56:12 جعبه حیوانات 00:01:49
72 11:58:01 آگهی بازرگانی 00:02:12
73 12:00:13 شهر عسلی - قسمت 11 00:07:35
74 12:07:48 تیزر مجموعه ماجراهای الیوت 00:00:53
75 12:08:41 ترانه‌های اتل متل - خانواده 00:04:18
76 12:12:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 12:13:21 اوم نوم 00:01:11
78 12:14:32 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:15:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 14 00:06:01
80 12:21:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
81 12:22:11 المپیک حلزونی - قسمت 1 00:05:41
82 12:27:52 مامان جون - قسمت 4 00:02:09
83 12:30:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 12:30:10 شهر قصه 00:08:14
85 12:38:24 تیزر مجموعه دهکده بزابزا 00:01:00
86 12:39:24 تیزر مجموعه ماجراهای هیول‌آباد 00:01:12
87 12:40:36 کلیپ نقاشی 00:02:17
88 12:42:53 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:43:28 آگهی بازرگانی 00:02:04
90 12:45:32 آفتاب گردون - قسمت 48 00:08:20
91 12:53:52 وله خمیری 11 00:00:35
92 12:54:27 کلیپ شکر خدا 00:02:29
93 12:56:56 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
94 12:57:20 زباله نشین‌ها - قسمت 7 00:04:45
95 13:02:05 حدیث 00:00:24
96 13:02:29 کلیپ مهربان پروردگارا 00:04:31
97 13:07:00 تلاوت قرآن 00:04:00
98 13:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
99 13:15:05 کلیپ صدای اذان 00:02:44
100 13:17:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 13:17:58 مامان جون - قسمت 5 00:02:14
102 13:20:12 دوستان جنگل - قسمت 26 00:04:15
103 13:24:27 تیزر مجموعه دوستان خوب 00:00:46
104 13:25:13 من یک حیوان هستم 00:02:04
105 13:27:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
106 13:27:40 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
107 13:29:39 وله خمیری 21 00:00:30
108 13:30:09 کومی کومی - قسمت 6 00:09:19
109 13:39:28 تیزر مجموعه ماجراهای هیول‌آباد 00:01:12
110 13:40:40 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
111 13:41:28 مامان جون - قسمت 6 00:02:58
112 13:44:26 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
113 13:45:19 دهکده بزابزا - قسمت 55 00:10:02
114 13:55:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:55:30 تو تی تو 00:02:39
116 13:58:09 آگهی بازرگانی 00:02:01
117 14:00:10 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:01:00 پسر شجاع - قسمت 1 00:21:00
119 14:22:00 میان برنامه 00:01:00
120 14:23:00 واژک - قسمت 27 00:06:00
121 14:29:00 آگهی بازرگانی 00:02:09
122 14:31:09 سینمایی ماداگاسکار-2 01:09:51
123 15:41:00 میان برنامه 00:04:00
124 15:45:00 قصه‌های روباه - قسمت 20 00:12:20
125 15:57:20 میان برنامه 00:02:40
126 16:00:00 آگهی بازرگانی 00:00:00
127 16:00:00 ورجه وورجه 00:14:00
128 16:14:00 میان برنامه 00:01:00
129 16:15:00 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 19 00:13:30
130 16:28:30 میان برنامه 00:01:30
131 16:30:00 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 72 00:21:57
132 16:51:57 میان برنامه 00:01:03
133 16:53:00 کلیپ 1 00:05:00
134 16:58:00 آگهی بازرگانی 00:01:22
135 16:59:22 خوش‌مزه - قسمت 47 00:14:38
136 17:14:00 میان برنامه 00:01:00
137 17:15:00 خانواده بزرگ - قسمت 9 00:10:15
138 17:25:15 میان برنامه 00:04:45
139 17:30:00 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 23 00:14:44
140 17:44:44 میان برنامه 00:00:16
141 17:45:00 ماجراهای دینو - قسمت 5 00:12:42
142 17:57:42 میان برنامه 00:02:18
143 18:00:00 آگهی بازرگانی 00:00:00
144 18:00:00 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 63 00:10:21
145 18:10:21 میان برنامه 00:04:39
146 18:15:00 اردوگاه حیوانات - قسمت 15 00:10:11
147 18:25:11 میان برنامه 00:04:49
148 18:30:00 مأموریت هسته‌ای - قسمت 40 00:25:00
149 18:55:00 کلیپ 2 00:05:00
150 19:00:00 آگهی بازرگانی 00:00:00
151 19:00:00 ورجه وورجه 00:13:18
152 19:13:18 میان برنامه 00:01:42
153 19:15:00 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 73 00:21:51
154 19:36:51 میان برنامه 00:03:09
155 19:40:00 کلیپ 3 00:05:00
156 19:45:00 آگهی بازرگانی 00:00:00
157 19:45:00 خوش‌مزه - قسمت 48 00:14:13
158 19:59:13 میان برنامه 00:00:47
159 20:00:00 باکس امید 00:00:00
160 20:00:00 به توان خدا - قسمت 44 00:25:00
161 20:25:00 میان برنامه 00:01:00
162 20:26:00 کلیپ اذانگاهی 00:03:00
163 20:29:00 تلاوت قرآن 00:06:00
164 20:35:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:34
165 20:39:34 کلیپ اذانگاهی 00:03:26
166 20:43:00 میان برنامه 00:02:00
167 20:45:00 تک‌زنگ -2 - قسمت 7 00:14:00
168 20:59:00 آگهی بازرگانی 00:00:45
169 20:59:45 دانستنی‌ها - قسمت 7 00:13:15
170 21:13:00 میان برنامه 00:02:00
171 21:15:00 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود - قسمت 8 00:13:22
172 21:28:22 میان برنامه 00:01:38
173 21:30:00 زنان کوچک - قسمت 53 00:22:48
174 21:52:48 میان برنامه 00:01:12
175 21:54:00 بانی و نانی-1 - قسمت 27 00:05:31
176 21:59:31 میان برنامه 00:00:29
177 22:00:00 سینمایی گوی بخار-1 01:01:43
178 23:01:43 میان برنامه 00:03:17
179 23:05:00 لذت دانایی - قسمت 41 00:05:01
180 23:10:01 کلیپ 1 00:04:59
181 23:15:00 شکرستان-1 - قسمت 47 00:14:00
182 23:29:00 میان برنامه 00:01:00
183 23:30:00 لوک خوش‌شانس - قسمت 12 00:22:06
184 23:52:06 میان برنامه 00:02:54
185 23:55:00 آقای خوش خیال - قسمت 11 00:04:17
186 23:59:17 میان برنامه 00:00:42
187 23:59:59 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها