جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:22
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 دهکده مامی 00:05:34
7 08:12:36 وله خمیری 00:00:29
8 08:13:05 آگهی بازرگانی 00:01:10
9 08:14:15 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:15:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 28 00:10:39
11 08:25:39 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
12 08:28:38 لالبی 00:01:08
13 08:29:46 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
14 08:30:06 دوستان جنگل - قسمت 28 00:07:14
15 08:37:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:37:42 پینگو - قسمت 20 00:05:29
17 08:43:11 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
18 08:43:59 تیزر مجموعه قصه‌های بابک و نقاشی‌هایش 00:01:09
19 08:45:08 مولی و مولا - قسمت 32 00:09:36
20 08:54:44 وله خمیری 00:00:44
21 08:55:28 دیپ داپ 00:02:51
22 08:58:19 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
24 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
25 09:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 28 00:09:34
26 09:09:34 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
27 09:09:54 دیپ‌داپ 00:02:46
28 09:12:40 وله خمیری 00:00:39
29 09:13:19 اوم نوم 00:01:17
30 09:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
31 09:15:00 بابک و نقاشی‌هایش - قسمت 9 00:08:32
32 09:23:32 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
33 09:24:20 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:25:05 کلیپ باران 00:02:44
35 09:27:49 لالبی 00:01:35
36 09:29:24 وله خمیری 00:00:36
37 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 19 00:09:51
38 09:39:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:40:00 ماموک 00:03:06
40 09:43:06 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
41 09:43:54 تیزر سروش خردسالان 00:01:08
42 09:45:02 مزرعه سبز - قسمت 7 00:13:37
43 09:58:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:58:48 وله خمیری 00:00:44
45 09:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
46 10:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 27 00:08:31
47 10:08:31 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
48 10:09:19 اوم نوم 00:00:55
49 10:10:14 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
50 10:13:13 لالبی 00:01:46
51 10:14:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:15:08 بزرگ و کوچک - قسمت 1 00:09:24
53 10:24:32 وله خمیری 00:00:29
54 10:25:01 کلیپ نی‌نی 00:03:46
55 10:28:47 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:29:22 وله خمیری 00:00:38
57 10:30:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 29 00:10:42
58 10:40:42 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
59 10:43:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
60 10:44:05 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:55
61 10:45:00 تینگا تینگا - قسمت 3 00:11:02
62 10:56:02 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
63 10:56:55 اوم نوم 00:01:14
64 10:58:09 وله خمیری 00:00:35
65 10:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:23
66 11:00:07 شهر قصه - قسمت 19 00:11:31
67 11:11:38 تیزر سروش خردسالان 00:01:08
68 11:12:46 لالبی 00:01:35
69 11:14:21 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
70 11:15:09 مولی و مولا - قسمت 33 00:09:22
71 11:24:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 11:24:40 دهکده مامی 00:05:00
73 11:29:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
74 11:30:00 قصه‌های ریرا - قسمت 29 00:09:41
75 11:39:41 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:40:34 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
77 11:43:33 اوم نوم 00:01:16
78 11:44:49 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
79 11:45:09 دوستان جنگل - قسمت 29 00:10:04
80 11:55:13 تیزر مجموعه فینلی آتش نشان 00:00:47
81 11:56:00 وله خمیری 00:00:46
82 11:56:46 مول - قسمت 15 00:05:24
83 12:02:10 آگهی بازرگانی 00:00:56
84 12:03:06 وله رگلاژ 00:01:05
85 12:04:11 حدیث 00:00:16
86 12:04:27 کلیپ خدا 00:03:04
87 12:07:31 تلاوت قرآن 00:06:29
88 12:14:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
89 12:18:05 کلیپ صدای اذان 00:02:44
90 12:20:49 وله خمیری 00:00:36
91 12:21:25 پینگو - قسمت 21 00:06:32
92 12:27:57 اعلام برنامه 00:00:45
93 12:28:42 اوم نوم 00:01:03
94 12:29:45 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
95 12:30:05 شهر قصه - قسمت 18 00:09:15
96 12:39:20 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
97 12:42:19 کلیپ خدای برف و بارون 00:01:50
98 12:44:09 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:55
99 12:45:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 18 00:09:08
100 12:54:12 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
101 12:55:05 دیپ‌داپ 00:03:03
102 12:58:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 12:59:01 آگهی بازرگانی 00:01:03
104 13:00:04 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 26 00:09:27
105 13:09:31 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
106 13:12:30 اوم نوم 00:01:17
107 13:13:47 تیزر سروش خردسالان 00:01:08
108 13:14:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:15:04 تینگا تینگا - قسمت 26 00:11:09
110 13:26:13 وله خمیری 00:00:42
111 13:26:55 تو تی تو 00:02:17
112 13:29:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
113 13:30:00 مزرعه سبز - قسمت 6 00:14:28
114 13:44:28 وله خمیری 00:00:32
115 13:45:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 21 00:11:26
116 13:56:26 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
117 13:56:46 کلیپ زمستان 00:01:54
118 13:58:40 وله خمیری 00:00:29
119 13:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:51
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 عسل‌آباد - قسمت 7 00:11:05
122 14:11:55 تیزر شادیانه_4 00:01:42
123 14:13:37 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
124 14:15:07 سام آتش‌نشان - قسمت 15 00:07:47
125 14:22:54 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:55
126 14:23:49 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
127 14:26:10 اعلام برنامه 00:00:55
128 14:27:05 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
129 14:27:17 لاروا 00:01:45
130 14:29:02 ویروس آنفولانزا-10 00:00:57
131 14:29:59 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 43 00:23:02
132 14:53:01 تیزر نهال 00:03:21
133 14:56:22 تیزر شادیانه_9 00:01:38
134 14:58:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
135 14:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:37
136 14:59:59 خوش‌مزه - قسمت 17 00:13:35
137 15:13:34 تیزر مجموعه سفرهای موک 00:00:55
138 15:14:29 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
139 15:15:07 قصه‌های کهن - قسمت 7 00:11:54
140 15:27:01 تیزر مجموعه سفید برفی 00:00:38
141 15:27:39 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
142 15:29:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
143 15:30:05 پسر نابغه - قسمت 16 00:16:38
144 15:46:43 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:00:43
145 15:47:26 لاروا 00:02:57
146 15:50:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 15:50:45 بره ناقلا - قسمت 47 00:06:45
148 15:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:39
149 16:00:09 سفرهای موک - قسمت 25 00:10:55
150 16:11:04 تیزر نهال 00:03:21
151 16:14:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
152 16:15:01 مهارت‌های زندگی - قسمت 9 00:12:11
153 16:27:12 تیزر شادیانه_4 00:01:42
154 16:28:54 تیزر سروش کودکان 00:01:08
155 16:30:02 سه‌ قلوها - قسمت 16 00:21:38
156 16:51:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
157 16:52:02 رود رانر 00:03:51
158 16:55:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
159 16:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:43
160 17:00:03 پسر نابغه - قسمت 17 00:16:57
161 17:17:00 ویروس آنفولانزا-7 00:03:14
162 17:20:14 تیزر شادیانه_9 00:01:38
163 17:21:52 بره ناقلا - قسمت 48 00:06:45
164 17:28:37 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
165 17:29:32 کلیپ نفس 00:01:50
166 17:31:22 وله رگلاژ 00:00:23
167 17:31:45 تلاوت قرآن 00:03:15
168 17:35:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
169 17:39:55 کلیپ شب 00:02:00
170 17:41:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 17:42:05 تیزر مجموعه سه قلوها 00:01:10
172 17:43:15 تیزر مجموعه سام آتش‌نشان 00:01:11
173 17:44:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
174 17:45:02 عسل‌ آباد - قسمت 8 00:12:36
175 17:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:21
176 17:59:59 بچرخ تا بچرخیم 00:19:26
177 18:19:25 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
178 18:19:37 تیزر شادیانه_4 00:01:42
179 18:21:19 داستان حشرات - قسمت 24 00:05:17
180 18:26:36 کلیپ ایران من 00:03:14
181 18:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
182 18:30:00 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 44 00:23:21
183 18:53:21 ویروس آنفولانزا-10 00:00:57
184 18:54:18 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
185 18:54:54 ویروس آنفولانزا-3 00:01:32
186 18:56:26 باغ وحش فضایی 00:01:58
187 18:58:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
188 18:58:34 آگهی بازرگانی 00:01:28
189 19:00:02 خوش‌مزه - قسمت 18 00:14:13
190 19:14:15 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 00:00:47
191 19:15:02 قصه‌های کهن - قسمت 8 00:12:18
192 19:27:20 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:28:10 تیزر شادیانه_9 00:01:38
194 19:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
195 19:30:00 سفید برفی - قسمت 18 00:21:01
196 19:51:01 ویروس آنفولانزا-9 00:01:10
197 19:52:11 رود رانر 00:06:04
198 19:58:15 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
199 19:58:25 آگهی بازرگانی 00:01:42
200 20:00:07 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 35 00:14:34
201 20:14:41 تیزر شادیانه_4 00:01:42
202 20:16:23 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
203 20:17:18 داستان حشرات - قسمت 23 00:05:25
204 20:22:43 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
205 20:25:13 لاروا 00:01:45
206 20:26:58 تیزر نهال 00:03:21
207 20:30:19 سه‌ قلوها - قسمت 15 00:20:54
208 20:51:13 کلیپ محله 00:03:03
209 20:54:16 باغ وحش فضایی 00:01:58
210 20:56:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
211 20:56:24 لئون 00:02:57
212 20:59:21 آگهی بازرگانی 00:00:42
213 21:00:03 سفرهای موک - قسمت 24 00:10:57
214 21:11:00 تیزر شادیانه_9 00:01:38
215 21:12:38 مکس 00:00:57
216 21:13:35 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
217 21:15:05 مهارت‌های زندگی - قسمت 8 00:11:52
218 21:26:57 ویروس آنفولانزا-6 00:02:20
219 21:29:17 تیزر مجموعه سفید برفی 00:00:38
220 21:29:55 کلیپ نفس 00:01:50
221 21:31:45 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
222 21:31:57 آبی‌تر از رویا - قسمت 17 00:27:55
223 21:59:52 شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها