جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
3 08:01:08 تلاوت قرآن 00:05:39
4 08:06:47 وله حدیث 00:00:18
5 08:07:05 دهکده مامی 00:05:35
6 08:12:40 وله اعلام ویژه - خردسال 00:02:20
7 08:15:00 آگهی بازرگانی 00:00:28
8 08:15:28 بزبز قندی - قسمت 17 00:11:25
9 08:26:53 وله ماهی 00:00:14
10 08:27:07 مورکی پورکی 00:01:48
11 08:28:55 وله اعلام ویژه - خردسال 00:01:25
12 08:30:20 لویی - قسمت 35 00:06:35
13 08:36:55 وله خمیری 20 00:00:36
14 08:37:31 بابالوها در تعطیلات - قسمت 17 00:05:13
15 08:42:44 آرم استیشن پروانه 00:00:12
16 08:42:56 کلیپ پروانه 00:02:04
17 08:45:00 آرم استیشن روبان رنگی 00:00:17
18 08:45:17 بره کوچولو - قسمت 32 00:09:50
19 08:55:07 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
20 08:55:37 ترانه‌های اتل متل - پیراهن پر ستاره 00:03:53
21 08:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:56
22 09:00:26 قصه‌های شیفولی و نی‌نی - قسمت 17 00:08:48
23 09:09:14 آرم استیشن اسکی 1 00:00:23
24 09:09:37 پانی پنگوئن - قسمت 30 00:04:52
25 09:14:29 وله آموزشی - هشت پا 00:00:36
26 09:15:05 نقاشی - خردسال - قسمت 663 00:13:57
27 09:29:02 ویرگول 00:01:00
28 09:30:02 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
29 09:30:32 تینگا تینگا - قسمت 3 00:11:11
30 09:41:43 وله خمیری 2 00:00:40
31 09:42:23 تو تی تو 00:02:18
32 09:44:41 آرم استیشن تاب 00:00:20
33 09:45:01 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 16 00:08:17
34 09:53:18 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:42
35 09:54:00 تیزر مجموعه ریرا 00:00:50
36 09:54:50 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
37 09:58:24 وله اعلام ویژه - خردسال 00:01:10
38 09:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:37
39 10:00:11 بولک و لولک - قسمت 30 00:07:17
40 10:07:28 وله زمستانی 1 00:01:14
41 10:08:42 میو و مائو - قسمت 22 00:04:47
42 10:13:29 تیزر مجموعه قصه‌های شیفولی و نی‌نی 00:00:50
43 10:14:19 تیزر مجموعه کیپر 00:00:51
44 10:15:10 ریرا - قسمت 56 00:10:10
45 10:25:20 آرم استیشن اسکی 2 00:00:23
46 10:25:43 ماموک 00:02:58
47 10:28:41 آرم استیشن ماشین 00:00:10
48 10:28:51 گرگ ناقلا 00:00:59
49 10:29:50 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
50 10:30:20 بابا خرسه - قسمت 17 00:09:55
51 10:40:15 وله پویا 9 00:00:29
52 10:40:44 کلیپ باران 00:02:44
53 10:43:28 تیزر مجموعه لویی 00:00:53
54 10:44:21 تیزر مجموعه بربز قندی 00:00:42
55 10:45:03 کیپر - قسمت 35 00:08:42
56 10:53:45 وله جزیره 00:00:30
57 10:54:15 جیبی و پاکتی 00:01:25
58 10:55:40 وله زمستانی 2 00:01:12
59 10:56:52 آگهی بازرگانی 00:03:24
60 11:00:16 پینگو 00:05:18
61 11:05:34 آرم استیشن کاج های برفی 00:00:30
62 11:06:04 قصه پنج انگشت - قسمت 22 00:01:40
63 11:07:44 وله خمیری 8 00:00:26
64 11:08:10 تیزر مجموعه بابا خرسه 00:00:40
65 11:08:50 تیزر مجموعه کیپر 00:00:51
66 11:09:41 مول 00:05:04
67 11:14:45 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
68 11:15:15 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 15 00:09:13
69 11:24:28 آرم استیشن کلبه 00:00:50
70 11:25:18 ترانه‌های اتل متل - خانواده 00:04:18
71 11:29:36 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
72 11:30:06 نقاشی - خردسال - قسمت 661 00:14:00
73 11:44:06 ویرگول 00:00:59
74 11:45:05 آرم استیشن ستاره 00:00:24
75 11:45:29 بره کوچولو - قسمت 31 00:09:50
76 11:55:19 آرم استیشن کودک 00:00:25
77 11:55:44 کلیپ دنیای قشنگ بچه‌ها 00:02:17
78 11:58:01 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
79 11:58:31 آگهی بازرگانی 00:02:02
80 12:00:33 لویی - قسمت 34 00:06:39
81 12:07:12 وله حدیث 00:00:43
82 12:07:55 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
83 12:10:22 تلاوت قرآن 00:08:38
84 12:19:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
85 12:23:18 کلیپ یار مهربان 00:03:33
86 12:26:51 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
87 12:27:21 دیپ‌داپ 00:02:03
88 12:29:24 وله پویا 10 00:00:36
89 12:30:00 قصه‌های شیفولی و نی‌نی - قسمت 16 00:09:54
90 12:39:54 آرم استیشن جعبه 00:00:13
91 12:40:07 بابالوها در تعطیلات - قسمت 16 00:05:13
92 12:45:20 وله هواپیما 00:00:14
93 12:45:34 کیپر - قسمت 34 00:08:41
94 12:54:15 وله آدم برفی 00:00:21
95 12:54:36 تیزر مجموعه فیل کوچولو 00:00:48
96 12:55:24 تیزر مجموعه ریرا 00:00:50
97 12:56:14 جعبه حیوانات 00:02:03
98 12:58:17 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
99 12:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:15
100 13:00:02 تینگا تینگا - قسمت 2 00:11:09
101 13:11:11 وله آموزشی - فیل 00:00:37
102 13:11:48 کلیپ یه دسته گل 00:02:42
103 13:14:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
104 13:15:00 بزبز قندی - قسمت 16 00:14:45
105 13:29:45 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
106 13:30:05 بولک و لولک - قسمت 29 00:08:30
107 13:38:35 وله زمستانی 2 00:01:12
108 13:39:47 پانی پنگوئن - قسمت 29 00:05:09
109 13:44:56 آرم استیشن کاج های برفی 00:00:30
110 13:45:26 ریرا - قسمت 55 00:10:21
111 13:55:47 تیزر مجموعه بابا خرسه 00:00:40
112 13:56:27 تیزر مجموعه لویی 00:00:53
113 13:57:20 جیبی و پاکتی 00:01:13
114 13:58:33 آگهی بازرگانی 00:01:27
115 14:00:00 وله آدم برفی و بچه ها 00:00:15
116 14:00:15 تام و جری 00:10:54
117 14:11:09 وله بازی کلمات 00:00:12
118 14:11:21 ببین و ببین - قسمت 181 00:03:30
119 14:14:51 آرم تایم جوجه‌های کوچک 00:00:30
120 14:15:21 جوجه‌های کوچک - قسمت 16 00:09:23
121 14:24:44 تیزر ورجه وورجه 00:01:44
122 14:26:28 ترانه‌های اتل متل - ورزش 00:03:40
123 14:30:08 وایپ 00:00:10
124 14:30:18 توئیتی - قسمت 6 00:06:14
125 14:36:32 تیزر تکرار سینمایی پنج‌شنبه 00:01:41
126 14:38:13 تیزر سینمایی جمعه 00:01:20
127 14:39:33 دانلدداک - قسمت 3 00:05:25
128 14:44:58 وایپ 00:00:10
129 14:45:08 قصه‌های بابا سمور - قسمت 28 00:11:52
130 14:57:00 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
131 14:57:30 قُلُپ 00:01:18
132 14:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:19
133 15:00:07 آرم تایم سینمایی 00:00:30
134 15:00:37 سینمایی توماس و دوستان - قسمت داستان شجاعت 01:02:24
135 16:03:01 آگهی بازرگانی 00:02:59
136 16:06:00 خرگوشک‌ها - قسمت 1 00:05:45
137 16:11:45 وله سه خط 00:00:15
138 16:12:00 کلیپ ایران جاویدان 00:03:10
139 16:15:10 وایپ 00:00:10
140 16:15:20 ماجراهای سنجاب عزیز - قسمت 4 00:15:37
141 16:30:57 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
142 16:31:27 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 35 00:18:59
143 16:50:26 تیزر ورجه وورجه 00:01:44
144 16:52:10 پلاتو 00:06:44
145 16:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:06
146 17:00:00 آرم تایم راسوی کونگ‌فوکار 00:00:30
147 17:00:30 راسوی کونگ‌فوکار - قسمت 19 00:12:26
148 17:12:56 تیزر سینمایی جمعه 00:01:20
149 17:14:16 رالف 00:01:12
150 17:15:28 وایپ 00:00:10
151 17:15:38 افسانه‌های ملل - قسمت 8 00:11:55
152 17:27:33 تیزر مجموعه آرتور 00:01:00
153 17:28:33 تیزر مجموعه فوتبالیست‌ها 00:00:43
154 17:29:16 وله شکلک 00:00:15
155 17:29:31 پت و مت - قسمت 3 00:08:06
156 17:37:37 وله اعلام ویژه - جوجه‌های کوچک 00:00:40
157 17:38:17 ماجراهای جنگل - قسمت 3 00:04:51
158 17:43:08 آگهی بازرگانی 00:01:11
159 17:44:19 اسکار - قسمت 6 00:06:51
160 17:51:10 وله حدیث 00:00:24
161 17:51:34 کلیپ امیرمحمد 2 00:03:23
162 17:54:57 تلاوت قرآن 00:06:03
163 18:01:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
164 18:05:37 کلیپ امام زمان (عج) 00:02:32
165 18:08:09 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
166 18:08:39 رود رانر 00:06:36
167 18:15:15 وله رنگ آمیزی 00:00:16
168 18:15:31 نقاشی - کودک - قسمت 664 00:14:00
169 18:29:31 آرم تایم جوجه‌های کوچک 00:00:30
170 18:30:01 جوجه‌های کوچک - قسمت 17 00:10:36
171 18:40:37 تیزر ورجه وورجه 00:01:44
172 18:42:21 کلیپ تیک تاک 00:03:16
173 18:45:37 وایپ 00:00:10
174 18:45:47 آرتور - قسمت 106 00:11:36
175 18:57:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
176 18:57:53 آگهی بازرگانی 00:01:58
177 18:59:51 وایپ 00:00:10
178 19:00:01 توئیتی - قسمت 7 00:06:32
179 19:06:33 وله نقاشی آبرنگ 00:01:30
180 19:08:03 دانلدداک - قسمت 4 00:05:59
181 19:14:02 تیزر سینمایی جمعه 00:01:20
182 19:15:22 وایپ 00:00:10
183 19:15:32 قصه‌های بابا سمور - قسمت 29 00:12:23
184 19:27:55 وله کادوی زمستانی 00:00:15
185 19:28:10 سرزمین نقاشی‌های خط خطی 00:01:44
186 19:29:54 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
187 19:30:24 افسانه‌های ملل - قسمت 9 00:11:37
188 19:42:01 وله اعلام ویژه - ماجراهای کوشا 00:00:40
189 19:42:41 گلامپرها 00:01:53
190 19:44:34 آرم تایم راسوی کونگ‌فوکار 00:00:30
191 19:45:04 راسوی کونگ‌فوکار - قسمت 20 00:12:14
192 19:57:18 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
193 19:57:48 تیزر ورجه وورجه 00:01:44
194 19:59:32 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
195 20:00:02 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 36 00:20:10
196 20:20:12 آگهی بازرگانی 00:03:29
197 20:23:41 پلاتو - قسمت 3 00:06:26
198 20:30:07 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
199 20:30:37 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 17 00:14:08
200 20:44:45 تیزر سینمایی جمعه 00:01:20
201 20:46:05 پت و مت - قسمت 4 00:07:26
202 20:53:31 وله برف و باران 00:00:19
203 20:53:50 ترانه‌های اتل متل - امانت‌داری 00:03:19
204 20:57:09 تیزر ورجه وورجه 00:01:44
205 20:58:53 آگهی بازرگانی 00:00:37
206 20:59:30 آرم تایم سینمایی 00:00:30
207 21:00:00 سینمایی مورچه قهرمان 01:06:56
208 22:06:56 وله انتخابات 00:00:53
209 22:07:49 پلنگ صورتی 00:07:35
210 22:15:24 وله آدمک برفی 00:00:15
211 22:15:39 شب بخیر بچه ها 23:44:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها