جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:22
5 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:55 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
7 08:07:52 اوم نوم 00:01:18
8 08:09:10 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:09:55 تیزر مجموعه تو‌یرلی‌ووها 00:01:13
10 08:11:08 کلیپ آفریدگار 00:03:08
11 08:14:16 وله خمیری 00:00:44
12 08:15:00 بره کوچولو - قسمت 13 00:09:50
13 08:24:50 وله تبریک خروس3 00:00:30
14 08:25:20 کلیپ عید نوروز 00:04:32
15 08:29:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:30:01 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 13 00:09:39
17 08:39:40 وله تبریک خروس-3 00:00:30
18 08:40:10 کلیپ ماهی 00:02:20
19 08:42:30 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
20 08:45:12 داربی و تیگر و پو - قسمت 26 00:11:12
21 08:56:24 حفظ قرآن - قسمت 7 00:04:30
22 09:00:54 نقاشی - خردسال - قسمت 45 00:13:08
23 09:14:02 تیزر مجموعه کیت‌وکیت 00:00:40
24 09:14:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
25 09:15:02 پولو - قسمت 14 00:08:56
26 09:23:58 اعلام برنامه 00:00:45
27 09:24:43 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
28 09:27:25 من یک حیوان هستم 00:02:03
29 09:29:28 وله تبریک عید_8 00:00:32
30 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 11 00:05:36
31 09:35:36 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
32 09:38:33 تو هدیه‌ خدایی 00:06:00
33 09:44:33 وله خمیری 00:00:29
34 09:45:02 دوست من گوش‌دراز - قسمت 30 00:11:19
35 09:56:21 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
36 09:59:03 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
37 10:00:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 14 00:12:01
38 10:12:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 10:12:10 تیزر شادیانه 00:00:31
40 10:12:41 کلیپ توپ 00:02:24
41 10:15:05 قصه‌های عمو رولی - قسمت 45 00:10:36
42 10:25:41 وله عید نوروز 00:00:53
43 10:26:34 وله خمیری 00:00:39
44 10:27:13 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:27:48 لالبی 00:01:40
46 10:29:28 وله تبریک عید_8 00:00:32
47 10:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 47 00:08:08
48 10:38:08 حفظ قرآن 00:04:30
49 10:42:38 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
50 10:45:20 پیم و پم - قسمت 23 00:13:09
51 10:58:29 اعلام برنامه 00:00:45
52 10:59:14 تیزر مجموعه باغ وحش خیابان 64 00:00:45
53 10:59:59 شهر قصه - قسمت 10 00:13:21
54 11:13:20 تیزر مجموعه کیت‌وکیت 00:00:40
55 11:14:00 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
56 11:14:57 وله تبریک خروس-1 00:00:38
57 11:15:35 داربی و تیگر و پو - قسمت 27 00:11:23
58 11:26:58 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
59 11:29:55 وله تبریک خروس-3 00:00:30
60 11:30:25 نقاشی - خردسال - قسمت 46 00:13:32
61 11:43:57 وله تبریک عید_13 00:00:45
62 11:44:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
63 11:45:02 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 14 00:12:05
64 11:57:07 وله تبریک خروس-3 00:00:30
65 11:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:34
66 12:00:11 بره کوچولو - قسمت 14 00:09:50
67 12:10:01 وله تبریک خروس-1 00:00:38
68 12:10:39 کلیپ نوروز 00:04:11
69 12:14:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 12:14:59 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 6 00:10:38
71 12:25:37 وله تبریک عید_13 00:00:45
72 12:26:22 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:42
73 12:29:04 وله عید نوروز 00:00:53
74 12:29:57 مهد‌پویا - قسمت 14 00:21:58
75 12:51:55 تیزر مجموعه کیت‌وکیت 00:00:40
76 12:52:35 کلیپ آفریدگار 00:03:08
77 12:55:43 تیزر مجموعه ماجراهای هیول‌آباد 00:01:00
78 12:56:43 آگهی بازرگانی 00:05:12
79 13:01:55 وله رگلاژ 00:01:10
80 13:03:05 کلیپ صدای اذان 00:02:44
81 13:05:49 تلاوت قرآن 00:04:11
82 13:10:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
83 13:14:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 13:14:14 وله تبریک عید_13 00:00:45
85 13:14:59 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 46 00:09:10
86 13:24:09 وله خمیری 00:00:40
87 13:24:49 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
88 13:25:49 کلیپ نوروز 00:04:11
89 13:30:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 13 00:10:35
90 13:40:35 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
91 13:40:55 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
92 13:44:29 وله خمیری 00:00:30
93 13:44:59 پیم و پم - قسمت 22 00:13:59
94 13:58:58 آگهی بازرگانی 00:01:02
95 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
96 14:00:50 آبشار سرنوشت - قسمت 13 00:24:38
97 14:25:28 تیزر شادیانه_5 00:02:01
98 14:27:29 تیزر سینمایی گوسفندها و گرگ‌ها 00:01:00
99 14:28:29 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
100 14:29:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
101 14:30:04 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 8 00:22:23
102 14:52:27 تیزر سینمایی‌های انیمیشن ایام نوروز 00:03:25
103 14:55:52 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
104 14:56:47 مکس 00:00:57
105 14:57:44 وله تبریک عید_112 00:00:56
106 14:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:20
107 15:00:00 کنام‌ اژدها - قسمت 11 00:21:49
108 15:21:49 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
109 15:23:14 تیزر سینمایی های رئال ایام نوروز 00:03:08
110 15:26:22 برنارد 00:03:03
111 15:29:25 وله خروس نووزی 00:00:37
112 15:30:02 عناصر - قسمت 13 00:12:53
113 15:42:55 تیزر شادیانه_7 00:02:01
114 15:44:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
115 15:45:06 پلنگ صورتی - قسمت 94 00:06:16
116 15:51:22 وله تبریک عید_22 00:00:44
117 15:52:06 اسکار - قسمت 43 00:06:56
118 15:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:58
119 16:00:00 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 38 00:18:36
120 16:18:36 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
121 16:18:46 تیزر برنامه های نوروزی 00:02:52
122 16:21:38 برنارد 00:03:33
123 16:25:11 تیزر سینمایی‌های انیمیشن ایام نوروز 00:03:25
124 16:28:36 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
125 16:30:01 جزیره دانش - قسمت 11 00:21:22
126 16:51:23 تیزر سینمایی های رئال ایام نوروز 00:03:08
127 16:54:31 رود رانر 00:03:51
128 16:58:22 وله تبریک خروس-3 00:00:30
129 16:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:22
130 17:00:14 مل‌مل - قسمت 14 00:58:26
131 17:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:20
132 18:00:00 آبشار سرنوشت - قسمت 14 00:23:10
133 18:23:10 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
134 18:23:22 وله خوش مزه-52 00:03:36
135 18:26:58 تیزر سینمایی راز فانوس 00:01:00
136 18:27:58 وله تبریک عید_30 00:00:37
137 18:28:35 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
138 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:28:50
139 18:58:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
140 18:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:58
141 19:00:00 کنام‌ اژدها - قسمت 12 00:20:53
142 19:20:53 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
143 19:22:18 تیزر شادیانه_11 00:01:37
144 19:23:55 وله تبریک عید_31 00:01:01
145 19:24:56 پلنگ صورتی - قسمت 95 00:06:20
146 19:31:16 صدای مخاطبان-100 00:02:00
147 19:33:16 تیزر شادیانه_8 00:02:13
148 19:35:29 وله رگلاژ 00:00:41
149 19:36:10 حدیث 00:00:16
150 19:36:26 تلاوت قرآن 00:03:34
151 19:40:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
152 19:44:37 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 19:44:47 عناصر - قسمت 13 00:12:54
154 19:57:41 آگهی بازرگانی 00:01:18
155 19:58:59 پف فیلم - قسمت آغازین 00:03:47
156 20:02:46 سینمایی گوسفندها و گرگ‌ها 01:08:18
157 21:11:04 پف فیلم - قسمت پایانی 00:01:28
158 21:12:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
159 21:12:44 شکرستان 00:13:57
160 21:26:41 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
161 21:28:06 آگهی بازرگانی 00:01:34
162 21:29:40 مل‌مل - قسمت 12 00:57:55
163 22:27:35 سینما خانه - قسمت آغازین 00:02:24
164 22:29:59 سینمایی راز فانوس 01:24:38
165 23:54:37 سینما خانه - قسمت پایانی 00:01:17
166 23:55:54 رگلاژ لالایی 00:03:56
167 23:59:50 شب بخیر بچه‌ها 22:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها