جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 06:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 06:30:58 تلاوت قرآن 00:07:29
3 06:38:27 وله حدیث 00:00:33
4 06:39:00 بچه‌ها مدرسه - قسمت 22 00:19:32
5 06:58:32 وله اعلام ویژه - سفرهای فامیلی 00:00:40
6 06:59:12 جعبه حیوانات - قسمت 48 00:02:04
7 07:01:16 وله ماهی 00:00:14
8 07:01:30 من و دوستم - قسمت 5 00:11:14
9 07:12:44 آرم استیشن تخته سیاه 00:00:12
10 07:12:56 آقای خط 00:02:23
11 07:15:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
12 07:15:49 نرمش و ورزش - قسمت 29 00:09:00
13 07:24:49 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
14 07:26:04 برنارد 00:03:09
15 07:29:13 وله لوازم تحریر 00:00:30
16 07:29:43 ببین و ببین - قسمت 105 00:03:19
17 07:33:02 وله پویا 1 00:00:42
18 07:33:44 بره ناقلا 00:05:46
19 07:39:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
20 07:40:00 نقاشی‌های شما - قسمت 92 00:07:30
21 07:47:30 تیزر مجموعه هزار و یک داستان 00:00:58
22 07:48:28 مکس 00:01:00
23 07:49:28 آگهی بازرگانی 00:00:50
24 07:50:18 ماهی فضایی - قسمت 11 00:10:51
25 08:01:09 وله مداد رنگی 00:00:50
26 08:01:59 کلیپ زنبور عسل 00:02:36
27 08:04:35 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
28 08:05:00 غریبه‌ای از فضا - قسمت 8 00:20:20
29 08:25:20 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
30 08:26:00 لئون 00:02:59
31 08:28:59 آگهی بازرگانی 00:01:31
32 08:30:30 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
33 08:31:21 هزار و یک داستان - قسمت 19 00:09:29
34 08:40:50 آرم استیشن مکعب 00:00:15
35 08:41:05 دوستان بازیگوش - قسمت 7 00:05:48
36 08:46:53 آرم استیشن حیوانات 00:00:24
37 08:47:17 هر کسی کاری داره - قسمت 14 00:05:52
38 08:53:09 وله پویا 00:00:32
39 08:53:41 لویی - قسمت 32 00:06:42
40 09:00:23 آرم استیشن ماشین 00:00:10
41 09:00:33 کلیپ خیاطی 00:01:33
42 09:02:06 وله گربه خلبان 00:00:14
43 09:02:20 تو تی تو 00:02:17
44 09:04:37 وله پازل 00:00:16
45 09:04:53 ماجراهای تیچ - قسمت 8 00:09:57
46 09:14:50 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
47 09:15:11 نقاشی - خردسال - قسمت 567 00:14:44
48 09:29:55 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
49 09:30:43 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
50 09:31:13 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 69 00:08:08
51 09:39:21 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
52 09:40:36 رعنا دختر دهقان - قسمت 18 00:16:47
53 09:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:33
54 09:59:56 آرم تایم سفرهای فامیلی 00:00:30
55 10:00:26 سفرهای فامیلی - قسمت 10 00:24:20
56 10:24:46 تیزر مجموعه باب اسفنجی 00:00:31
57 10:25:17 گنجینه 00:01:24
58 10:26:41 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
59 10:27:19 دیپ‌داپ 00:02:57
60 10:30:16 آرم تایم یاور و دوستان 00:00:30
61 10:30:46 یاور و دوستان - قسمت 11 00:15:10
62 10:45:56 آرم استیشن فرفره2 00:00:22
63 10:46:18 دکتر یوریکا - قسمت 37 00:06:59
64 10:53:17 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
65 10:53:42 آنفولانزا - قسمت 4 00:01:42
66 10:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:33
67 10:59:57 آرم تایم افسانه سه برادر 00:00:30
68 11:00:27 افسانه سه برادر - قسمت 21 00:20:11
69 11:20:38 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
70 11:21:50 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:00:53
71 11:22:43 مسابقه پویا - قسمت 71 00:06:54
72 11:29:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
73 11:30:07 خرگوشک‌ها 00:06:39
74 11:36:46 وله حدیث 00:00:22
75 11:37:08 کلیپ نماز 00:03:31
76 11:40:39 تلاوت قرآن 00:07:21
77 11:48:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
78 11:52:16 کلیپ وضو 00:05:04
79 11:57:20 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
80 11:58:00 خانواده بزرگ - قسمت 15 00:10:19
81 12:08:19 آگهی بازرگانی 00:03:59
82 12:12:18 لاروا 00:02:44
83 12:15:02 آرم تایم بوستان سعدی 00:00:30
84 12:15:32 بوستان سعدی - قسمت 24 00:10:15
85 12:25:47 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
86 12:27:02 تام و جری 00:05:23
87 12:32:25 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
88 12:32:55 اسکار 00:06:35
89 12:39:30 آگهی بازرگانی 00:05:05
90 12:44:35 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
91 12:45:05 باب اسفنجی - قسمت 131 00:12:32
92 12:57:37 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:45
93 12:58:22 بوشوگ 00:01:20
94 12:59:42 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
95 13:00:05 سینمایی افسانه دریا 01:02:00
96 14:02:05 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
97 14:03:20 شب‌های شیرین - قسمت 62 00:14:09
98 14:17:29 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
99 14:17:54 پلنگ صورتی 00:07:22
100 14:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:58
101 14:30:14 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
102 14:31:05 هزار و یک داستان - قسمت 20 00:09:45
103 14:40:50 آرم استیشن فضایی 00:00:08
104 14:40:58 دوستان بازیگوش - قسمت 8 00:04:08
105 14:45:06 وله آموزشی - اسب آبی 00:00:37
106 14:45:43 هر کسی کاری داره - قسمت 15 00:06:42
107 14:52:25 آرم استیشن توپ بچه ها 00:00:16
108 14:52:41 لویی - قسمت 33 00:06:46
109 14:59:27 آرم استیشن طوطی 00:00:15
110 14:59:42 کلیپ توپ سفیدم 00:02:08
111 15:01:50 وله پویا 16 00:00:32
112 15:02:22 تو تی تو 00:02:18
113 15:04:40 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
114 15:05:10 ماجراهای تیچ - قسمت 9 00:09:45
115 15:14:55 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
116 15:15:43 وله اعلام ویژه - باب اسفنجی 00:00:40
117 15:16:23 من و دوستم - قسمت 6 00:10:08
118 15:26:31 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
119 15:27:46 جعبه حیوانات - قسمت 49 00:02:05
120 15:29:51 آرم استیشن کامیون 00:00:18
121 15:30:09 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 70 00:08:15
122 15:38:24 آرم استیشن ذرات نورانی 00:00:12
123 15:38:36 گنجینه 00:01:10
124 15:39:46 آرم استیشن مداد رنگی 00:00:32
125 15:40:18 ماهی فضایی - قسمت 12 00:11:49
126 15:52:07 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
127 15:52:37 دیپ‌داپ 00:03:00
128 15:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:59
129 16:00:36 نقاشی - کودک - قسمت 568 00:12:22
130 16:12:58 تیزر سینمایی شنبه 00:01:12
131 16:14:10 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:00:53
132 16:15:03 تام و جری 00:05:43
133 16:20:46 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
134 16:21:01 کلیپ چه بی اندازه خوشبختی 00:02:15
135 16:23:16 آرم استیشن تخته چوب 00:00:15
136 16:23:31 اوگی 00:06:02
137 16:29:33 آرم تایم غریبه‌ای از فضا 00:00:30
138 16:30:03 غریبه‌ای از فضا - قسمت 9 00:20:21
139 16:50:24 آرم استیشن زنبور 00:00:07
140 16:50:31 آنفولانزا - قسمت 5 00:02:03
141 16:52:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
142 16:53:04 لاروا 00:02:43
143 16:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:55
144 17:00:42 رعنا دختر دهقان - قسمت 19 00:17:18
145 17:18:00 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
146 17:18:30 آقای خط 00:04:33
147 17:23:03 وله حدیث 00:00:17
148 17:23:20 کلیپ‌ سلام بر محرم 00:04:59
149 17:28:19 تلاوت قرآن 00:06:41
150 17:35:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
151 17:39:37 فرمانروایان مقدس 00:05:03
152 17:44:40 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
153 17:45:10 مسابقه پویا - قسمت 72 00:07:20
154 17:52:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
155 17:53:10 لئون 00:02:59
156 17:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:54
157 18:00:03 آرم تایم سفرهای فامیلی 00:00:30
158 18:00:33 سفرهای فامیلی - قسمت 11 00:23:54
159 18:24:27 آرم استیشن توپ های نارنجی 00:00:24
160 18:24:51 رود رانر 00:04:51
161 18:29:42 آرم تایم بوستان سعدی 00:00:30
162 18:30:12 بوستان سعدی - قسمت 25 00:11:48
163 18:42:00 وله اعلام ویژه - یاور و دوستان 00:00:40
164 18:42:40 برنارد 00:03:10
165 18:45:50 تیزر مجموعه باب اسفنجی 00:00:31
166 18:46:21 خانواده بزرگ - قسمت 16 00:10:53
167 18:57:14 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
168 18:57:44 آگهی بازرگانی 00:03:03
169 19:00:47 نقاشی - نوجوان - قسمت 55 00:12:59
170 19:13:46 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
171 19:15:01 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 1 00:04:23
172 19:19:24 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
173 19:19:54 ببین و ببین - قسمت 90 00:03:11
174 19:23:05 آرم استیشن زنگ 00:00:30
175 19:23:35 مکس 00:00:55
176 19:24:30 آرم تایم یاور و دوستان 00:00:30
177 19:25:00 یاور و دوستان - قسمت 12 00:15:56
178 19:40:56 آگهی بازرگانی 00:04:42
179 19:45:38 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
180 19:46:08 باب اسفنجی - قسمت 132 00:13:09
181 19:59:17 تیزر مجموعه افسانه سه برادر 00:01:03
182 20:00:20 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
183 20:00:43 سینمایی دوستان قطبی 01:07:33
184 21:08:16 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:00:53
185 21:09:09 تیزر سینمایی دوشنبه 00:01:02
186 21:10:11 رالف 00:01:19
187 21:11:30 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
188 21:12:21 شب‌های شیرین - قسمت 63 00:13:40
189 21:26:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
190 21:26:31 آگهی بازرگانی 00:03:03
191 21:29:34 آرم تایم افسانه سه برادر 00:00:30
192 21:30:04 افسانه سه برادر - قسمت 22 00:21:57
193 21:52:01 وله جزیره 00:00:30
194 21:52:31 پلنگ صورتی 00:06:17
195 21:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:31
196 22:00:19 آرم استیشن شب و کاج 00:00:24
197 22:00:43 لالایی کودکان 00:14:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها