اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-1

کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-1

از سری نماهنگ‌های آموزنده و شاد برنامه مهدپویا

معرفی برنامه

بادبادکم هوا رفت

اون بالا بالاها رفت

زودی سوار باد شد

پیش ستاره‌ها رفت

 

بالا میره بالاتر

میره توی آسمون

کی کمکش می‌کنه؟

باد خوب و مهربون

 

وقتی که خوب بازی کرد

اونو میارم پایین

ناز می‌کنم اونو من

بهش میگم آفرین

 

وقتی میری توی پارک

الاکلنگ سوار شو

گاهی بیا به پایین

یه وقتا بالا برو

دانلود قسمت های مهد‌پویا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مهدپویا - قسمت 34
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 11:0:14
27 دقیقه
مهدپویا - قسمت 5
شنبه 19 اسفند 1402 - 11:0:3
24 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 23
جمعه 18 اسفند 1402 - 11:0:9
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 89
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 11:0:34
23 دقیقه
مهدپویا - قسمت 88
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 11:0:12
23 دقیقه
مهدپویا - قسمت 87
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 11:0:7
24 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 22
جمعه 11 اسفند 1402 - 11:0:48
24 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 21
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 11:0:40
24 دقیقه
مهدپویا - قسمت 83
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 11:0:16
23 دقیقه
مهدپویا - قسمت 82
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 11:0:21
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 81
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 11:0:19
24 دقیقه
مهدپویا - قسمت 68
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 11:0:15
26 دقیقه
مهدپویا - قسمت 80
شنبه 5 اسفند 1402 - 11:0:26
25 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 21
جمعه 4 اسفند 1402 - 11:0:16
25 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 75
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 11:0:14
21 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 74
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 11:0:14
24 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 73
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 11:0:15
23 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 72
شنبه 28 بهمن 1402 - 11:0:20
24 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 20
جمعه 27 بهمن 1402 - 11:0:28
25 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 68
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 11:0:24
26 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 67
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 11:0:26
23 دقیقه
مهد‌پویا - قسمت 66
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 11:0:13
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 62
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 11:0:32
23 دقیقه
مهدپویا - قسمت 61
شنبه 7 بهمن 1402 - 11:0:26
26 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 17
جمعه 6 بهمن 1402 - 11:0:21
25 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 16
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 11:0:20
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 55
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 11:0:16
26 دقیقه
مهدپویا - قسمت 54
شنبه 30 دی 1402 - 11:0:30
27 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 16
جمعه 29 دی 1402 - 11:0:26
27 دقیقه
مهدپویا - قسمت 49
دو شنبه 25 دی 1402 - 11:0:17
24 دقیقه
مهدپویا - قسمت 48
یک شنبه 24 دی 1402 - 11:0:27
24 دقیقه
مهدپویا - قسمت 47
شنبه 23 دی 1402 - 11:0:17
25 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 15
جمعه 22 دی 1402 - 11:0:21
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 41
دو شنبه 18 دی 1402 - 11:0:9
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 40
یک شنبه 17 دی 1402 - 11:0:24
23 دقیقه
مهدپویا - قسمت 42
شنبه 16 دی 1402 - 11:0:0
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 14
جمعه 15 دی 1402 - 11:0:7
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 13
پنج شنبه 14 دی 1402 - 11:0:13
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 31
سه شنبه 12 دی 1402 - 11:0:22
26 دقیقه
مهدپویا - قسمت 37
دو شنبه 11 دی 1402 - 11:0:8
26 دقیقه
مهدپویا - قسمت 36
یک شنبه 10 دی 1402 - 11:0:25
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 35
شنبه 9 دی 1402 - 11:0:8
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 12
جمعه 8 دی 1402 - 11:0:9
27 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 11
پنج شنبه 7 دی 1402 - 11:0:20
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 31
سه شنبه 5 دی 1402 - 11:0:10
24 دقیقه
مهدپویا - قسمت 30
دو شنبه 4 دی 1402 - 11:0:34
24 دقیقه
مهدپویا - قسمت 29
یک شنبه 3 دی 1402 - 11:0:2
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 28
شنبه 2 دی 1402 - 11:0:15
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 10
جمعه 1 دی 1402 - 11:0:25
25 دقیقه
مهدپویا - قسمت 25
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 11:0:7
23 دقیقه
مهدپویا - قسمت 24
سه شنبه 28 آذر 1402 - 11:0:4
22 دقیقه
مهدپویا - قسمت 23
دو شنبه 27 آذر 1402 - 11:0:10
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 22
شنبه 25 آذر 1402 - 11:0:11
26 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 21
جمعه 24 آذر 1402 - 11:0:13
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 9
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 11:0:18
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 19
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 11:0:36
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 18
سه شنبه 21 آذر 1402 - 11:0:17
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 16
یک شنبه 19 آذر 1402 - 11:0:17
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 15
شنبه 18 آذر 1402 - 11:0:0
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 14
جمعه 17 آذر 1402 - 11:0:22
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 8
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 11:0:18
25 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 11
سه شنبه 14 آذر 1402 - 11:0:5
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 10
دو شنبه 13 آذر 1402 - 11:0:35
22 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 9
یک شنبه 12 آذر 1402 - 11:0:30
23 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 8
شنبه 11 آذر 1402 - 11:0:19
25 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 7
جمعه 10 آذر 1402 - 11:0:31
24 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 4
سه شنبه 7 آذر 1402 - 11:0:29
26 دقیقه
مهدپویا - قسمت 1
شنبه 4 آذر 1402 - 11:0:1
25 دقیقه
مهدپویا-2 - قسمت 1
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:0:26
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 87
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 11:0:36
26 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 83
سه شنبه 27 تیر 1402 - 11:0:20
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 82
دو شنبه 26 تیر 1402 - 11:0:18
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 80
شنبه 24 تیر 1402 - 11:0:27
26 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 79
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 11:0:33
28 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 78
سه شنبه 20 تیر 1402 - 11:0:0
27 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 77
دو شنبه 19 تیر 1402 - 11:0:36
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 76
یک شنبه 18 تیر 1402 - 11:0:29
26 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 75
شنبه 17 تیر 1402 - 11:0:28
29 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 74
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 11:0:29
28 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 72
دو شنبه 12 تیر 1402 - 11:0:31
24 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 71
یک شنبه 11 تیر 1402 - 11:0:23
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 70
شنبه 10 تیر 1402 - 11:0:38
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 76
سه شنبه 6 تیر 1402 - 11:0:19
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 75
یک شنبه 4 تیر 1402 - 11:0:4
28 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 74
شنبه 3 تیر 1402 - 11:0:32
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 70
شنبه 27 خرداد 1402 - 11:0:22
25 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 68
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 11:0:15
29 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 65
شنبه 20 خرداد 1402 - 11:0:22
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 63
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 11:0:10
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 61
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 11:0:21
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 60
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 11:0:23
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 58
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 11:0:31
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 57
شنبه 6 خرداد 1402 - 11:0:28
28 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 48
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 11:0:8
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 47
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 11:0:12
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 48
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 11:0:37
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 43
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 11:0:35
29 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 41
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 11:0:29
29 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 40
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 11:0:3
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 39
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 11:0:0
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 38
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 11:0:26
28 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 37
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 11:0:20
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 36
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 11:0:3
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 35
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 11:0:3
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 34
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 11:0:1
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 32
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 11:0:30
29 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 30
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 11:0:15
23 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 27
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 11:0:36
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 26
شنبه 26 فروردین 1402 - 11:0:41
28 دقیقه
مهد‌پویا-3
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 11:0:2
29 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 27
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 11:0:32
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 26
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 11:0:7
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 25
شنبه 19 فروردین 1402 - 11:0:37
26 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 3
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 11:0:32
28 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 2
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 11:0:15
27 دقیقه
مهد‌پویا-3 - قسمت 1
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 11:0:9
29 دقیقه
مهدپویا - قسمت 22
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 10:30:10
27 دقیقه
مهدپویا - قسمت 21
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 10:30:32
29 دقیقه
مهدپویا - قسمت 20
شنبه 20 اسفند 1401 - 10:30:13
27 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 19
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 10:30:19
27 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 18
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 10:30:19
26 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 17
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 10:30:20
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 16
شنبه 13 اسفند 1401 - 10:30:4
27 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 15
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 10:30:19
29 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 12
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 10:30:14
25 دقیقه
مهدپویا-3 - قسمت 11
شنبه 6 اسفند 1401 - 10:30:3
29 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها