جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:00:58 تلاوت قرآن 00:06:41
3 07:07:39 وله حدیث 00:01:00
4 07:08:39 شمشاد شجاع - قسمت 60 00:31:31
5 07:40:10 وله اعلام ویژه - ترکیبی 00:00:40
6 07:40:50 نقاشی‌های شما - قسمت 188 00:07:30
7 07:48:20 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
8 07:49:20 تیزر سینمایی شنبه 00:01:04
9 07:50:24 دلفی و دوستانش - قسمت 9 00:24:12
10 08:14:36 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
11 08:15:01 دهکده بزابزا - قسمت 21 00:12:28
12 08:27:29 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
13 08:28:09 دیپ‌داپ 00:02:58
14 08:31:07 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
15 08:31:58 زیگ و زاگ - قسمت 7 00:05:09
16 08:37:07 وله خمیری 7 00:00:30
17 08:37:37 کوکو قصه امروز کو - قسمت 9 00:11:48
18 08:49:25 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
19 08:49:33 دانا و ببری - قسمت 4 00:04:39
20 08:54:12 آرم استیشن ستاره 00:00:24
21 08:54:36 سامی و دوستان - قسمت 4 00:08:00
22 09:02:36 وله پویا 12 00:00:38
23 09:03:14 ترانه‌های اتل متل - قسمت 4 00:04:28
24 09:07:42 آرم استیشن جعبه 00:00:13
25 09:07:55 حدس بزن - قسمت 36 00:06:37
26 09:14:32 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
27 09:15:06 نقاشی - خردسال - قسمت 763 00:14:50
28 09:29:56 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
29 09:30:44 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
30 09:31:14 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 19 00:22:18
31 09:53:32 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
32 09:54:32 ماجراهای جغد - قسمت 23 00:01:04
33 09:55:36 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
34 09:56:06 آگهی بازرگانی 00:03:54
35 10:00:00 کارآگاهان دریایی - قسمت 16 00:11:32
36 10:11:32 وله اعلام ویژه - شکرستان 00:00:40
37 10:12:12 ببین و ببین - قسمت 80 00:04:13
38 10:16:25 آرم استیشن اسکی 2 00:00:23
39 10:16:48 بولک و لولک - قسمت 91 00:06:55
40 10:23:43 آرم استیشن فضایی 00:00:08
41 10:23:51 سه جوجه 00:03:07
42 10:26:58 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
43 10:27:58 تیزر سینمایی شنبه 00:01:04
44 10:29:02 آرم تایم فرزندان آفتاب 00:00:30
45 10:29:32 فرزندان آفتاب - قسمت 34 00:20:26
46 10:49:58 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
47 10:50:23 خرگوشک‌ها 00:06:09
48 10:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:29
49 11:00:01 آرم تایم شکرستان 00:00:30
50 11:00:31 شکرستان - قسمت 55 00:14:46
51 11:15:17 وله اعلام ویژه - ترکیبی 00:00:40
52 11:15:57 اسکار 00:06:57
53 11:22:54 آرم استیشن رنگین کمان 2 00:00:30
54 11:23:24 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
55 11:26:15 وله پویا 11 00:00:41
56 11:26:56 لئون 00:02:59
57 11:29:55 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
58 11:30:25 مهارت های زندگی - قسمت 153 00:12:17
59 11:42:42 آگهی بازرگانی 00:02:44
60 11:45:26 رود رانر 00:05:32
61 11:50:58 وله اعلام ویژه - ماهی قرمز شیطون من 00:00:40
62 11:51:38 بره ناقلا 00:06:54
63 11:58:32 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
64 11:59:32 تیزر سینمایی شنبه 00:01:04
65 12:00:36 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 97 00:04:05
66 12:04:41 وله حدیث 00:01:08
67 12:05:49 کلیپ یار مهربان 00:03:33
68 12:09:22 تلاوت قرآن 00:08:38
69 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
70 12:22:05 کلیپ امیر محمد 2 00:03:23
71 12:25:28 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
72 12:26:08 آقای خط 00:02:03
73 12:28:11 آرم استیشن گوی طلایی 00:00:16
74 12:28:27 تنسی تاکسیدو - قسمت 35 00:08:40
75 12:37:07 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
76 12:38:07 تام و جری 00:06:51
77 12:44:58 آرم تایم ملوان زبل و پسر 00:00:30
78 12:45:28 ملوان زبل و پسر - قسمت 13 00:10:47
79 12:56:15 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
80 12:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:08
81 12:59:53 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
82 13:00:16 سینمایی پسر فضایی 01:21:40
83 14:21:56 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
84 14:22:21 پلنگ صورتی 00:04:30
85 14:26:51 آگهی بازرگانی 00:03:25
86 14:30:16 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
87 14:31:07 زیگ و زاگ - قسمت 8 00:05:10
88 14:36:17 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
89 14:36:32 کوکو قصه امروز کو - قسمت 10 00:11:31
90 14:48:03 وله خمیری 6 00:00:42
91 14:48:45 دانا و ببری - قسمت 5 00:04:38
92 14:53:23 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
93 14:53:44 سامی و دوستان - قسمت 5 00:06:42
94 15:00:26 وله آموزشی - پنگوئن 00:00:37
95 15:01:03 ترانه‌های اتل متل - قسمت 5 00:03:47
96 15:04:50 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
97 15:05:20 حدس بزن - قسمت 37 00:07:07
98 15:12:27 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
99 15:13:15 وله اعلام ویژه - ترکیبی 00:00:40
100 15:13:55 دهکده بزابزا - قسمت 22 00:11:27
101 15:25:22 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
102 15:26:22 تیزر سینمایی شنبه 00:01:04
103 15:27:26 من یک حیوان هستم 00:02:04
104 15:29:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
105 15:30:00 دلفی و دوستانش - قسمت 10 00:24:13
106 15:54:13 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
107 15:54:43 دیپ‌داپ 00:02:58
108 15:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:44
109 16:00:25 نقاشی - کودک - قسمت 764 00:14:50
110 16:15:15 آرم استیشن ماشین 00:00:10
111 16:15:25 تام و جری 00:07:26
112 16:22:51 آرم استیشن دودهای رنگی 00:00:21
113 16:23:12 بره ناقلا 00:06:29
114 16:29:41 آرم تایم ماهی قرمز شیطون من 00:00:30
115 16:30:11 ماهی قرمز شیطون من 00:21:41
116 16:51:52 آگهی بازرگانی 00:04:05
117 16:55:57 پینگو 00:05:40
118 17:01:37 آرم استیشن اسکی 1 00:00:23
119 17:02:00 بولک و لولک - قسمت 92 00:08:19
120 17:10:19 وله اعلام ویژه - مهارت های زندگی 00:00:40
121 17:10:59 پت و مت 00:07:00
122 17:17:59 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
123 17:18:59 تیزر سینمایی شنبه 00:01:04
124 17:20:03 بهمن و بختک - قسمت مجسمه‌های پوشالی 00:08:44
125 17:28:47 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
126 17:29:17 تنسی تاکسیدو - قسمت 36 00:08:12
127 17:37:29 وله حدیث 00:00:43
128 17:38:12 کلیپ انتظار 00:02:53
129 17:41:05 تلاوت قرآن 00:06:55
130 17:48:00 اذان مغرب به افق تهران 00:05:03
131 17:53:03 کلیپ موعود آسمانی 00:04:07
132 17:57:10 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
133 17:57:50 آقای خط 00:02:27
134 18:00:17 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:45
135 18:01:02 رود رانر 00:06:01
136 18:07:03 آرم استیشن زنگ 00:00:30
137 18:07:33 آگهی بازرگانی 00:02:12
138 18:09:45 آرم تایم شکرستان 00:00:30
139 18:10:15 شکرستان - قسمت 57 00:14:37
140 18:24:52 وله اعلام ویژه - ملوان زبل و پسر 00:00:40
141 18:25:32 ماجراهای جغد - قسمت 24 00:01:04
142 18:26:36 آرم استیشن کاج های برفی 00:00:30
143 18:27:06 دزد ناشی 00:01:30
144 18:28:36 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
145 18:29:36 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
146 18:30:06 مهارت های زندگی - قسمت 154 00:11:59
147 18:42:05 تیزر مجموعه فرزندان آفتاب 00:00:46
148 18:42:51 رالف 00:01:19
149 18:44:10 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
150 18:45:01 کارآگاهان دریایی - قسمت 17 00:07:17
151 18:52:18 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:25
152 18:52:43 گنجینه 00:02:56
153 18:55:39 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
154 18:56:09 برنارد 00:03:14
155 18:59:23 آگهی بازرگانی 00:00:50
156 19:00:13 نقاشی - نوجوان - قسمت 149 00:13:36
157 19:13:49 آرم استیشن برف و کاج 00:00:12
158 19:14:01 خنگول 00:01:32
159 19:15:33 آرم استیشن گوی طلایی 00:00:11
160 19:15:44 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 98 00:04:07
161 19:19:51 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:25
162 19:20:16 آرم تایم فرزندان آفتاب 00:00:30
163 19:20:46 فرزندان آفتاب - قسمت 35 00:20:15
164 19:41:01 تیزر سینمایی جمعه 00:01:00
165 19:42:01 لئون 00:02:59
166 19:45:00 آرم تایم ملوان زبل و پسر 00:00:30
167 19:45:30 ملوان زبل و پسر - قسمت 14 00:11:22
168 19:56:52 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
169 19:57:22 مکس 00:01:00
170 19:58:22 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:45
171 19:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:31
172 19:59:38 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
173 20:00:01 سینمایی مورچه‌ای به نام زی 01:07:51
174 21:07:52 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:25
175 21:08:17 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
176 21:09:32 قصه ما مثل شد - قسمت 90 00:11:32
177 21:21:04 آرم استیشن هوای برفی 00:00:25
178 21:21:29 اسکار 00:06:57
179 21:28:26 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
180 21:28:56 آگهی بازرگانی 00:01:30
181 21:30:26 حکایات پندآموز - قسمت 9 00:18:58
182 21:49:24 تیزر سینمایی شنبه 00:01:04
183 21:50:28 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:00:56
184 21:51:24 پلنگ صورتی 00:07:26
185 21:58:50 آگهی بازرگانی 00:00:31
186 21:59:21 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:45
187 22:00:06 لالایی کودکان 00:14:54


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها