جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:00:58 تلاوت قرآن 00:06:55
3 07:07:53 وله حدیث 00:01:08
4 07:09:01 جعبه حیوانات 00:02:04
5 07:11:05 وله پویا 18 00:00:46
6 07:11:51 لاروا 00:02:42
7 07:14:33 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
8 07:15:03 نرمش و ورزش - قسمت 35 00:08:57
9 07:24:00 تیزر مجموعه افسانه سه برادر 00:01:03
10 07:25:03 برنارد 00:03:29
11 07:28:32 آرم استیشن نورهای دنباله دار 00:00:18
12 07:28:50 تیزر شیرخوارگان حسینی 00:03:38
13 07:32:28 آرم استیشن نخل 00:00:24
14 07:32:52 بره ناقلا 00:06:56
15 07:39:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
16 07:40:18 نقاشی‌های شما - قسمت 98 00:07:30
17 07:47:48 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
18 07:48:47 تیزر سینمایی شنبه 00:01:13
19 07:50:00 ماهی فضایی - قسمت 17 00:11:45
20 08:01:45 آرم استیشن توپ بچه ها 00:00:16
21 08:02:01 دیپ‌داپ 00:02:58
22 08:04:59 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
23 08:05:24 غریبه‌ای از فضا - قسمت 14 00:19:40
24 08:25:04 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
25 08:25:42 لئون 00:02:59
26 08:28:41 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
27 08:29:21 آگهی بازرگانی 00:00:39
28 08:30:00 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
29 08:30:51 دوستان بازیگوش - قسمت 13 00:05:54
30 08:36:45 آرم استیشن تاب 00:00:20
31 08:37:05 برکه دوستی - قسمت 6 00:10:34
32 08:47:39 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
33 08:48:00 لویی - قسمت 38 00:06:40
34 08:54:40 آرم استیشن مداد رنگی 00:00:32
35 08:55:12 جوجه های کاغذی - قسمت 5 00:07:25
36 09:02:37 وله پویا 24 00:00:32
37 09:03:09 تو تی تو 00:02:17
38 09:05:26 آرم استیشن خرس بادکنک سوار 00:00:15
39 09:05:41 ماجراهای تیچ - قسمت 14 00:09:49
40 09:15:30 آرم استیشن فضایی 00:00:08
41 09:15:38 نقاشی - خردسال - قسمت 579 00:13:42
42 09:29:20 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
43 09:30:08 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
44 09:30:38 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 75 00:08:27
45 09:39:05 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
46 09:40:04 رعنا دختر دهقان - قسمت 24 00:16:14
47 09:56:18 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
48 09:56:53 آگهی بازرگانی 00:02:54
49 09:59:47 آرم تایم سفرهای فامیلی 00:00:30
50 10:00:17 سفرهای فامیلی - قسمت 16 00:23:05
51 10:23:22 آرم استیشن ماشین 00:00:10
52 10:23:32 رود رانر 00:06:36
53 10:30:08 آرم تایم یاور و دوستان 00:00:30
54 10:30:38 یاور و دوستان - قسمت 17 00:17:28
55 10:48:06 وله پویا 10 00:00:36
56 10:48:42 خرگوشک‌ها 00:06:48
57 10:55:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
58 10:56:00 گنجینه 00:01:09
59 10:57:09 آگهی بازرگانی 00:02:51
60 11:00:00 آرم تایم افسانه سه برادر 00:00:30
61 11:00:30 افسانه سه برادر - قسمت 27 00:22:14
62 11:22:44 تیزر مجموعه بینوایان 00:00:42
63 11:23:26 مسابقه پویا - قسمت 77 00:06:47
64 11:30:13 آرم استیشن کامیون 00:00:18
65 11:30:31 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 6 00:03:59
66 11:34:30 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
67 11:35:29 تیزر سینمایی شنبه 00:01:13
68 11:36:42 وله حدیث 00:01:04
69 11:37:46 کلیپ یار مهربان 00:03:33
70 11:41:19 تلاوت قرآن 00:06:41
71 11:48:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
72 11:52:16 ویژه حضرت قاسم (ع) 00:01:14
73 11:53:30 کلیپ امیر محمد2 00:03:23
74 11:56:53 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
75 11:57:33 خانواده بزرگ - قسمت 21 00:09:41
76 12:07:14 آگهی بازرگانی 00:03:16
77 12:10:30 آقای خط 00:04:21
78 12:14:51 آرم استیشن لوگوی شنی 00:00:17
79 12:15:08 یاران خورشید - قسمت حضرت قاسم (ع) 00:11:57
80 12:27:05 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
81 12:28:04 تیزر سینمایی شنبه 00:01:13
82 12:29:17 تام و جری 00:05:28
83 12:34:45 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
84 12:35:15 اسکار 00:06:38
85 12:41:53 آگهی بازرگانی 00:03:04
86 12:44:57 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
87 12:45:27 باب اسفنجی - قسمت 137 00:12:37
88 12:58:04 تیزر مجموعه بینوایان 00:00:42
89 12:58:46 بوشوگ 00:01:04
90 12:59:50 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
91 13:00:13 سینمایی هاچ زنبور عسل 01:30:14
92 14:30:27 آگهی بازرگانی 00:04:01
93 14:34:28 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
94 14:35:19 دوستان بازیگوش - قسمت 14 00:06:01
95 14:41:20 وله پویا 12 00:00:38
96 14:41:58 برکه دوستی - قسمت 10 00:10:06
97 14:52:04 آرم استیشن ماشین 00:00:10
98 14:52:14 لویی - قسمت 39 00:06:47
99 14:59:01 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
100 14:59:16 جوجه های کاغذی - قسمت 6 00:05:47
101 15:05:03 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
102 15:05:33 ماجراهای تیچ - قسمت 15 00:09:21
103 15:14:54 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
104 15:15:42 وله اعلام ویژه - باب اسفنجی 00:00:40
105 15:16:22 من و دوستم - قسمت 12 00:10:52
106 15:27:14 تیزر مسابقه اسباب بازی 00:00:55
107 15:28:09 جعبه حیوانات - قسمت 53 00:02:04
108 15:30:13 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
109 15:30:21 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 76 00:08:26
110 15:38:47 آرم استیشن ابر 00:00:21
111 15:39:08 گنجینه 00:01:26
112 15:40:34 آرم استیشن نقاشی 00:00:17
113 15:40:51 ماهی فضایی - قسمت 18 00:11:48
114 15:52:39 تیزر مجموعه غریبه ای از فضا 00:01:09
115 15:53:48 دیپ‌داپ 00:02:58
116 15:56:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
117 15:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:44
118 16:00:00 نقاشی - کودک - قسمت 580 00:15:00
119 16:15:00 وله لوازم تحریر 00:00:30
120 16:15:30 تام و جری 00:05:14
121 16:20:44 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
122 16:21:43 تیزر سینمایی شنبه 00:01:13
123 16:22:56 اوگی 00:06:37
124 16:29:33 آرم تایم غریبه‌ای از فضا 00:00:30
125 16:30:03 غریبه‌ای از فضا - قسمت 15 00:17:45
126 16:47:48 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
127 16:48:39 بره ناقلا 00:06:56
128 16:55:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
129 16:56:05 آگهی بازرگانی 00:03:55
130 17:00:00 رعنا دختر دهقان - قسمت 25 00:17:29
131 17:17:29 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
132 17:17:59 آقای خط 00:02:27
133 17:20:26 وله حدیث 00:01:04
134 17:21:30 کلیپ انتظار 00:02:53
135 17:24:23 تلاوت قرآن 00:04:37
136 17:29:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
137 17:33:17 وله محرم 3 00:01:06
138 17:34:23 کلیپ آقا سلام 00:02:59
139 17:37:22 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
140 17:37:52 راز پروانه‌ها 00:07:37
141 17:45:29 آرم استیشن گل و پروانه 00:00:17
142 17:45:46 مسابقه پویا - قسمت 78 00:07:51
143 17:53:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
144 17:54:17 خنگول 00:01:38
145 17:55:55 آگهی بازرگانی 00:03:50
146 17:59:45 آرم تایم سفرهای فامیلی 00:00:30
147 18:00:15 سفرهای فامیلی - قسمت 18 00:22:23
148 18:22:38 تیزر مسابقه اسباب بازی 00:00:55
149 18:23:33 رود رانر 00:06:25
150 18:29:58 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
151 18:30:23 بشنو از نی - قسمت 3 00:11:11
152 18:41:34 وله پازل 00:00:16
153 18:41:50 برنارد 00:03:10
154 18:45:00 وله پویا 5 00:00:40
155 18:45:40 خانواده بزرگ - قسمت 22 00:09:10
156 18:54:50 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
157 18:55:49 تیزر سینمایی شنبه 00:01:13
158 18:57:02 لاروا 00:02:27
159 18:59:29 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
160 18:59:59 آگهی بازرگانی 00:00:45
161 19:00:44 نقاشی - کودک - قسمت 581 00:13:56
162 19:14:40 تیزر مجموعه بینوایان 00:00:42
163 19:15:22 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 7 00:03:44
164 19:19:06 آرم استیشن قطار 00:00:20
165 19:19:26 گنجینه 00:01:37
166 19:21:03 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
167 19:21:33 لئون 00:02:59
168 19:24:32 آرم تایم یاور و دوستان 00:00:30
169 19:25:02 یاور و دوستان - قسمت 18 00:16:39
170 19:41:41 تیزر سینمایی جمعه 00:00:59
171 19:42:40 تیزر سینمایی شنبه 00:01:13
172 19:43:53 مکس 00:01:00
173 19:44:53 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
174 19:45:23 باب اسفنجی - قسمت 138 00:11:39
175 19:57:02 تیزر مجموعه بینوایان 00:00:42
176 19:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:15
177 19:59:59 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
178 20:00:22 سینمایی یوکی 01:02:00
179 21:02:22 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:15
180 21:03:37 روز و شب 00:04:09
181 21:07:46 آرم استیشن دودهای رنگی 00:00:21
182 21:08:07 ماجراهای کلیله و دمنه - قسمت 9 00:09:13
183 21:17:20 آرم استیشن جنگل پاییزی 00:00:20
184 21:17:40 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت اولی شاتال 00:12:33
185 21:30:13 آرم تایم افسانه سه برادر 00:00:30
186 21:30:43 افسانه سه برادر - قسمت 28 00:17:27
187 21:48:10 تیزر مسابقه اسباب بازی 00:00:55
188 21:49:05 یکی من یکی تو 00:03:06
189 21:52:11 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
190 21:52:26 پلنگ صورتی 00:07:25
191 21:59:51 آرم استیشن شب تاب ها 00:00:30
192 22:00:21 لالایی کودکان 00:14:39


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها