جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:06:55
3 07:37:53 وله حدیث 00:01:08
4 07:39:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
5 07:39:31 نقاشی‌های شما - قسمت 1 00:07:30
6 07:47:01 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:10
7 07:48:11 رالف 00:01:19
8 07:49:30 وله جزیره 00:00:30
9 07:50:00 قصه‌های حسنی - قسمت 15 00:07:29
10 07:57:29 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
11 07:58:43 مول 00:05:44
12 08:04:27 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
13 08:05:09 کلیپ توپ سفیدم 00:02:08
14 08:07:17 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
15 08:07:32 باغ وحش فضایی - قسمت 1 00:01:58
16 08:09:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
17 08:10:00 چهارچشم - قسمت 41 00:12:54
18 08:22:54 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
19 08:23:34 برنارد 00:03:21
20 08:26:55 تیزر مجموعه مارکو 00:00:59
21 08:27:54 کلیپ صبح 00:01:50
22 08:29:44 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
23 08:30:09 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
24 08:31:00 دنیای می می - قسمت 78 00:01:34
25 08:32:34 آرم استیشن فرفره3 00:00:18
26 08:32:52 نقاش کوچولو - قسمت 23 00:11:57
27 08:44:49 وله هواپیما 00:00:14
28 08:45:03 بره کوچولو - قسمت 37 00:09:53
29 08:54:56 آرم استیشن دوست بچه ها 00:00:17
30 08:55:13 دنیای کوچک لیزا - قسمت 21 00:05:50
31 09:01:03 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
32 09:01:24 قصه‌های عمو رولی - قسمت 87 00:13:53
33 09:15:17 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
34 09:15:25 نقاشی - خردسال - قسمت 339 00:14:08
35 09:29:33 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
36 09:30:21 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
37 09:30:51 ایوری - قسمت 47 00:07:45
38 09:38:36 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:10
39 09:39:46 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
40 09:40:53 قصه‌های غزاله - قسمت 22 00:17:03
41 09:57:56 ویژه کودکان غزه 00:00:43
42 09:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:19
43 09:59:58 آرم تایم مارکو 00:00:30
44 10:00:28 مارکو - قسمت 14 00:22:42
45 10:23:10 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
46 10:23:24 تام و جری 00:06:34
47 10:29:58 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
48 10:30:28 آموزش و تلاوت قرآن - قسمت 24 00:10:19
49 10:40:47 وله ماه رمضان 00:00:32
50 10:41:19 آگهی بازرگانی 00:03:15
51 10:44:34 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
52 10:45:04 باب اسفنجی - قسمت 41 00:12:02
53 10:57:06 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
54 10:57:31 ببین و ببین - قسمت 114 00:01:17
55 10:58:48 ویژه رمضان 00:01:00
56 10:59:48 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
57 11:00:18 قهرمانان تنیس - قسمت 14 00:21:39
58 11:21:57 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
59 11:23:11 خبر کودک - قسمت 46 00:04:28
60 11:27:39 آرم استیشن نورهای رنگارنگ 00:00:20
61 11:27:59 خنگول - قسمت 46 00:01:36
62 11:29:35 آرم تایم قصه های من و آقاجان 00:00:30
63 11:30:05 قصه های من و آقاجان - قسمت 13 00:11:32
64 11:41:37 آرم استیشن گوی طلایی 00:00:16
65 11:41:53 ویژه کودکان غزه 00:02:36
66 11:44:29 وله ماه رمضان 00:00:25
67 11:44:54 معاون کلانتر - قسمت 8 00:05:25
68 11:50:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
69 11:50:49 دیپ‌داپ - قسمت 26 00:02:56
70 11:53:45 آرم استیشن هندوانه 00:00:34
71 11:54:19 گنجینه 00:01:28
72 11:55:47 آگهی بازرگانی 00:03:50
73 11:59:37 آرم تایم اژدها سواران 00:00:30
74 12:00:07 اژدها سواران - قسمت 8 00:22:17
75 12:22:24 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:10
76 12:23:34 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
77 12:24:41 لذت دانایی - قسمت 4 00:04:00
78 12:28:41 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
79 12:28:48 مکس 00:01:00
80 12:29:48 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
81 12:30:18 مهارت های زندگی - قسمت 46 00:14:29
82 12:44:47 آگهی بازرگانی 00:03:51
83 12:48:38 آرم تایم بینوایان 00:00:30
84 12:49:08 بینوایان - قسمت 12 00:09:46
85 12:58:54 وله حدیث 00:00:34
86 12:59:28 کلیپ وضو 00:05:04
87 13:04:32 تلاوت قرآن 00:06:28
88 13:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
89 13:15:18 دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان 00:00:49
90 13:16:07 کلیپ چادر سفید 00:02:23
91 13:18:30 وله اعلام ویژه - قهرمانان تنیس 00:00:40
92 13:19:10 خرگوشک‌ها - قسمت 38 00:07:20
93 13:26:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
94 13:27:10 ویژه کودکان غزه 00:02:36
95 13:29:46 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
96 13:30:09 سینمایی لاک‌پشت‌های نینجا 01:14:19
97 14:44:28 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:10
98 14:45:38 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
99 14:46:45 پلنگ صورتی 00:06:14
100 14:52:59 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
101 14:53:24 کلیپ چرا 00:03:02
102 14:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:50
103 15:00:16 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
104 15:01:07 دنیای می می - قسمت 79 00:01:44
105 15:02:51 آرم استیشن ستاره 00:00:30
106 15:03:21 نقاش کوچولو - قسمت 24 00:11:20
107 15:14:41 آرم استیشن فضایی 00:00:08
108 15:14:49 بره کوچولو - قسمت 38 00:09:55
109 15:24:44 آرم استیشن دایره های چشم دار 00:00:19
110 15:25:03 پنج انگشت-1 - قسمت 27 00:01:41
111 15:26:44 دنیای کوچک لیزا - قسمت 21 00:05:50
112 15:32:34 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
113 15:32:41 قصه‌های عمو رولی - قسمت 88 00:14:12
114 15:46:53 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
115 15:47:41 قصه‌های حسنی - قسمت 16 00:03:57
116 15:51:38 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:10
117 15:52:48 ماموک 00:03:12
118 15:56:00 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
119 15:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:51
120 16:00:21 نقاشی - کودک - قسمت 340 00:14:38
121 16:14:59 آرم استیشن شهر رنگارنگ 00:00:23
122 16:15:22 ایوری - قسمت 48 00:07:44
123 16:23:06 آرم استیشن سکو 00:00:11
124 16:23:17 باغ وحش فضایی - قسمت 2 00:01:58
125 16:25:15 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
126 16:25:45 آموزش و تلاوت قرآن - قسمت 25 00:10:57
127 16:36:42 وله ماه رمضان 00:00:25
128 16:37:07 برنارد 00:03:03
129 16:40:10 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
130 16:40:18 چهارچشم - قسمت 42 00:11:55
131 16:52:13 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
132 16:52:43 ببین و ببین - قسمت 46 00:02:54
133 16:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:29
134 17:00:06 معاون کلانتر - قسمت 9 00:04:29
135 17:04:35 وله مداد رنگی 00:00:50
136 17:05:25 آقای خط 00:04:26
137 17:09:51 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
138 17:10:21 قصه‌های غزاله - قسمت 23 00:17:03
139 17:27:24 ویژه کودکان غزه 00:00:43
140 17:28:07 آرم تایم مارکو 00:00:30
141 17:28:37 مارکو - قسمت 15 00:22:35
142 17:51:12 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
143 17:51:37 خبر کودک - قسمت 47 00:04:09
144 17:55:46 آگهی بازرگانی 00:03:49
145 17:59:35 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
146 18:00:05 قهرمانان تنیس - قسمت 15 00:22:00
147 18:22:05 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:10
148 18:23:15 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
149 18:24:22 تام و جری 00:05:58
150 18:30:20 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
151 18:30:50 مهارت های زندگی - قسمت 47 00:12:18
152 18:43:08 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
153 18:43:59 خرگوشک‌ها - قسمت 39 00:06:00
154 18:49:59 تیزر مجموعه معاون کلانتر 00:00:32
155 18:50:31 گنجینه 00:01:42
156 18:52:13 آرم استیشن گل و پروانه 00:00:17
157 18:52:30 ویژه کودکان غزه 00:02:36
158 18:55:06 آرم استیشن دایره ها 00:00:12
159 18:55:18 دیپ‌داپ - قسمت 27 00:03:02
160 18:58:20 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
161 18:58:50 آگهی بازرگانی 00:01:51
162 19:00:41 نقاشی - نوجوان - قسمت 341 00:14:35
163 19:15:16 آرم تایم اژدها سواران 00:00:30
164 19:15:46 اژدها سواران - قسمت 9 00:21:54
165 19:37:40 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
166 19:38:05 ویژه روز قدس 00:01:01
167 19:39:06 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
168 19:39:36 باب اسفنجی - قسمت 42 00:12:15
169 19:51:51 آرم استیشن هندوانه 00:00:34
170 19:52:25 رود رانر 00:05:34
171 19:57:59 ویژه کودکان غزه 00:00:43
172 19:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:39
173 20:00:21 آرم تایم بینوایان 00:00:30
174 20:00:51 بینوایان - قسمت 13 00:09:00
175 20:09:51 آرم استیشن مکعب 00:00:15
176 20:10:06 لذت دانایی - قسمت 5 00:04:55
177 20:15:01 آرم استیشن دایره های رنگارنگ 00:00:24
178 20:15:25 اسکار 00:06:34
179 20:21:59 ویژه رمضان 00:00:59
180 20:22:58 وله حدیث 00:00:33
181 20:23:31 کلیپ جا نماز 00:02:16
182 20:25:47 تلاوت قرآن 00:06:41
183 20:32:28 دعای ربنا 00:03:32
184 20:36:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
185 20:40:37 دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان 00:00:49
186 20:41:26 وله افطار 00:00:18
187 20:41:44 کلیپ خدا 00:03:04
188 20:44:48 آرم تایم قصه های من و آقاجان 00:00:30
189 20:45:18 قصه های من و آقاجان - قسمت 14 00:12:09
190 20:57:27 ویژه کودکان غزه 00:02:36
191 21:00:03 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
192 21:00:26 سینمایی قهرمانی به نام کوآلا 01:16:53
193 22:17:19 تیزر سینمایی پنجشنبه 00:01:07
194 22:18:26 نبرد سنگ 00:04:17
195 22:22:43 ویژه روز قدس 00:01:01
196 22:23:44 پلنگ صورتی 00:06:19
197 22:30:03 آرم استیشن شب تاب ها 00:00:30
198 22:30:33 لالایی کودکان 00:14:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها