جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:00
4 08:06:31 حدیث 00:00:17
5 08:06:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:08 دهکده مامی 00:05:33
7 08:12:41 آگهی بازرگانی 00:00:56
8 08:13:37 وله خمیری 00:00:38
9 08:14:15 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:15:00 مدادهای رنگی - قسمت 6 00:10:00
11 08:25:00 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
12 08:25:41 کلیپ‌ نی‌نی 00:03:46
13 08:29:27 وله خمیری 00:00:33
14 08:30:00 آفتاب گردون - قسمت 45 00:07:54
15 08:37:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:38:03 لالبی 00:01:34
17 08:39:37 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو یه طوطی داشت 00:05:24
18 08:45:01 کشتی کوچولوها - قسمت 13 00:09:35
19 08:54:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:54:45 کلیپ پروانه 00:01:44
21 08:56:29 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:04 اوم نوم 00:01:03
23 08:58:07 وله خمیری 00:00:32
24 08:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:26
25 09:00:05 نقاشی - خردسال - قسمت 151 00:11:52
26 09:11:57 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
27 09:15:09 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 22 00:12:01
28 09:27:10 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 00:01:07
29 09:28:17 وله خمیری 00:00:38
30 09:28:55 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:29:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
32 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 24 00:10:15
33 09:40:15 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
34 09:41:15 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
35 09:43:14 اوم نوم 00:01:14
36 09:44:28 وله خمیری 00:00:32
37 09:45:00 سرزمین زیبای ما - قسمت 23 00:06:59
38 09:51:59 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:52:52 لالبی 00:01:46
40 09:54:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:54:47 ماموک 00:02:58
42 09:57:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
43 09:58:08 وله خمیری 00:00:29
44 09:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:23
45 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 46 00:08:20
46 10:08:20 کلیپ باد 00:01:48
47 10:10:08 اوم نوم 00:01:22
48 10:11:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
49 10:12:23 جعبه حیوانات 00:02:08
50 10:14:31 وله خمیری 00:00:29
51 10:15:00 جزیره قلقلی‌ها - قسمت 7 00:10:21
52 10:25:21 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 00:01:07
53 10:26:28 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:27:03 اوم نوم 00:01:03
55 10:28:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
56 10:28:30 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
57 10:29:30 وله خمیری 00:00:30
58 10:30:00 مدادهای رنگی - قسمت 7 00:09:51
59 10:39:51 ترانه‌های اتل متل - امانت‌داری 00:04:28
60 10:44:19 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
61 10:45:00 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 12 00:09:19
62 10:54:19 ترانه‌های اتل متل - کوه 00:04:02
63 10:58:21 وله خمیری 00:00:30
64 10:58:51 آگهی بازرگانی 00:01:13
65 11:00:04 شهر قصه - قسمت 18 00:08:53
66 11:08:57 تیزر مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:00
67 11:09:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
68 11:10:20 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
69 11:11:20 وله خمیری 00:00:34
70 11:11:54 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
71 11:12:14 تیزر مجموعه گروهبان پیشی راه راه 00:00:52
72 11:13:06 اوم نوم 00:01:07
73 11:14:13 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
74 11:15:01 کشتی کوچولوها - قسمت 14 00:09:15
75 11:24:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:25:09 اوم نوم 00:01:18
77 11:26:27 وله خمیری 00:00:29
78 11:26:56 کلیپ ماهی 00:02:10
79 11:29:06 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
80 11:29:59 آفتاب گردون - قسمت 46 00:08:57
81 11:38:56 وله رگلاژ 00:00:19
82 11:39:15 کلیپ جا نماز 00:02:16
83 11:41:31 تلاوت قرآن 00:06:29
84 11:48:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
85 11:52:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
86 11:52:29 لالبی 00:02:32
87 11:55:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 11:55:23 وله خمیری 00:00:33
89 11:55:56 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
90 11:56:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 11:57:49 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
92 11:58:37 وله خمیری 00:00:32
93 11:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:51
94 12:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 82 00:11:41
95 12:11:41 اعلام برنامه 00:00:35
96 12:12:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 12:12:38 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
98 12:13:26 وله خمیری 00:00:34
99 12:14:00 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
100 12:15:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 21 00:11:23
101 12:26:23 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
102 12:27:23 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
103 12:27:43 لالبی 00:01:40
104 12:29:23 اعلام برنامه 00:00:45
105 12:30:08 شهر قصه - قسمت 17 00:09:35
106 12:39:43 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
107 12:43:00 وله خمیری 00:00:30
108 12:43:30 لالبی 00:01:30
109 12:45:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 23 00:09:46
110 12:54:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 12:55:08 وله خمیری 00:00:48
112 12:55:56 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
113 12:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:13
114 13:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 45 00:07:46
115 13:07:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
116 13:08:39 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
117 13:09:20 وله خمیری 00:00:42
118 13:10:02 کلیپ مسواک زدن دندان 00:03:15
119 13:13:17 اوم نوم 00:01:19
120 13:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
121 13:15:00 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 11 00:07:35
122 13:22:35 وله خمیری 00:00:45
123 13:23:20 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
124 13:25:28 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
125 13:26:28 کلیپ پاییز 00:01:40
126 13:28:08 تیزر مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:00
127 13:29:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
128 13:30:01 سرزمین زیبای ما - قسمت 22 00:06:52
129 13:36:53 وله خمیری 00:00:45
130 13:37:38 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
131 13:37:58 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
132 13:38:46 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو هی می‌خوابید 00:05:22
133 13:44:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
134 13:45:01 جزیره قلقلی‌ها - قسمت 6 00:09:48
135 13:54:49 تیزر مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:00
136 13:55:49 کلیپ دو‌‌‌ دوست 00:02:35
137 13:58:24 وله خمیری 00:00:45
138 13:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:51
139 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
140 14:00:50 مجری کانال 00:03:06
141 14:03:56 نیلو و فلندی - قسمت 34 00:20:34
142 14:24:30 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
143 14:24:42 مکس 00:01:00
144 14:25:42 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
145 14:26:35 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
146 14:29:05 اعلام برنامه 00:00:55
147 14:30:00 سینمایی اژدر تپه - قسمت 8 01:01:47
148 15:31:47 آگهی بازرگانی 00:01:27
149 15:33:14 داستان‌های فوتبال - قسمت 7 00:22:57
150 15:56:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
151 15:56:47 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
152 15:57:55 تیزر مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب 00:01:10
153 15:59:05 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
154 15:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:51
155 16:00:06 نقاشی - کودک - قسمت 36 00:11:38
156 16:11:44 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
157 16:12:27 تیزر سینمایی جک ناقلا 00:01:25
158 16:13:52 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
159 16:15:00 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 38 00:14:11
160 16:29:11 مجری کانال 00:02:33
161 16:31:44 ماجراهای سندباد - قسمت 26 00:23:21
162 16:55:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
163 16:55:32 تیزر سروش کودکان 00:00:40
164 16:56:12 مکس 00:00:55
165 16:57:07 اعلام برنامه 00:00:55
166 16:58:02 تیزر مجموعه سمنو و شقاقل 00:01:04
167 16:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:54
168 17:00:00 ورجه وورجه - قسمت 2 00:11:48
169 17:11:48 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
170 17:12:43 آگهی بازرگانی 00:01:39
171 17:14:22 وله رگلاژ 00:00:49
172 17:15:11 حدیث 00:00:34
173 17:15:45 تلاوت قرآن 00:03:15
174 17:19:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
175 17:23:37 کلیپ وضو 00:05:04
176 17:28:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
177 17:29:17 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
178 17:30:00 داستان‌های فوتبال - قسمت 8 00:18:07
179 17:48:07 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
180 17:51:09 تام و جری - قسمت 29 00:06:05
181 17:57:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
182 17:57:41 تیزر سروش کودکان 00:00:40
183 17:58:21 اعلام برنامه 00:00:50
184 17:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:51
185 18:00:02 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 15 00:16:40
186 18:16:42 مجری کانال 00:02:53
187 18:19:35 مکس 00:01:00
188 18:20:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
189 18:20:45 بره ناقلا - قسمت 13 00:06:01
190 18:26:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 18:27:22 لاروا 00:01:44
192 18:29:06 اعلام برنامه 00:00:55
193 18:30:01 نیلو و فلندی - قسمت 35 00:19:39
194 18:49:40 مجری کانال 00:03:12
195 18:52:52 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
196 18:56:07 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
197 18:56:45 مکس 00:01:00
198 18:57:45 تیزر مجموعه سمنو و شقاقل 00:01:04
199 18:58:49 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
200 18:58:59 آگهی بازرگانی 00:01:01
201 19:00:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 19 00:14:32
202 19:14:32 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
203 19:15:25 داستان حشرات - قسمت 19 00:05:26
204 19:20:51 ترانه‌های اتل متل - لنگه نداره دوستم 00:04:29
205 19:25:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
206 19:25:42 برنارد 00:03:31
207 19:29:13 آگهی بازرگانی 00:00:47
208 19:30:00 سینمایی جک ناقلا 01:05:29
209 20:35:29 آگهی بازرگانی 00:00:28
210 20:35:57 مجری کانال 00:02:56
211 20:38:53 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
212 20:39:36 بره قهرمان 00:01:05
213 20:40:41 ترانه‌های اتل متل - قدردانی 00:04:19
214 20:45:00 تام و جری 00:10:17
215 20:55:17 مجری کانال 00:03:05
216 20:58:22 تیزر مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب 00:01:10
217 20:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
218 21:00:00 ورجه وورجه - قسمت 8 00:11:49
219 21:11:49 کلیپ کتاب 00:03:12
220 21:15:01 دن و دایناسورها - قسمت 13 00:09:37
221 21:24:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
222 21:25:14 ترانه‌های اتل متل - وفای به عهد 00:04:06
223 21:29:20 تیزر سروش کودکان 00:00:40
224 21:30:00 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 14 00:16:31
225 21:46:31 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
226 21:47:39 بره ناقلا - قسمت 12 00:06:54
227 21:54:33 کلیپ ایران من 00:03:14
228 21:57:47 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
229 21:58:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
230 21:58:57 شب بخیر بچه‌ها 00:01:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها