جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:00
4 08:06:31 حدیث 00:00:17
5 08:06:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:08 دهکده مامی 00:05:34
7 08:12:42 وله خمیری 00:00:38
8 08:13:20 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:14:05 آگهی بازرگانی 00:00:56
10 08:15:01 مدادهای رنگی - قسمت 3 00:10:16
11 08:25:17 وله خمیری 00:00:48
12 08:26:05 اوم نوم 00:01:11
13 08:27:16 کلیپ باران 00:02:44
14 08:30:00 آفتاب گردون - قسمت 19 00:06:51
15 08:36:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:37:13 وله خمیری 00:00:29
17 08:37:42 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
18 08:38:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
19 08:39:06 لالبی 00:01:35
20 08:40:41 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
21 08:41:22 کلیپ درخت 00:02:36
22 08:43:58 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
23 08:44:46 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
24 08:45:06 کشتی کوچولوها - قسمت 10 00:09:16
25 08:54:22 وله خمیری 00:00:34
26 08:54:56 تو تی تو 00:02:17
27 08:57:13 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:57:48 وله خمیری 00:00:40
29 08:58:28 آگهی بازرگانی 00:01:32
30 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 53 00:12:05
31 09:12:05 کلیپ دو‌‌‌ دوست 00:02:35
32 09:14:40 وله خمیری 00:00:29
33 09:15:09 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 2 00:11:02
34 09:26:11 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:26:56 دیپ‌داپ 00:02:36
36 09:29:32 وله خمیری 00:00:30
37 09:30:02 خدا چه آفریده؟ 00:11:03
38 09:41:05 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
39 09:41:25 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:42
40 09:45:07 سرزمین زیبای ما - قسمت 20 00:06:15
41 09:51:22 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
42 09:52:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
43 09:53:15 لالبی 00:01:30
44 09:54:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:54:54 اوم نوم 00:01:16
46 09:56:10 وله خمیری 00:00:30
47 09:56:40 کلیپ نقاشی 00:02:17
48 09:58:57 آگهی بازرگانی 00:01:03
49 10:00:00 اتل متل یه جنگل 00:07:58
50 10:07:58 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
51 10:08:21 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو هی می‌خوابید 00:05:22
52 10:13:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:13:52 وله خمیری 00:00:45
54 10:14:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
55 10:15:00 جزیره قلقلی‌ها - قسمت 4 00:10:15
56 10:25:15 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:25:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:25:59 اوم نوم 00:00:55
59 10:26:54 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
60 10:27:35 وله خمیری 00:00:33
61 10:28:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
62 10:29:01 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
63 10:30:01 مدادهای رنگی - قسمت 4 00:08:45
64 10:38:46 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
65 10:42:42 لالبی 00:01:35
66 10:44:17 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
67 10:45:05 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 9 00:09:35
68 10:54:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
69 10:55:04 وله خمیری 00:00:39
70 10:55:43 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
71 10:59:00 آگهی بازرگانی 00:01:00
72 11:00:00 شهر قصه 00:12:33
73 11:12:33 وله خمیری 00:00:45
74 11:13:18 اوم نوم 00:01:22
75 11:14:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
76 11:15:00 کشتی کوچولوها - قسمت 11 00:09:12
77 11:24:12 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
78 11:25:12 وله خمیری 00:00:48
79 11:26:00 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
80 11:29:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
81 11:30:00 آفتاب گردون 00:07:04
82 11:37:04 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
83 11:37:45 وله رگلاژ 00:00:51
84 11:38:36 حدیث 00:00:17
85 11:38:53 کلیپ خدا 00:03:04
86 11:41:57 تلاوت قرآن 00:06:03
87 11:48:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
88 11:53:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
89 11:53:28 لالبی 00:01:40
90 11:55:08 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
91 11:56:08 وله خمیری 00:00:38
92 11:56:46 کلیپ ماهی 00:02:10
93 11:58:56 آگهی بازرگانی 00:01:04
94 12:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 54 00:11:49
95 12:11:49 اوم نوم 00:01:16
96 12:13:05 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
97 12:13:25 اعلام برنامه 00:00:35
98 12:14:00 وله خمیری 00:00:36
99 12:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
100 12:15:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 20 00:11:27
101 12:26:27 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
102 12:26:47 اعلام برنامه 00:00:45
103 12:27:32 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
104 12:28:32 اوم نوم 00:01:11
105 12:29:43 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
106 12:30:03 شهر قصه - قسمت 14 00:09:21
107 12:39:24 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
108 12:41:23 لالبی 00:01:46
109 12:43:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 12:43:31 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
111 12:44:31 وله خمیری 00:00:29
112 12:45:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 19 00:09:35
113 12:54:35 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
114 12:57:26 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
115 12:57:46 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
116 12:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:35
117 13:00:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 22 00:08:04
118 13:08:06 وله خمیری 00:00:48
119 13:08:54 اوم نوم 00:01:16
120 13:10:10 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
121 13:10:30 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
122 13:13:45 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
123 13:14:33 وله خمیری 00:00:29
124 13:15:02 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 8 00:08:18
125 13:23:20 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
126 13:24:20 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:39
127 13:28:59 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
128 13:29:47 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
129 13:30:07 سرزمین زیبای ما - قسمت 19 00:05:53
130 13:36:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
131 13:36:09 ماموک 00:02:58
132 13:39:07 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو یه طوطی داشت 00:05:24
133 13:44:31 وله خمیری 00:00:29
134 13:45:00 جزیره قلقلی‌ها - قسمت 3 00:10:10
135 13:55:10 وله خمیری 00:00:33
136 13:55:43 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
137 13:59:17 آگهی بازرگانی 00:00:43
138 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
139 14:00:50 مجری کانال 00:02:24
140 14:03:14 نیلو و فلندی - قسمت 31 00:18:08
141 14:21:22 اعلام برنامه 00:00:55
142 14:22:17 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
143 14:22:39 تام و جری - قسمت 1 00:06:44
144 14:29:23 تیزر سروش کودکان 00:00:40
145 14:30:03 سرزمین کوچولوها - قسمت 15 00:20:46
146 14:50:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
147 14:51:01 برنارد 00:03:31
148 14:54:32 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
149 14:56:02 باغ وحش فضایی 00:01:57
150 14:57:59 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
151 14:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:12
152 15:00:04 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 15 00:15:43
153 15:15:47 مجری کانال 00:02:58
154 15:18:45 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
155 15:20:15 داستان حشرات - قسمت 14 00:04:59
156 15:25:14 تیزر سروش کودکان 00:00:40
157 15:25:54 کلیپ چرا نشستی تنها 00:03:11
158 15:29:05 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
159 15:29:17 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
160 15:30:00 داستان‌های فوتبال - قسمت 4 00:22:07
161 15:52:07 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و غذای خوشمزه 00:04:14
162 15:56:21 مکس 00:01:00
163 15:57:21 تیزر سروش کودکان 00:00:40
164 15:58:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 15:58:23 آگهی بازرگانی 00:01:37
166 16:00:00 نقاشی - کودک - قسمت 62 00:11:56
167 16:11:56 مجری کانال 00:03:12
168 16:15:08 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
169 16:15:20 من می‌خونم تو گوش کن 00:10:52
170 16:26:12 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
171 16:26:55 مکس 00:01:00
172 16:27:55 تیزر سروش کودکان 00:00:40
173 16:28:35 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
174 16:29:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
175 16:30:04 ماجراهای سندباد - قسمت 23 00:21:04
176 16:51:08 تیزر سینمایی فضانوردان 00:01:20
177 16:52:28 تیزر سینمایی اژدر تپه 00:01:05
178 16:53:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
179 16:54:00 برنارد 00:03:33
180 16:57:33 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
181 16:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:09
182 17:00:12 ورجه وورجه - قسمت 6 00:12:45
183 17:12:57 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
184 17:13:52 وله رگلاژ 00:00:38
185 17:14:30 حدیث 00:00:34
186 17:15:04 تلاوت قرآن 00:05:56
187 17:21:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
188 17:25:55 کلیپ اذان 00:01:12
189 17:27:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
190 17:27:43 تیزر سینمایی جک ناقلا 00:01:25
191 17:29:08 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
192 17:30:03 داستان‌های فوتبال - قسمت 5 00:18:40
193 17:48:43 تیزر سروش کودکان 00:00:40
194 17:49:23 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
195 17:50:18 تام و جری - قسمت 2 00:07:19
196 17:57:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
197 17:58:04 اعلام برنامه 00:00:50
198 17:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:06
199 18:00:00 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 12 00:15:57
200 18:15:57 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
201 18:17:05 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
202 18:17:15 مجری کانال 00:02:45
203 18:20:00 بره ناقلا - قسمت 10 00:05:01
204 18:25:01 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
205 18:26:31 تیزر سینمایی فضانوردان 00:01:20
206 18:27:51 اعلام برنامه 00:00:55
207 18:28:46 تیزر سینمایی اژدر تپه 00:01:05
208 18:29:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
209 18:30:01 نیلو و فلندی - قسمت 32 00:21:18
210 18:51:19 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
211 18:51:29 تیزر سروش کودکان 00:00:40
212 18:52:09 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
213 18:53:39 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
214 18:56:50 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
215 18:57:58 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 18:58:53 آگهی بازرگانی 00:01:42
217 19:00:35 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 16 00:17:31
218 19:18:06 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
219 19:18:49 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
220 19:19:57 داستان حشرات - قسمت 16 00:05:26
221 19:25:23 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
222 19:26:18 مجری کانال 00:02:45
223 19:29:03 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
224 19:29:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
225 19:30:08 سرزمین کوچولوها - قسمت 16 00:21:03
226 19:51:11 اعلام برنامه 00:00:50
227 19:52:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
228 19:52:28 کلیپ کتاب نازنینم 00:03:12
229 19:55:40 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
230 19:56:33 مکس 00:01:00
231 19:57:33 تیزر سینمایی جک ناقلا 00:01:25
232 19:58:58 آگهی بازرگانی 00:01:01
233 19:59:59 نقاشی - کودک - قسمت 61 00:11:23
234 20:11:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
235 20:11:58 رالف 00:01:17
236 20:13:15 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
237 20:14:45 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 35 00:14:45
238 20:29:30 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
239 20:30:25 ماجراهای سندباد - قسمت 22 00:19:35
240 20:50:00 تیزر سروش کودکان 00:00:40
241 20:50:40 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
242 20:52:10 مجری کانال 00:02:28
243 20:54:38 رالف 00:01:16
244 20:55:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
245 20:56:16 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
246 20:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:59
247 21:00:01 ورجه وورجه - قسمت 5 00:11:30
248 21:11:31 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
249 21:12:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
250 21:12:24 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
251 21:13:32 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
252 21:15:02 دن و دایناسورها - قسمت 11 00:09:31
253 21:24:33 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
254 21:27:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
255 21:28:24 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
256 21:29:17 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
257 21:30:00 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 11 00:16:10
258 21:46:10 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
259 21:47:05 بره ناقلا - قسمت 9 00:05:50
260 21:52:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
261 21:53:31 برنارد 00:03:26
262 21:56:57 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
263 21:58:27 تیزر سینمایی فضانوردان 00:01:20
264 21:59:47 شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها