جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:00:58 تلاوت قرآن 00:06:55
3 07:07:53 وله حدیث 00:01:03
4 07:08:56 نقاشی‌های شما - قسمت 45 00:07:30
5 07:16:26 وله اعلام ویژه - هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:41
6 07:17:07 بچه‌ها مدرسه - قسمت 52 00:19:47
7 07:36:54 آرم استیشن عصر حجر 00:01:22
8 07:38:16 لاروا 00:01:30
9 07:39:46 آرم تایم خارخاری و دوستان 00:00:30
10 07:40:16 خارخاری و دوستان - قسمت 54 00:08:25
11 07:48:41 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
12 07:49:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
13 07:50:11 خانه‌ ما - قسمت 74 00:16:22
14 08:06:33 آرم استیشن تاب 00:00:20
15 08:06:53 کلیپ هدر دادن پول 00:03:13
16 08:10:06 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
17 08:10:31 ارنی سوزن‌بان - قسمت 14 00:11:48
18 08:22:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
19 08:22:59 کلیپ صبح 00:01:50
20 08:24:49 آرم استیشن پروانه 00:00:12
21 08:25:01 جیمبو - قسمت 14 00:05:02
22 08:30:03 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
23 08:30:27 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
24 08:31:18 اندی پندی - قسمت 40 00:05:00
25 08:36:18 آرم استیشن کودک 00:00:25
26 08:36:43 جوجه جوجه طلایی 00:10:48
27 08:47:31 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
28 08:48:05 خواب های سلولوییدی - قسمت 40 00:02:33
29 08:50:38 وله دوست خوب بچه ها 00:00:31
30 08:51:09 ترو ترو - قسمت 14 00:03:14
31 08:54:23 آرم استیشن حیوانات 00:00:24
32 08:54:47 شهر آجیلی - قسمت 123 00:08:37
33 09:03:24 آرم استیشن سبزه زار 00:00:16
34 09:03:40 گروه نجات - قسمت 44 00:11:13
35 09:14:53 وله آموزشی - فیل 00:00:36
36 09:15:29 نقاشی - خردسال - قسمت 54 00:12:36
37 09:28:05 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
38 09:28:53 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
39 09:29:18 بره ناقلا 00:06:27
40 09:35:45 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:28
41 09:37:13 حکایت‌های کمال - قسمت 4 00:11:06
42 09:48:19 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:07
43 09:49:26 بت قهرمان - قسمت 7 00:04:28
44 09:53:54 آرم استیشن فضایی 00:00:08
45 09:54:02 ببین و ببین - قسمت 22 00:02:26
46 09:56:28 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
47 09:56:53 تو تی تو 00:02:17
48 09:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:34
49 09:59:44 آرم تایم خرگوش گل‌استکانی 00:00:30
50 10:00:14 خرگوش گل‌استکانی - قسمت 10 00:22:26
51 10:22:40 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
52 10:23:45 مول 00:05:58
53 10:29:43 آرم تایم دشت تمشک 00:00:30
54 10:30:13 دشت تمشک - قسمت 16 00:13:08
55 10:43:21 وله اعلام ویژه - افسانه‌ های ملل 00:00:41
56 10:44:02 آقای خط 00:03:49
57 10:47:51 وله هواپیما 00:00:14
58 10:48:05 دوستان جنگل - قسمت 14 00:05:30
59 10:53:35 آرم استیشن برگ های سبز 00:00:22
60 10:53:57 تام و جری 00:05:52
61 10:59:49 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
62 11:00:13 آگهی بازرگانی 00:00:34
63 11:00:47 کلاغ‌ها - قسمت 7 00:08:38
64 11:09:25 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
65 11:10:30 داستان حشرات - قسمت 46 00:05:26
66 11:15:56 وله اعلام ویژه - ربات‌های مبارز 00:00:41
67 11:16:37 لذت دانایی - قسمت 5 00:04:55
68 11:21:32 وله جزیره 00:00:30
69 11:22:02 اوگی 00:06:40
70 11:28:42 آرم استیشن دایره ها 00:00:12
71 11:28:54 چراغ مطالعه 00:01:32
72 11:30:26 آرم تایم رویای زیبای من 00:00:30
73 11:30:56 رویای زیبای من - قسمت 4 00:22:59
74 11:53:55 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:07
75 11:55:02 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
76 11:55:27 برنارد 00:03:22
77 11:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:11
78 12:00:00 آرم تایم ربات‌های مبارز 00:00:30
79 12:00:30 ربات‌های مبارز - قسمت 14 00:19:53
80 12:20:23 آرم استیشن دایره های رنگارنگ 00:00:24
81 12:20:47 ببین و ببین - قسمت 29 00:02:01
82 12:22:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
83 12:23:13 اسکار 00:06:57
84 12:30:10 آرم تایم افسانه‌ های ملل 00:00:30
85 12:30:40 افسانه‌ های ملل - قسمت 14 00:12:29
86 12:43:09 آگهی بازرگانی 00:01:33
87 12:44:42 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 10 00:09:24
88 12:54:06 وله حدیث 00:00:24
89 12:54:30 کلیپ بی تو 00:02:27
90 12:56:57 تلاوت قرآن 00:06:03
91 13:03:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
92 13:07:05 سخنان رهبری 00:01:27
93 13:08:32 کلیپ صدقه 00:04:06
94 13:12:38 وله اعلام ویژه - هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:41
95 13:13:19 لاروا 00:01:43
96 13:15:02 آرم تایم گربه سگ 00:00:30
97 13:15:32 گربه سگ - قسمت 81 00:12:30
98 13:28:02 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
99 13:28:42 زبر و زرنگ 00:01:04
100 13:29:46 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
101 13:30:09 سینمایی بامبی 00:57:59
102 14:28:08 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:28
103 14:29:36 پسر ترکمن - قسمت 3 00:16:11
104 14:45:47 آرم استیشن نورهای دنباله دار 00:00:18
105 14:46:05 رود رانر 00:05:03
106 14:51:08 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
107 14:51:50 بانی‌و‌نانی - قسمت 18 00:05:59
108 14:57:49 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
109 14:58:13 رالف 00:01:19
110 14:59:32 آگهی بازرگانی 00:01:10
111 15:00:42 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
112 15:01:33 اندی پندی - قسمت 41 00:05:01
113 15:06:34 آرم استیشن فضایی 00:00:08
114 15:06:42 جوجه جوجه طلایی - قسمت 15 00:13:09
115 15:19:51 آرم استیشن لوگوی شبکه پویا 00:00:16
116 15:20:07 خواب های سلولوییدی - قسمت 41 00:02:35
117 15:22:42 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
118 15:23:02 ترو ترو - قسمت 15 00:03:19
119 15:26:21 آرم استیشن دوست بچه ها 00:00:17
120 15:26:38 شهر آجیلی - قسمت 124 00:08:23
121 15:35:01 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
122 15:35:08 گروه نجات - قسمت 45 00:10:45
123 15:45:53 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
124 15:46:41 وله اعلام ویژه - خرگوش گل‌استکانی 00:00:41
125 15:47:22 دوستان جنگل - قسمت 15 00:04:45
126 15:52:07 تیزر سینمایی شنبه 00:01:00
127 15:53:07 تو تی تو 00:02:17
128 15:55:24 آرم استیشن گل و بوته 00:00:20
129 15:55:44 کلیپ خواب دیدم 00:03:08
130 15:58:52 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
131 15:59:17 آگهی بازرگانی 00:01:04
132 16:00:21 نقاشی - کودک - قسمت 55 00:14:07
133 16:14:28 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
134 16:14:36 ساکنان شهر عجیب - قسمت 1 00:05:19
135 16:19:55 آرم تایم هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:30
136 16:20:25 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 1 00:10:07
137 16:30:32 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
138 16:30:57 حکایت‌های کمال - قسمت 5 00:09:33
139 16:40:30 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:28
140 16:41:58 ارنی سوزن‌بان - قسمت 15 00:11:44
141 16:53:42 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
142 16:54:07 جیمبو - قسمت 15 00:05:00
143 16:59:07 آگهی بازرگانی 00:01:04
144 17:00:11 آرم تایم دشت تمشک 00:00:30
145 17:00:41 دشت تمشک - قسمت 17 00:13:10
146 17:13:51 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:07
147 17:14:58 آرم استیشن کامیون 00:00:18
148 17:15:16 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 11 00:09:23
149 17:24:39 وله ماهی 00:00:14
150 17:24:53 رود رانر 00:05:25
151 17:30:18 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
152 17:30:43 خانه‌ ما - قسمت 75 00:16:40
153 17:47:23 تیزر سینمایی شنبه 00:01:00
154 17:48:23 تیزر سینمایی یکشنبه 00:01:06
155 17:49:29 برنارد 00:02:54
156 17:52:23 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
157 17:52:47 بره ناقلا 00:06:02
158 17:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:39
159 18:00:28 آرم تایم خرگوش گل‌استکانی 00:00:30
160 18:00:58 خرگوش گل‌استکانی - قسمت 11 00:22:28
161 18:23:26 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
162 18:24:31 ببین و ببین - قسمت 23 00:02:05
163 18:26:36 آرم استیشن کلبه 00:00:50
164 18:27:26 آقای خط 00:02:35
165 18:30:01 آرم تایم رویای زیبای من 00:00:30
166 18:30:31 رویای زیبای من - قسمت 5 00:23:35
167 18:54:06 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:28
168 18:55:34 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی - قسمت 1 00:02:31
169 18:58:05 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
170 18:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:58
171 19:00:28 نقاشی - نوجوان - قسمت 56 00:14:35
172 19:15:03 آرم تایم ربات‌های مبارز 00:00:30
173 19:15:33 ربات‌های مبارز - قسمت 15 00:18:50
174 19:34:23 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:24
175 19:34:47 کلاغ‌ها - قسمت 8 00:07:25
176 19:42:12 آرم استیشن لوگو سه بعدی 00:00:25
177 19:42:37 لاروا 00:01:44
178 19:44:21 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
179 19:44:46 ایران ما - قسمت 65 00:02:10
180 19:46:56 آگهی بازرگانی 00:01:10
181 19:48:06 وله حدیث 00:00:33
182 19:48:39 کلیپ وقت نماز 00:02:40
183 19:51:19 تلاوت قرآن 00:07:41
184 19:59:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
185 20:03:17 کلیپ بهترین بانوی دنیا 00:05:07
186 20:08:24 وله ولادت حضرت فاطمه (س) 00:00:36
187 20:09:00 آقای خط 00:02:26
188 20:11:26 تیزر سینمایی شنبه 00:01:00
189 20:12:26 تیزر سینمایی یکشنبه 00:01:06
190 20:13:32 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
191 20:16:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:25
192 20:16:48 ببین و ببین - قسمت 101 00:03:08
193 20:19:56 وله ولادت حضرت فاطمه (س) 00:00:36
194 20:20:32 اوگی 00:06:40
195 20:27:12 تیزر مسابقه تلفن گویا 00:01:05
196 20:28:17 میلاد حضرت زهرا (س) و امام خمینی (ره) 00:01:42
197 20:29:59 آرم تایم نامه‌ای به آفتاب 00:00:30
198 20:30:29 نامه‌ای به آفتاب 00:13:05
199 20:43:34 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:28
200 20:45:02 آرم تایم گربه سگ 00:00:30
201 20:45:32 گربه سگ - قسمت 82 00:12:25
202 20:57:57 وله ولادت حضرت فاطمه (س) 00:00:36
203 20:58:33 رالف 00:01:19
204 20:59:52 آگهی بازرگانی 00:00:34
205 21:00:26 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
206 21:00:49 سینمایی دامبو 00:56:06
207 21:56:55 تیزر سینمایی یکشنبه 00:01:06
208 21:58:01 پسر ترکمن - قسمت 4 00:15:58
209 22:13:59 وله ولادت حضرت فاطمه (س) 00:00:36
210 22:14:35 برنارد 00:03:05
211 22:17:40 آرم استیشن سالن آبی 00:00:15
212 22:17:55 ببین و ببین - قسمت 102 00:02:23
213 22:20:18 آرم استیشن شب تاب ها 00:00:30
214 22:20:48 معضلات شهری - قسمت 22 00:02:11
215 22:22:59 وله ولادت حضرت فاطمه (س) 00:00:36
216 22:23:35 پلنگ صورتی 00:07:02
217 22:30:37 وله لوگوی درخشان 00:00:18
218 22:30:55 لالایی کودکان 00:14:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها