جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:07:59
3 07:38:57 وله حدیث 00:01:04
4 07:40:01 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
5 07:40:31 نقاشی‌های شما - قسمت 42 00:07:30
6 07:48:01 وله اعلام ویژه - باب اسفنجی 00:00:40
7 07:48:41 آگهی بازرگانی 00:01:19
8 07:50:00 ترانه‌های اتل متل - قسمت 38 00:03:19
9 07:53:19 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
10 07:54:01 اوگی 00:06:39
11 08:00:40 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
12 08:01:46 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:09
13 08:02:55 باغ وحش فضایی - قسمت 42 00:01:58
14 08:04:53 آرم استیشن ذرات نورانی 00:00:12
15 08:05:05 کلیپ توپ سفیدم 00:02:08
16 08:07:13 آرم استیشن مکعب 00:00:15
17 08:07:28 دومو - قسمت 10 00:02:15
18 08:09:43 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
19 08:10:13 قصه‌های روباه - قسمت 5 00:14:11
20 08:24:24 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
21 08:25:38 سیرک گرمی - قسمت 40 00:02:59
22 08:28:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
23 08:29:17 آگهی بازرگانی 00:01:16
24 08:30:33 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
25 08:31:24 دنیای می می - قسمت 124 00:01:37
26 08:33:01 آرم استیشن تاب 00:00:20
27 08:33:21 نقاش کوچولو - قسمت 64 00:11:02
28 08:44:23 آرم استیشن طوطی 00:00:15
29 08:44:38 بره کوچولو - قسمت 77 00:09:55
30 08:54:33 وله پویا 3 00:00:35
31 08:55:08 پنج انگشت-2 - قسمت 34 00:02:19
32 08:57:27 آرم استیشن کودک 00:00:25
33 08:57:52 ماستی - قسمت 24 00:05:30
34 09:03:22 وله آموزشی - هندوانه 00:00:36
35 09:03:58 بزرگ و کوچک - قسمت 7 00:10:28
36 09:14:26 وله مداد رنگی 00:00:50
37 09:15:16 نقاشی - خردسال - قسمت 453 00:13:26
38 09:28:42 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
39 09:29:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
40 09:30:00 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 18 00:08:26
41 09:38:26 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
42 09:39:32 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:09
43 09:40:41 ماجراهای روباه و خروس - قسمت 27 00:13:53
44 09:54:34 تیزر مجموعه بالتازار 00:00:50
45 09:55:24 برنارد 00:03:17
46 09:58:41 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
47 09:59:11 آگهی بازرگانی 00:01:13
48 10:00:24 باگز بانی - قسمت 10 00:17:37
49 10:18:01 آرم استیشن نقاشی 00:01:28
50 10:19:29 تام و جری 00:06:20
51 10:25:49 تیزر مجموعه شکرستان 00:00:57
52 10:26:46 کلیپ چرا 00:03:02
53 10:29:48 آرم تایم افسانه شجاعان 00:00:30
54 10:30:18 افسانه شجاعان - قسمت 30 00:11:26
55 10:41:44 وله جزیره 00:00:30
56 10:42:14 گنجینه 00:01:42
57 10:43:56 تیزر مجموعه پاندای کونگ فو کار 00:01:05
58 10:45:01 بالتازار - قسمت 31 00:04:53
59 10:49:54 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
60 10:50:19 ببین و ببین - قسمت 50 00:05:36
61 10:55:55 آگهی بازرگانی 00:03:46
62 10:59:41 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
63 11:00:11 قهرمانان تنیس - قسمت 55 00:21:32
64 11:21:43 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
65 11:22:57 مسابقه پویا - قسمت 17 00:06:15
66 11:29:12 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
67 11:29:20 آلی و آلیچه - قسمت 18 00:01:00
68 11:30:20 آرم تایم شکرستان 00:00:30
69 11:30:50 شکرستان - قسمت 34 00:15:53
70 11:46:43 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
71 11:47:49 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:09
72 11:48:58 دیپ‌داپ - قسمت 48 00:02:59
73 11:51:57 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
74 11:52:27 خبر کودک - قسمت 80 00:03:58
75 11:56:25 آرم استیشن توپ های نارنجی 00:00:25
76 11:56:50 آگهی بازرگانی 00:02:47
77 11:59:37 آرم تایم پاندای کونگ‌فو کار 00:00:30
78 12:00:07 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 44 00:23:03
79 12:23:10 آرم استیشن فضایی 00:00:08
80 12:23:18 اسکار 00:06:57
81 12:30:15 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
82 12:30:45 مهارت های زندگی - قسمت 87 00:15:56
83 12:46:41 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
84 12:47:11 بره ناقلا 00:06:04
85 12:53:15 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
86 12:54:21 وله حدیث 00:00:22
87 12:54:43 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
88 12:57:32 تلاوت قرآن 00:06:28
89 13:04:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
90 13:09:04 دعای سلامتی 00:00:26
91 13:09:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
92 13:10:10 آگهی بازرگانی 00:04:25
93 13:14:35 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
94 13:15:05 باب اسفنجی - قسمت 81 00:10:32
95 13:25:37 وله پویا 6 00:00:23
96 13:26:00 لاروا 00:02:36
97 13:28:36 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
98 13:29:50 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
99 13:30:13 سینمایی میمون‌های فضایی-1 01:09:08
100 14:39:21 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
101 14:39:28 شب‌های شیرین - قسمت 46 00:13:02
102 14:52:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
103 14:52:55 پلنگ صورتی 00:04:30
104 14:57:25 آگهی بازرگانی 00:03:26
105 15:00:51 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
106 15:01:42 دنیای می می - قسمت 125 00:01:58
107 15:03:40 وله پویا 14 00:00:38
108 15:04:18 نقاش‌کوچولو - قسمت 65 00:11:00
109 15:15:18 آرم استیشن زنبور 00:00:07
110 15:15:25 بره کوچولو - قسمت 78 00:09:54
111 15:25:19 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
112 15:25:34 پنج انگشت-2 - قسمت 36 00:02:26
113 15:28:00 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
114 15:28:21 ماستی - قسمت 25 00:06:20
115 15:34:41 آرم استیشن ماشین 00:00:10
116 15:34:51 بزرگ و کوچک - قسمت 8 00:09:51
117 15:44:42 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
118 15:45:30 وله اعلام ویژه - افسانه شجاعان 00:00:40
119 15:46:10 کلیپ بابا 00:02:13
120 15:48:23 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
121 15:49:29 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:09
122 15:50:38 سیرک گرمی - قسمت 41 00:02:49
123 15:53:27 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
124 15:53:57 تو تی تو 00:02:17
125 15:56:14 آگهی بازرگانی 00:03:46
126 16:00:00 نقاشی - کودک - قسمت 454 00:14:51
127 16:14:51 آرم استیشن تخته چوب 00:00:15
128 16:15:06 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 19 00:08:25
129 16:23:31 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
130 16:24:45 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
131 16:25:15 قصه‌‌های روباه - قسمت 6 00:14:19
132 16:39:34 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
133 16:40:09 بالتازار - قسمت 32 00:04:52
134 16:45:01 تیزر مجموعه پاندای کونگ فو کار 00:01:05
135 16:46:06 باغ وحش فضایی - قسمت 43 00:01:58
136 16:48:04 آرم استیشن نورهای رنگارنگ 00:00:20
137 16:48:24 خبر کودک - قسمت 81 00:04:48
138 16:53:12 آرم استیشن پاشیدن رنگ 00:00:51
139 16:54:03 دومو - قسمت 11 00:02:16
140 16:56:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
141 16:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:26
142 17:00:15 ماجراهای روباه و خروس - قسمت 28 00:15:41
143 17:15:56 آرم استیشن قطار 00:00:20
144 17:16:16 برنارد 00:03:17
145 17:19:33 آرم استیشن هندوانه 00:00:34
146 17:20:07 مسابقه پویا - قسمت 18 00:06:04
147 17:26:11 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
148 17:27:17 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:09
149 17:28:26 خنگول 00:01:33
150 17:29:59 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
151 17:30:29 باگز بانی - قسمت 11 00:17:51
152 17:48:20 وله پویا 18 00:00:46
153 17:49:06 کلیپ چه بی اندازه خوشبختی 00:02:15
154 17:51:21 آرم استیشن شهر رنگارنگ 00:00:23
155 17:51:44 آلی و آلیچه - قسمت 19 00:00:59
156 17:52:43 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
157 17:53:08 ببین و ببین - قسمت 48 00:05:00
158 17:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:22
159 17:59:30 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
160 18:00:00 قهرمانان تنیس - قسمت 56 00:21:48
161 18:21:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
162 18:22:28 تام و جری 00:06:27
163 18:28:55 تیزر مجموعه ماجراهای روباه و خروس 00:00:46
164 18:29:41 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
165 18:30:11 مهارت های زندگی - قسمت 88 00:15:56
166 18:46:07 آرم استیشن لوگو سه رنگ 00:00:13
167 18:46:20 دن و دایناسورها - قسمت 10 00:09:26
168 18:55:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
169 18:56:16 دیپ‌داپ - قسمت 49 00:03:05
170 18:59:21 آگهی بازرگانی 00:00:42
171 19:00:03 نقاشی - نوجوان - قسمت 10 00:12:20
172 19:12:23 وله پازل 00:00:16
173 19:12:39 آقای خط 00:02:11
174 19:14:50 آرم تایم پاندای کونگ‌فو کار 00:00:30
175 19:15:20 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 45 00:22:12
176 19:37:32 وله حدیث 00:01:08
177 19:38:40 کلیپ هنگام نماز 00:02:51
178 19:41:31 تلاوت قرآن 00:07:29
179 19:49:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
180 19:53:37 کلیپ صدقه 00:04:06
181 19:57:43 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
182 19:58:08 بره ناقلا 00:07:02
183 20:05:10 تیزر سینمایی سه‌شنبه 00:01:06
184 20:06:16 تیزر سینمایی چهارشنبه 00:01:09
185 20:07:25 گنجینه 00:01:30
186 20:08:55 آگهی بازرگانی 00:01:12
187 20:10:07 آرم تایم افسانه شجاعان 00:00:30
188 20:10:37 افسانه شجاعان - قسمت 31 00:11:38
189 20:22:15 تیزر مجموعه قهرمانان تنیس 00:00:57
190 20:23:12 اسکار 00:06:57
191 20:30:09 آرم تایم شکرستان 00:00:30
192 20:30:39 شکرستان - قسمت 35 00:12:56
193 20:43:35 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
194 20:44:49 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
195 20:45:19 باب اسفنجی - قسمت 82 00:11:58
196 20:57:17 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
197 20:57:47 بوشوگ 00:01:13
198 20:59:00 آگهی بازرگانی 00:00:37
199 20:59:37 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
200 21:00:00 سینمایی قطار آبی 01:20:02
201 22:20:02 آگهی بازرگانی 00:01:19
202 22:21:21 لاروا 00:02:42
203 22:24:03 آرم استیشن لوگوی شنی 00:00:17
204 22:24:20 پلنگ صورتی 00:05:48
205 22:30:08 آرم استیشن شب تاب ها 00:00:30
206 22:30:38 لالایی کودکان 00:14:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها