جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:01 باخانمان - قسمت 35 00:20:58
2 00:20:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
3 00:21:21 تیزر سر سفره خدا 00:01:57
4 00:23:18 وله آیا می دانید که 00:00:39
5 00:23:57 کلیپ ماه رمضان 00:03:27
6 00:27:24 رود رانر 00:02:36
7 00:30:00 پهلوانان - قسمت 39 00:29:55
8 00:59:55 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
9 01:00:57 فوتبال رباتی - قسمت 28 00:19:27
10 01:20:24 وله ماه رمضان 00:00:26
11 01:20:50 با من بخوان 00:01:58
12 01:22:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
13 01:23:05 برنارد 00:03:03
14 01:26:08 پیام سلامت 00:00:50
15 01:26:58 کلیپ آقای ناشر 00:03:08
16 01:30:06 صیام و تیام - قسمت 16 00:30:00
17 02:00:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
18 02:00:23 بابا لنگ‌دراز - قسمت 27 00:20:10
19 02:20:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
20 02:21:09 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
21 02:24:24 خانواده ایرانی 00:03:09
22 02:27:33 کلیپ ماه رمضان 00:01:40
23 02:29:13 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
24 02:30:15 تندرها به پیش - قسمت 25 00:21:21
25 02:51:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
26 02:52:03 کدو بدو 00:01:33
27 02:53:36 وله ماه رمضان 00:00:32
28 02:54:08 پیام سلامت 00:00:47
29 02:54:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
30 02:55:05 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
31 03:00:00 سر سفره خدا 00:57:00
32 03:57:00 وله رگلاژ 00:01:28
33 03:58:28 وله حدیث 00:00:34
34 03:59:02 تلاون قرآن-سوره حجر 00:03:58
35 04:03:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:22
36 04:07:22 سر سفره خدا 00:20:41
37 04:28:03 دعای آل یاسین به زبان کودکانه 00:01:57
38 04:30:00 ترتیل خوانی یک جزء قرآن - قسمت 29 01:14:25
39 05:44:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
40 05:44:35 فوتبال رباتی - قسمت 28 00:19:27
41 06:04:02 آرم استیشن کره کهگشانی 00:00:12
42 06:04:14 خوش‌مزه - قسمت 28 00:13:25
43 06:17:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
44 06:18:01 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
45 06:19:03 با ما کاش باشی - قسمت 20 00:14:55
46 06:33:58 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
47 06:34:34 وله ماه رمضان 00:00:26
48 06:35:00 تندرها به پیش - قسمت 25 00:21:21
49 06:56:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
50 06:56:38 خانواده ایرانی 00:03:10
51 06:59:48 آرم استیشن کره کهگشانی 00:00:12
52 07:00:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 30 00:22:18
53 07:22:18 بره قهرمان 00:01:03
54 07:23:21 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
55 07:24:23 گروه تحقیق 00:05:11
56 07:29:34 وله ماه رمضان 00:00:26
57 07:30:00 بابا لنگ‌دراز - قسمت 26 00:15:54
58 07:45:54 وله آیا می دانید که 00:00:39
59 07:46:33 لذت دانایی 00:05:46
60 07:52:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
61 07:52:41 رود رانر 00:06:17
62 07:58:58 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:02
63 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
64 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
65 08:07:06 حدیث 00:00:24
66 08:07:30 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
67 08:07:50 اعلام برنامه 00:00:45
68 08:08:35 مامان گلی - قسمت 1 00:04:28
69 08:13:03 لالبی 00:01:08
70 08:14:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 08:14:27 آگهی بازرگانی 00:00:36
72 08:15:03 هوهوخان باد مهربان - قسمت 21 00:14:40
73 08:29:43 آرم استیشن روز 00:00:20
74 08:30:03 آفتاب گردون - قسمت 38 00:06:10
75 08:36:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
76 08:36:37 مول 00:05:07
77 08:41:44 مامان گلی - قسمت 2 00:03:18
78 08:45:02 فنل ونل - قسمت 21 00:06:00
79 08:51:02 اعلام برنامه 00:00:35
80 08:51:37 حفظ قرآن 00:03:45
81 08:55:22 کلیپ دو دوست 00:02:35
82 08:57:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 08:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:48
84 09:00:01 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 28 00:08:46
85 09:08:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
86 09:09:10 مامان گلی - قسمت 3 00:03:21
87 09:12:31 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
88 09:13:31 نقاشی کنیم 00:01:00
89 09:14:31 وله خمیری 00:00:29
90 09:15:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 26 00:09:48
91 09:24:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
92 09:25:12 اعلام برنامه 00:00:45
93 09:25:57 حفظ قرآن 00:03:23
94 09:29:20 وله خمیری 00:00:40
95 09:30:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 10 00:11:22
96 09:41:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 09:41:44 لالبی 00:02:32
98 09:44:16 وله خمیری 00:00:44
99 09:45:00 قطار قصه‌ها - قسمت 24 00:09:48
100 09:54:48 مامان گلی - قسمت 4 00:03:59
101 09:58:47 آگهی بازرگانی 00:02:31
102 10:01:18 موزی و مازی - قسمت 20 00:10:44
103 10:12:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
104 10:12:24 کلیپ درخت 00:02:36
105 10:15:00 سامی و دوستان - قسمت 22 00:07:12
106 10:22:12 اعلام برنامه 00:00:35
107 10:22:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
108 10:23:03 قصه‌های بی‌بی و بابا-2 - قسمت 7 00:08:00
109 10:31:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 10:31:12 حیوانات ماشینی - قسمت 46 00:10:42
111 10:41:54 مامان گلی - قسمت 5 00:03:17
112 10:45:11 هوهوخان باد مهربان - قسمت 22 00:14:07
113 10:59:18 آگهی بازرگانی 00:04:20
114 11:03:38 شهر قصه - قسمت 27 00:07:08
115 11:10:46 وله خمیری 00:00:30
116 11:11:16 حفظ قرآن 00:03:45
117 11:15:01 فنل ونل - قسمت 22 00:07:05
118 11:22:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
119 11:22:29 نقاشی کنیم 00:00:52
120 11:23:21 تیزر برنامه‌های پویا 00:04:00
121 11:27:21 لالبی 00:01:46
122 11:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
123 11:30:00 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 29 00:08:13
124 11:38:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
125 11:38:29 حفظ قرآن 00:03:23
126 11:41:52 کلیپ باران 00:02:44
127 11:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
128 11:45:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 25 00:10:03
129 11:55:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
130 11:55:29 وله خمیری 00:00:44
131 11:56:13 آگهی بازرگانی 00:03:47
132 12:00:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 9 00:10:36
133 12:10:36 اعلام برنامه 00:00:35
134 12:11:11 حفظ قرآن 00:03:45
135 12:14:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
136 12:15:05 شهر قصه - قسمت 22 00:10:12
137 12:25:17 پینگو 00:04:47
138 12:30:04 اعلام برنامه 00:00:45
139 12:30:49 قطار قصه‌ها - قسمت 23 00:09:51
140 12:40:40 آرم استیشن روز 00:00:20
141 12:41:00 تیزر برنامه‌های پویا 00:04:00
142 12:45:00 آفتاب گردون - قسمت 29 00:07:17
143 12:52:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
144 12:52:41 وله خمیری 00:00:30
145 12:53:11 آگهی بازرگانی 00:03:26
146 12:56:37 وله رگلاژ 00:01:06
147 12:57:43 کلیپ نماز 00:04:01
148 13:01:44 حدیث 00:00:34
149 13:02:18 تلاوت قرآن 00:04:42
150 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:03:40
151 13:10:40 دعای روز بیست و نهم ماه رمضان 00:00:56
152 13:11:36 کلیپ خدای یکتا 00:03:39
153 13:15:15 حیوانات ماشینی - قسمت 45 00:10:44
154 13:25:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
155 13:26:25 موزی و مازی - قسمت 19 00:10:58
156 13:37:23 وله خمیری 00:00:36
157 13:37:59 سامی و دوستان - قسمت 21 00:06:46
158 13:44:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
159 13:45:08 نقاشی کنیم 00:00:50
160 13:45:58 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 6 00:07:13
161 13:53:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
162 13:54:04 مامان گلی - قسمت 6 00:02:16
163 13:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:40
164 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
165 14:00:50 00:01:00
166 14:01:50 00:01:00
167 14:02:50 00:01:00
168 14:03:50 سینمایی عصر یخبندان-1 01:09:55
169 15:13:45 آگهی بازرگانی 00:03:48
170 15:17:33 با ما کاش باشی - قسمت 21 00:12:48
171 15:30:21 فوتبال رباتی - قسمت 29 00:21:17
172 15:51:38 آگهی بازرگانی 00:04:00
173 15:55:38 سر سفره خدا - قسمت 29* 01:15:00
174 17:10:38 آگهی بازرگانی 00:03:32
175 17:14:10 پنگوئن‌های زبل - قسمت 1 00:10:57
176 17:25:07 جزیره دانش - قسمت 49 00:23:14
177 17:48:21 تیزر شادیانه_14 00:02:06
178 17:50:27 آگهی بازرگانی 00:02:40
179 17:53:07 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 1 00:20:57
180 18:14:04 گروه تحقیق 00:05:00
181 18:19:04 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
182 18:21:38 صیام و تیام - قسمت 7 00:27:59
183 18:49:37 آگهی بازرگانی 00:02:26
184 18:52:03 باخانمان - قسمت 36 00:22:04
185 19:14:07 تیزر شادیانه_12 00:02:45
186 19:16:52 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 35 00:31:37
187 19:48:29 مسافری از دور دورا - قسمت 1 00:16:25
188 20:04:54 آگهی بازرگانی 00:01:04
189 20:05:58 خوش‌مزه - قسمت 29 00:14:19
190 20:20:17 لذت دانایی 00:06:00
191 20:26:17 تیزر شادیانه_14 00:02:06
192 20:28:23 وله رگلاژ 00:00:36
193 20:28:59 حدیث 00:00:33
194 20:29:32 دعای ربنا 00:09:32
195 20:39:04 تلاوت قرآن 00:05:56
196 20:45:00 اذان مغرب به افق تهران 00:03:41
197 20:48:41 فانوس 00:10:50
198 20:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:36
199 21:00:07 قصه‌های غزاله - قسمت 23 00:16:54
200 21:17:01 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
201 21:19:35 داستان حشرات - قسمت 25 00:05:25
202 21:25:00 تیزر شادیانه_14 00:02:06
203 21:27:06 فوتبال رباتی - قسمت 28 00:19:27
204 21:46:33 گروه تحقیق 00:05:00
205 21:51:33 سینمایی سربازان کوچک 01:27:20
206 23:18:53 تندرها به پیش - قسمت 25 00:21:21
207 23:40:14 تیزر شادیانه_10 00:18:46


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها