جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
2 08:01:08 تلاوت قرآن 00:06:41
3 08:07:49 وله حدیث 00:00:24
4 08:08:13 پینگو 00:04:43
5 08:12:56 وله اعلام ویژه - خردسال 00:02:35
6 08:15:31 گروه نجات - قسمت 17 00:11:16
7 08:26:47 وله پویا 26 00:00:39
8 08:27:26 گرگ ناقلا 00:01:00
9 08:28:26 وله اعلام ویژه - خردسال 00:01:40
10 08:30:06 بابک و نقاشی‌هایش - قسمت 7 00:06:08
11 08:36:14 ترانه‌های اتل متل - قسمت پیراهن پر ستاره 00:03:53
12 08:40:07 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
13 08:40:21 خانواده مسواکی - قسمت 7 00:05:06
14 08:45:27 آرم استیشن فضایی 00:00:08
15 08:45:35 چاپی و چاپو - قسمت 15 00:04:58
16 08:50:33 ترانه‌های اتل متل - قسمت تمیز بودن 00:04:28
17 08:55:01 آرم استیشن جعبه 00:00:13
18 08:55:14 بابالوها 2 - قسمت 32 00:04:46
19 09:00:00 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
20 09:00:30 دوستان دریایی - قسمت 7 00:09:36
21 09:10:06 تیزر مجموعه بابک و نقاشی‌هایش 00:01:08
22 09:11:14 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:46
23 09:12:00 مانک سگ کوچک 00:02:44
24 09:14:44 آرم استیشن مداد رنگی 00:00:32
25 09:15:16 نقاشی - خردسال - قسمت 517 00:14:00
26 09:29:16 آرم استیشن پارک پویا 00:00:44
27 09:30:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 20 00:10:05
28 09:40:05 آرم استیشن خمیر 00:00:10
29 09:40:15 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 20 00:04:56
30 09:45:11 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
31 09:45:26 دوستان خوب - قسمت 8 00:06:44
32 09:52:10 تیزر مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:15
33 09:53:25 تیزر مجموعه گروه نجات 00:00:53
34 09:54:18 اندی پندی - قسمت 7 00:04:56
35 09:59:14 وله اعلام ویژه - خردسال 00:01:10
36 10:00:24 خانم کوچولو و آقا خرسه - قسمت 11 00:06:18
37 10:06:42 تیزر سروش خردسالان 00:00:26
38 10:07:08 ترانه‌های اتل متل - قسمت امید و شادی 00:04:09
39 10:11:17 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:46
40 10:12:03 تیزر مجموعه دوستان خوب 00:00:45
41 10:12:48 جعبه حیوانات 00:02:03
42 10:14:51 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
43 10:15:21 قصه‌های جورواجور - قسمت 9 00:13:29
44 10:28:50 آرم استیشن روبان رنگی 00:00:17
45 10:29:07 گرگ ناقلا 00:00:59
46 10:30:06 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
47 10:30:36 موزی و مازی - قسمت 97 00:06:24
48 10:37:00 تیزر مجموعه بابک و نقاشی‌هایش 00:01:08
49 10:38:08 موزی و مازی - قسمت 98 00:06:27
50 10:44:35 آرم استیشن ستاره 00:00:29
51 10:45:04 تامی تراکتور - قسمت 8 00:10:41
52 10:55:45 تیزر مجموعه خانم کوچولو و آقا خرسه 00:00:44
53 10:56:29 تیزر مجموعه دوستان دریایی 00:00:59
54 10:57:28 من یک حیوان هستم 00:02:04
55 10:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:38
56 11:00:10 پینگو 00:05:14
57 11:05:24 وله خمیری 1 00:00:40
58 11:06:04 دشت الفبا - قسمت 32 00:02:03
59 11:08:07 تیزر مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:15
60 11:09:22 مول 00:05:08
61 11:14:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
62 11:15:00 خانم کوچولو و آقا خرسه - قسمت 10 00:07:00
63 11:22:00 تیزر مجموعه بابک و نقاشی‌هایش 00:01:08
64 11:23:08 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
65 11:26:23 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
66 11:26:58 مانک سگ کوچک 00:02:41
67 11:29:39 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
68 11:30:09 نقاشی - خردسال - قسمت 515 00:13:59
69 11:44:08 وله حدیث 00:00:22
70 11:44:30 کلیپ بی تو 00:02:27
71 11:46:57 تلاوت قرآن 00:06:03
72 11:53:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
73 11:57:16 قدم‌های کوچک - قسمت 1 00:04:58
74 12:02:14 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
75 12:02:44 دیپ‌داپ 00:03:01
76 12:05:45 آرم استیشن رنگین کمان 1 00:00:30
77 12:06:15 کلیپ گل‌ فروش 00:02:08
78 12:08:23 تیزر مجموعه بابک و نقاشی‌هایش 00:01:08
79 12:09:31 اندی پندی - قسمت 6 00:04:53
80 12:14:24 آگهی بازرگانی 00:00:38
81 12:15:02 بابک و نقاشی‌هایش - قسمت 6 00:06:42
82 12:21:44 آرم استیشن زنبور 00:00:07
83 12:21:51 کلیپ باران 00:02:44
84 12:24:35 وله ماهی 00:00:14
85 12:24:49 خانواده مسواکی - قسمت 6 00:05:16
86 12:30:05 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
87 12:30:35 موزی و مازی - قسمت 95 00:05:44
88 12:36:19 تیزر مجموعه خانم کوچولو و آقا خرسه 00:00:44
89 12:37:03 جعبه حیوانات 00:02:04
90 12:39:07 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
91 12:39:28 موزی و مازی - قسمت 96 00:05:18
92 12:44:46 وله خمیری 8 00:00:26
93 12:45:12 تامی تراکتور - قسمت 7 00:10:47
94 12:55:59 تیزر مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:15
95 12:57:14 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
96 12:59:13 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
97 12:59:43 تیزر سروش خردسالان 00:00:26
98 13:00:09 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 19 00:10:05
99 13:10:14 آرم استیشن سکو 00:00:11
100 13:10:25 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 19 00:04:51
101 13:15:16 آرم استیشن ماشین 00:00:10
102 13:15:26 دوستان دریایی - قسمت 6 00:09:07
103 13:24:33 وله هواپیما 00:00:14
104 13:24:47 اوم نوم 00:01:16
105 13:26:03 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
106 13:26:11 ترانه‌های اتل متل - قسمت بی‌بی و عروسک 00:03:56
107 13:30:07 تیزر سروش خردسالان 00:00:26
108 13:30:33 گروه نجات - قسمت 16 00:11:16
109 13:41:49 وله جزیره 00:00:30
110 13:42:19 من یک حیوان هستم 00:02:04
111 13:44:23 وله آموزشی - قورباغه 00:00:38
112 13:45:01 قصه‌های جورواجور - قسمت 8 00:13:17
113 13:58:18 تیزر مجموعه دوستان خوب 00:00:45
114 13:59:03 گرگ ناقلا 00:01:00
115 14:00:03 وله دنیای عجایب 00:00:50
116 14:00:53 تام و جری 00:08:15
117 14:09:08 تیزر سینمایی‌های آخر هفته 00:01:55
118 14:11:03 تغذیه 00:01:56
119 14:12:59 وله اعلام ویژه - رامکال 00:00:40
120 14:13:39 ماجراهای جغد 00:01:03
121 14:14:42 آرم تایم مانی خوش‌دست 00:00:30
122 14:15:12 مانی خوش‌دست - قسمت 3 00:11:48
123 14:27:00 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
124 14:27:10 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
125 14:30:21 وایپ 00:00:10
126 14:30:31 ماجراهای جنگل سبز - قسمت 1 00:12:05
127 14:42:36 وله سه خط 00:00:15
128 14:42:51 تیزر مجموعه ماجراهای جنگل سبز 00:01:03
129 14:43:54 تیزر مجموعه مانی خوش‌دست 00:00:57
130 14:44:51 وایپ 00:00:10
131 14:45:01 دوستان ماشینی - قسمت 35 00:12:03
132 14:57:04 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
133 14:57:34 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
134 15:00:07 آرم تایم لک لک‌ 00:00:30
135 15:00:37 خداوند لک لک‌ها را دوست دارد - قسمت 25 00:15:54
136 15:16:31 وله رنگ آمیزی 00:00:16
137 15:16:47 داستان حشرات - قسمت 24 00:05:31
138 15:22:18 وله بازی کلمات 00:00:12
139 15:22:30 پلنگ صورتی 00:07:19
140 15:29:49 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
141 15:30:19 نقاشی - کودک - قسمت 516 00:14:00
142 15:44:19 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:08
143 15:45:27 وایپ 00:00:10
144 15:45:37 آرتور - قسمت 32 00:11:15
145 15:56:52 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
146 15:57:22 گلامپرها 00:01:50
147 15:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:38
148 15:59:50 آرم تایم رامکال 00:00:30
149 16:00:20 رامکال - قسمت 23 00:23:56
150 16:24:16 تیزر سینمایی‌های آخر هفته 00:01:55
151 16:26:11 برنارد 00:03:26
152 16:29:37 آرم تایم نیکی و نیکان 00:00:30
153 16:30:07 نیکی و نیکان - قسمت 7 00:15:52
154 16:45:59 وله متن سه بعدی 00:00:10
155 16:46:09 پت و مت 00:07:16
156 16:53:25 وله کره کهکشانی 00:00:12
157 16:53:37 شهر آجیلی - قسمت 21 00:08:32
158 17:02:09 وله حدیث 00:00:17
159 17:02:26 کلیپ کربلا 00:04:24
160 17:06:50 تلاوت قرآن 00:04:10
161 17:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
162 17:15:17 کلیپ نماز 00:03:31
163 17:18:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
164 17:19:18 آقای خط 00:04:33
165 17:23:51 وله اربعین 00:00:25
166 17:24:16 کلیپ اربعین 00:03:45
167 17:28:01 تیزر سینمایی‌های آخر هفته 00:01:55
168 17:29:56 آرم تایم شهر خرس‌ها 00:00:30
169 17:30:26 شهر خرس‌ها - قسمت 18 00:10:36
170 17:41:02 وله اربعین 00:00:40
171 17:41:42 کلیپ باز این چه شورش است-2 00:02:52
172 17:44:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
173 17:45:04 دشت تمشک - قسمت 10 00:13:06
174 17:58:10 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:08
175 17:59:18 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
176 18:00:30 رود رانر 00:06:01
177 18:06:31 وله اعلام ویژه - دهکده حیوانات 00:00:30
178 18:07:01 تغذیه 00:01:35
179 18:08:36 وله اربعین 00:00:25
180 18:09:01 قدم‌های کوچک - قسمت 1-2 00:04:47
181 18:13:48 وله کره کهکشانی 00:00:12
182 18:14:00 ماجراهای جغد 00:01:04
183 18:15:04 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
184 18:15:34 نقاشی - کودک - قسمت 518 00:13:58
185 18:29:32 آرم تایم مانی خوش‌دست 00:00:30
186 18:30:02 مانی خوش‌دست 00:11:59
187 18:42:01 تیزر مجموعه ماجراهای جنگل سبز 00:01:03
188 18:43:04 گلامپرها 00:01:53
189 18:44:57 وایپ 00:00:10
190 18:45:07 آرتور - قسمت 33 00:12:08
191 18:57:15 وله اربعین 00:00:25
192 18:57:40 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:08
193 18:58:48 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
194 19:00:00 وایپ 00:00:10
195 19:00:10 ماجراهای جنگل سبز - قسمت 2 00:11:41
196 19:11:51 وله کره کهکشانی 00:00:12
197 19:12:03 کلیپ بکتک عینی 00:03:27
198 19:15:30 وایپ 00:00:10
199 19:15:40 دوستان ماشینی - قسمت 36 00:13:29
200 19:29:09 وله اربعین 00:00:40
201 19:29:49 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
202 19:30:19 دشت تمشک - قسمت 11 00:11:23
203 19:41:42 تیزر سینمایی‌های آخر هفته 00:01:55
204 19:43:37 مکس 00:00:58
205 19:44:35 آرم تایم شهر خرس‌ها 00:00:30
206 19:45:05 شهر خرس‌ها - قسمت 19 00:10:42
207 19:55:47 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
208 19:56:17 کلیپ اللهم تقبل 00:03:41
209 19:59:58 آرم تایم دهکده حیوانات 00:00:30
210 20:00:28 دهکده حیوانات - قسمت 6 00:18:00
211 20:18:28 وله اربعین 00:00:25
212 20:18:53 کلیپ الحزن یبکی 00:05:07
213 20:24:00 وله کره کهکشانی 00:00:12
214 20:24:12 رود رانر 00:05:47
215 20:29:59 آرم تایم نیکی و نیکان 00:00:30
216 20:30:29 نیکی و نیکان - قسمت 8 00:13:26
217 20:43:55 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:08
218 20:45:03 وایپ 00:00:10
219 20:45:13 شهر آجیلی - قسمت 22 00:08:12
220 20:53:25 وله اربعین 00:00:30
221 20:53:55 خنگول 00:01:24
222 20:55:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
223 20:55:49 آقای خط 00:03:44
224 20:59:33 آرم تایم رامکال 00:00:30
225 21:00:03 رامکال - قسمت 24 00:20:45
226 21:20:48 وله اربعین 00:00:25
227 21:21:13 کلیپ اربعین 00:03:45
228 21:24:58 وله کره کهکشانی 00:00:12
229 21:25:10 رود رانر 00:05:11
230 21:30:21 وله اربعین 00:00:18
231 21:30:39 قصه‌های آسمانی - قسمت بهترین سود 00:10:35
232 21:41:14 00:03:16
233 21:44:30 میان برنامه 00:00:30
234 21:45:00 داستان حشرات - قسمت 25 00:05:31
235 21:50:31 قدم‌های کوچک - قسمت 4 00:09:29
236 22:00:00 00:00:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها