جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:07:33
3 07:38:31 وله حدیث 00:01:03
4 07:39:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
5 07:40:04 نقاشی‌های شما - قسمت 59 00:07:30
6 07:47:34 وله اعلام ویژه - آقا معلم و بچه ها 00:00:40
7 07:48:14 لاروا 00:02:27
8 07:50:41 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
9 07:50:48 کلیپ آقای نویسنده 00:03:19
10 07:54:07 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
11 07:54:37 اوگی 00:06:41
12 08:01:18 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
13 08:02:15 تیزر سینمایی شنبه 00:01:10
14 08:03:25 گنجینه 00:01:10
15 08:04:35 آرم استیشن ماشین 00:00:10
16 08:04:45 دومو - قسمت 1 00:04:45
17 08:09:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
18 08:10:00 قصه‌های روباه - قسمت 22 00:12:39
19 08:22:39 تیزر مجموعه دیجیمون 00:01:12
20 08:23:51 جعبه حیوانات - قسمت 13 00:02:03
21 08:25:54 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
22 08:26:34 تو تی تو 00:02:17
23 08:28:51 آگهی بازرگانی 00:01:13
24 08:30:04 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
25 08:30:55 دنیای می می 00:01:50
26 08:32:45 نقاش کوچولو - قسمت 81 00:11:13
27 08:43:58 آرم استیشن زنبور 00:00:07
28 08:44:05 مول - قسمت 6 00:09:34
29 08:53:39 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
30 08:54:53 ماجراهای سعید - قسمت 6 00:03:48
31 08:58:41 وله پویا 23 00:00:30
32 08:59:11 ماستی - قسمت 41 00:05:37
33 09:04:48 آرم استیشن سکو 00:00:11
34 09:04:59 پویا کوچولو - قسمت 6 00:01:40
35 09:06:39 وله ماهی 00:00:14
36 09:06:53 بزرگ و کوچک - قسمت 24 00:08:11
37 09:15:04 آرم استیشن فضایی 00:00:08
38 09:15:12 نقاشی - خردسال - قسمت 489 00:15:03
39 09:30:15 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
40 09:31:03 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
41 09:31:33 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 35 00:08:25
42 09:39:58 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
43 09:40:55 مدرسه‌ای در جنگل - قسمت 9 00:18:51
44 09:59:46 آرم تایم دیجیمون 00:00:30
45 10:00:16 دیجیمون - قسمت 13 00:20:05
46 10:20:21 آگهی بازرگانی 00:03:34
47 10:23:55 تام و جری 00:06:03
48 10:29:58 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
49 10:30:28 گروهبان پیشی - قسمت 2 00:09:35
50 10:40:03 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
51 10:40:11 ببین و ببین - قسمت 168 00:03:41
52 10:43:52 وله آغاز سال تحصیلی 2 00:00:30
53 10:44:22 فرمانده کلارک - قسمت 6 00:11:27
54 10:55:49 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
55 10:56:14 آگهی بازرگانی 00:04:01
56 11:00:15 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
57 11:00:45 قهرمانان تنیس - قسمت 72 00:21:27
58 11:22:12 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:37
59 11:22:49 مسابقه پویا - قسمت 34 00:07:03
60 11:29:52 آرم تایم همسنگران 00:00:30
61 11:30:22 همسنگران-2 - قسمت 13 00:16:39
62 11:47:01 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
63 11:47:58 تیزر سینمایی شنبه 00:01:10
64 11:49:08 برنارد 00:03:07
65 11:52:15 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
66 11:52:45 گزارش‌های اوتی - قسمت 22 00:02:18
67 11:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:54
68 11:59:57 آرم تایم پاندای کونگ‌فو کار 00:00:30
69 12:00:27 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 61 00:23:29
70 12:23:56 وله تغییر ساعت 00:00:27
71 12:24:23 دکتر یوریکا - قسمت 1 00:06:26
72 12:30:49 آرم تایم آقا معلم و بچه ها 00:00:30
73 12:31:19 آقا معلم و بچه ها - قسمت 4 00:13:58
74 12:45:17 آگهی بازرگانی 00:03:43
75 12:49:00 وله حدیث 00:01:00
76 12:50:00 کلیپ امیر محمد2 00:03:23
77 12:53:23 تلاوت قرآن 00:04:37
78 12:58:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
79 13:03:04 کلیپ انتظار 00:02:53
80 13:05:57 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
81 13:06:37 بره ناقلا 00:06:56
82 13:13:33 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
83 13:14:47 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
84 13:15:17 باب اسفنجی - قسمت 98 00:12:04
85 13:27:21 وله آغاز سال تحصیلی 2 00:00:30
86 13:27:51 بوشوگ 00:01:17
87 13:29:08 تیزر مجموعه همسنگران 00:00:56
88 13:30:04 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
89 13:30:27 سینمایی من شگفت‌انگیز-1 01:24:42
90 14:55:09 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
91 14:56:06 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
92 14:56:31 آگهی بازرگانی 00:03:50
93 15:00:21 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
94 15:01:12 دنیای می می 00:01:52
95 15:03:04 وله هواپیما 00:00:14
96 15:03:18 نقاش‌کوچولو - قسمت 82 00:11:15
97 15:14:33 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
98 15:15:07 مول - قسمت 7 00:05:24
99 15:20:31 وله پازل 00:00:16
100 15:20:47 ماجراهای سعید - قسمت 7 00:04:01
101 15:24:48 وله پویا 10 00:00:36
102 15:25:24 ماستی - قسمت 42 00:05:37
103 15:31:01 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
104 15:31:16 پویا کوچولو - قسمت 7 00:02:15
105 15:33:31 آرم استیشن قطار 00:00:20
106 15:33:51 بزرگ و کوچک - قسمت 25 00:10:29
107 15:44:20 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
108 15:45:08 وله اعلام ویژه - دکتر یوریکا 00:00:40
109 15:45:48 کلیپ بابا بزرگ 00:03:19
110 15:49:07 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
111 15:50:04 تیزر سینمایی شنبه 00:01:10
112 15:51:14 جعبه حیوانات - قسمت 14 00:02:02
113 15:53:16 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
114 15:53:46 تو تی تو 00:02:16
115 15:56:02 آگهی بازرگانی 00:04:28
116 16:00:30 نقاشی - کودک - قسمت 490 00:15:03
117 16:15:33 آرم استیشن زنبور 00:00:07
118 16:15:40 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 36 00:08:26
119 16:24:06 تیزر مجموعه باب اسفنجی 00:00:30
120 16:24:36 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
121 16:25:06 قصه‌های روباه - قسمت 23 00:14:33
122 16:39:39 وله آغاز سال تحصیلی 2 00:00:30
123 16:40:09 گروهبان پیشی - قسمت 3 00:09:29
124 16:49:38 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
125 16:50:52 خبر کودک - قسمت 98 00:04:29
126 16:55:21 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
127 16:55:51 آگهی بازرگانی 00:04:11
128 17:00:02 مدرسه‌ای در جنگل - قسمت 10 00:19:35
129 17:19:37 وله تغییر ساعت 00:00:27
130 17:20:04 خنگول 00:01:26
131 17:21:30 آرم استیشن نقاشی 00:00:17
132 17:21:47 مسابقه پویا - قسمت 35 00:07:14
133 17:29:01 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
134 17:29:58 آرم تایم دیجیمون 00:00:30
135 17:30:28 دیجیمون - قسمت 14 00:20:59
136 17:51:27 تیزر مجموعه پاندای کونگ فو کار 00:01:05
137 17:52:32 گزارش‌های اوتی - قسمت 23 00:02:21
138 17:54:53 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
139 17:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:40
140 17:59:58 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
141 18:00:28 قهرمانان تنیس - قسمت 73 00:21:52
142 18:22:20 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
143 18:23:00 تام و جری 00:06:58
144 18:29:58 آرم تایم آقا معلم و بچه ها 00:00:30
145 18:30:28 آقا معلم و بچه ها - قسمت 5 00:14:51
146 18:45:19 وله تغییر ساعت 00:00:27
147 18:45:46 فرمانده کلارک - قسمت 7 00:11:33
148 18:57:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
149 18:57:49 مکس 00:01:00
150 18:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:50
151 19:00:39 نقاشی - نوجوان - قسمت 491 00:14:02
152 19:14:41 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
153 19:15:38 وله حدیث 00:00:33
154 19:16:11 کلیپ وعده 00:03:39
155 19:19:50 تلاوت قرآن 00:04:10
156 19:24:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
157 19:28:17 کلیپ آقا سلام 00:02:59
158 19:31:16 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
159 19:31:46 دیپ‌داپ 00:03:01
160 19:34:47 آرم تایم دکتر یوریکا 00:00:30
161 19:35:17 دکتر یوریکا - قسمت 2 00:06:21
162 19:41:38 تیزر سینمایی جمعه 00:00:57
163 19:42:35 تیزر سینمایی شنبه 00:01:10
164 19:43:45 گنجینه 00:01:47
165 19:45:32 وله آغاز سال تحصیلی 2 00:00:30
166 19:46:02 بره ناقلا 00:05:50
167 19:51:52 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
168 19:52:17 ببین و ببین - قسمت 178 00:04:50
169 19:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:23
170 19:59:30 آرم تایم پاندای کونگ‌فو کار 00:00:30
171 20:00:00 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 62 00:21:47
172 20:21:47 وله تغییر ساعت 00:00:27
173 20:22:14 آقای خط 00:02:22
174 20:24:36 آرم تایم همسنگران 00:00:30
175 20:25:06 همسنگران-2 - قسمت 14 00:16:57
176 20:42:03 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
177 20:42:33 کلیپ چه بی اندازه خوشبختی 00:02:15
178 20:44:48 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
179 20:45:18 باب اسفنجی - قسمت 99 00:12:23
180 20:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:39
181 21:00:20 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
182 21:00:43 سینمایی پرندگان آزاد 01:13:38
183 22:14:21 آگهی بازرگانی 00:00:43
184 22:15:04 خرگوشک‌ها 00:06:24
185 22:21:28 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
186 22:22:43 پلنگ صورتی 00:07:10
187 22:29:53 آرم استیشن شب و کاج 00:00:24
188 22:30:17 لالایی کودکان 00:14:43


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها