جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:02 به توان خدا - قسمت 20 00:24:29
2 00:24:31 وله شب قدر 00:00:25
3 00:24:56 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
4 00:28:06 وله شهادت امام علی (ع) 00:00:25
5 00:28:31 خوش به حال ما 00:01:43
6 00:30:14 آرم استیشن شهادت 00:00:23
7 00:30:37 سینمایی افسانه ماردوش-2 - قسمت اژیدهاک 01:30:00
8 02:00:37 وله شب قدر 00:00:32
9 02:01:09 مراسم احیا - قسمت 2 00:58:32
10 02:59:41 وله شهادت امام علی (ع) 00:00:25
11 03:00:06 سر سفره خدا - قسمت 21 01:25:00
12 04:25:06 آرم استیشن شهادت 00:00:23
13 04:25:29 کلیپ لحن تکبیر 00:03:50
14 04:29:19 تیزر سینمایی افسانه ماردوش -3 00:01:01
15 04:30:20 قرائت قرآن - قسمت حزب-1 00:17:15
16 04:47:35 آرم استیشن شهادت 00:00:23
17 04:47:58 معذرت خواهی 00:01:19
18 04:49:17 واژک - قسمت 5 00:06:19
19 04:55:36 وله شهادت امام علی (ع) 00:00:25
20 04:56:01 آقای مهربان 00:02:09
21 04:58:10 تیزر سینمایی افسانه ماردوش -3 00:01:01
22 04:59:11 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:12
23 05:00:23 ستاره‌های آسمون - قسمت 3 00:22:43
24 05:23:06 آرم استیشن شهادت 00:00:23
25 05:23:29 کلیپ یاد مولا 00:03:12
26 05:26:41 اعلام ویژه - زنان کوچک 00:00:30
27 05:27:11 آقای خط 00:02:26
28 05:29:37 وله ماه رمضان 00:00:25
29 05:30:02 مأموریت هسته‌ای - قسمت 20 00:25:25
30 05:55:27 آرم استیشن شهادت 00:00:23
31 05:55:50 شب‌های قدر 00:02:38
32 05:58:28 تیزر سینمایی افسانه ماردوش -3 00:01:01
33 05:59:29 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:12
34 06:00:41 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 55 00:09:11
35 06:09:52 وله شهادت امام علی (ع) 00:00:25
36 06:10:17 کلیپ سکوت محض 00:04:41
37 06:14:58 آرم استیشن شهادت 00:00:23
38 06:15:21 یار مهربان - قسمت 23 00:10:30
39 06:25:51 اعلام ویژه - زنان کوچک 00:00:30
40 06:26:21 لاروا 00:03:20
41 06:29:41 وله ماه رمضان 00:00:32
42 06:30:13 تنسی تاکسیدو و چاملی - قسمت 20 00:08:35
43 06:38:48 آرم استیشن شهادت 00:00:23
44 06:39:11 آقای خط 00:03:58
45 06:43:09 تیزر سینمایی افسانه ماردوش -3 00:01:01
46 06:44:10 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:12
47 06:45:22 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 3 00:14:47
48 07:00:09 وله شهادت امام علی (ع) 00:00:25
49 07:00:34 حکایات پندآموز - قسمت 3 00:08:11
50 07:08:45 آرم استیشن شهادت 00:00:23
51 07:09:08 شهر اسباب‌بازی‌ 00:04:58
52 07:14:06 تیزر سینمایی افسانه ماردوش -3 00:01:01
53 07:15:07 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 20 00:14:28
54 07:29:35 وله ماه رمضان 00:00:33
55 07:30:08 برندگان کوچک - قسمت 9 00:21:37
56 07:51:45 خوش به حال ما 00:01:43
57 07:53:28 واژک - قسمت 4 00:06:09
58 07:59:37 آرم استیشن شهادت 00:00:23
59 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
60 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:39
61 08:08:10 حدیث 00:00:33
62 08:08:43 دهکده مامی 00:05:33
63 08:14:16 اعلام برنامه 00:00:45
64 08:15:01 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 31 00:06:22
65 08:21:23 آرم استیشن شهادت 00:00:12
66 08:21:35 پینگو - قسمت 76 00:06:09
67 08:27:44 مامان جون - قسمت 1 00:02:43
68 08:30:27 آرم استیشن شهادت 00:00:12
69 08:30:39 جوجه جوجه طلایی - قسمت 39 00:13:34
70 08:44:13 وله خمیری 17 00:00:48
71 08:45:01 قطار قصه‌ها - قسمت 17 00:10:11
72 08:55:12 تیزر مجموعه فنل ونل 00:00:59
73 08:56:11 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:50
74 08:57:01 دیپ‌داپ 00:03:00
75 09:00:01 اعلام برنامه 00:00:35
76 09:00:36 آفتاب گردون - قسمت 20 00:07:45
77 09:08:21 وله خمیری 18 00:00:38
78 09:08:59 اوم نوم 00:01:16
79 09:10:15 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
80 09:10:35 بوجان نقاش کوچولو - قسمت 19 00:04:17
81 09:14:52 آرم استیشن شهادت 00:00:12
82 09:15:04 نقاشی - خردسال 00:11:55
83 09:26:59 آرم استیشن شهادت 00:00:12
84 09:27:11 من یک حیوان هستم 00:02:04
85 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
86 09:30:00 دهکده بادامکی‌ها - قسمت 1 00:17:20
87 09:47:20 تیزر مجموعه قطار قصه 00:00:43
88 09:48:03 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:50
89 09:48:53 موفی - قسمت 10 00:04:47
90 09:53:40 آرم استیشن شهادت 00:00:12
91 09:53:52 مول 00:05:48
92 09:59:40 وله خمیری 21 00:00:30
93 10:00:10 ماجراهای امیر کوچولو - قسمت 23 00:06:17
94 10:06:27 آرم استیشن شهادت 00:00:12
95 10:06:39 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 54 00:05:00
96 10:11:39 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:50
97 10:12:29 مامان جون - قسمت 2 00:02:28
98 10:14:57 آرم استیشن شهادت 00:00:12
99 10:15:09 فنل ونل - قسمت 21 00:06:46
100 10:21:55 تیزر مجموعه قطار قصه 00:00:43
101 10:22:38 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 7 00:06:47
102 10:29:25 اعلام برنامه 00:00:35
103 10:30:00 تامی تراکتور - قسمت 33 00:10:44
104 10:40:44 آرم استیشن شهادت 00:00:12
105 10:40:56 ماجراهای پنج انگشت 00:02:43
106 10:43:39 اوم نوم 00:01:09
107 10:44:48 آرم استیشن شهادت 00:00:12
108 10:45:00 شهر قصه - قسمت 42 00:06:27
109 10:51:27 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:50
110 10:52:17 تیزر مجموعه قطار قصه 00:00:43
111 10:53:00 زهره و زهرا - قسمت یک روز غمگین 00:06:30
112 10:59:30 اعلام برنامه 00:00:45
113 11:00:15 ماهی فضایی - قسمت 70 00:11:16
114 11:11:31 وله خمیری 20 00:00:36
115 11:12:07 ماموک 00:03:06
116 11:15:13 آرم استیشن شهادت 00:00:12
117 11:15:25 سامی و دوستان - قسمت 21 00:07:04
118 11:22:29 آرم استویشن لوگو آویز 00:00:22
119 11:22:51 ماستی - قسمت 17 00:05:36
120 11:28:27 مامان جون - قسمت 3 00:02:07
121 11:30:34 نقاشی - خردسال - قسمت 11 00:12:02
122 11:42:36 میان برنامه 16:47:24
123 03:30:00 اعلام برنامه 07:15:00
124 11:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 27 00:11:39
125 11:56:39 میان برنامه 00:03:21
126 12:00:00 ملوچ - قسمت 34 00:07:09
127 12:07:09 میان برنامه 16:22:51
128 03:30:00 اعلام برنامه 07:45:00
129 12:15:00 دالگوی باهوش - قسمت 10 00:07:51
130 12:22:51 میان برنامه 00:02:09
131 12:25:00 ترو ترو - قسمت 8 00:03:31
132 12:28:31 مامان جون - قسمت 4 00:02:12
133 12:30:43 شهر قصه - قسمت 41 00:06:39
134 12:37:22 میان برنامه 00:07:38
135 12:45:00 آفتاب گردون - قسمت 21 00:07:14
136 12:52:14 میان برنامه 00:05:46
137 12:58:00 کلیپ اذانگاهی 00:03:00
138 13:01:00 تلاوت قرآن 00:06:00
139 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:34
140 13:11:34 کلیپ اذانگاهی 15:18:26
141 03:30:00 اعلام برنامه 08:45:00
142 13:15:00 بچه‌های جنگل - قسمت 12 00:11:24
143 13:26:24 میان برنامه 15:03:36
144 03:30:00 مامان جون - قسمت 5 09:00:00
145 13:30:00 رکسیو - قسمت 35 00:07:33
146 13:37:33 میان برنامه 00:01:27
147 13:39:00 ماستی - قسمت 18 00:05:30
148 13:44:30 میان برنامه 00:00:30
149 13:45:00 دهکده بزابزا - قسمت 28 14:45:00
150 03:30:00 مامان جون - قسمت 6 09:25:11
151 13:55:11 میان برنامه 00:04:49
152 14:00:00 باکس نهال 00:00:00
153 14:00:00 قرائت قرآن - قسمت حزب-2 00:14:51
154 14:14:51 میان برنامه 00:00:09
155 14:15:00 برندگان کوچک - قسمت 10 00:22:37
156 14:37:37 میان برنامه 00:00:23
157 14:38:00 واژک - قسمت 7 00:06:13
158 14:44:13 میان برنامه 00:00:47
159 14:45:00 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 20 00:14:28
160 14:59:28 میان برنامه 00:00:32
161 15:00:00 نذر ناب 00:41:54
162 15:41:54 میان برنامه 00:03:06
163 15:45:00 ستاره‌های آسمون - قسمت 3 00:22:43
164 16:07:43 میان برنامه 00:07:17
165 16:15:00 قرائت قرآن - قسمت حزب-3 00:14:48
166 16:29:48 میان برنامه 00:00:12
167 16:30:00 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 45 00:21:27
168 16:51:27 میان برنامه 00:01:33
169 16:53:00 واژک - قسمت 7 00:06:09
170 16:59:09 میان برنامه 00:00:51
171 17:00:00 خوش‌مزه - قسمت 20 00:13:57
172 17:13:57 میان برنامه 00:01:03
173 17:15:00 تنسی تاکسیدو و چاملی - قسمت 21 00:08:37
174 17:23:37 میان برنامه 00:06:23
175 17:30:00 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 21 00:14:16
176 17:44:16 میان برنامه 00:00:44
177 17:45:00 میشا - قسمت 21 00:10:39
178 17:55:39 میان برنامه 00:04:21
179 18:00:00 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 4 00:14:24
180 18:14:24 میان برنامه 00:00:36
181 18:15:00 بهترین داستان های دنیا - قسمت پیرمرد و گنجشک 00:13:53
182 18:28:53 میان برنامه 00:01:07
183 18:30:00 مأموریت هسته‌ای - قسمت 20 00:25:00
184 18:55:00 میان برنامه 00:05:00
185 19:00:00 مجموعه داستانهای مذهبی‎ - قسمت شهادت حضرت علی (ع) 00:09:06
186 19:09:06 میان برنامه 00:05:54
187 19:15:00 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 46 00:22:14
188 19:37:14 میان برنامه 00:00:46
189 19:38:00 پهلوان بر خاک 00:06:06
190 19:44:06 میان برنامه 00:00:54
191 19:45:00 خوش‌مزه - قسمت 21 00:13:40
192 19:58:40 میان برنامه 00:01:20
193 20:00:00 به توان خدا - قسمت 21 00:25:00
194 20:25:00 میان برنامه 00:05:00
195 20:30:00 قرائت قرآن - قسمت حزب-4 00:12:23
196 20:42:23 میان برنامه 00:02:37
197 20:45:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:34
198 20:49:34 کلیپ اذانگاهی 00:03:26
199 20:53:00 میان برنامه 00:02:00
200 20:55:00 خانواده ایرانی - 2 - قسمت 8 00:03:10
201 20:58:10 میان برنامه 00:01:50
202 21:00:00 همیشه ایستاده 00:22:30
203 21:22:30 میان برنامه 00:07:30
204 21:30:00 زنان کوچک - قسمت 26 00:16:12
205 21:46:12 میان برنامه 00:03:48
206 21:50:00 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 21 00:04:22
207 21:54:22 میان برنامه 00:05:38
208 22:00:00 سینمایی افسانه ماردوش-3 - قسمت نبرد فریدون 01:40:41
209 23:40:41 میان برنامه 00:04:19
210 23:45:00 بوستان سعدی - قسمت 8 00:12:28
211 23:57:28 میان برنامه 22:02:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها