اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

ماموریت آدم آهنی‌ها

ماموریت آدم آهنی‌ها

تهیه‌کننده:

Craig Young, Chantal Ling, Steven Read,…

کارگردان:

Manuel Rosen

نویسنده:

Craig Young, Sheila Rogerson, Diana Moore,…

در این مجموعه چهار دوست جوان است که در یک سفینه فضایی در اطراف کهکشان ربات پرواز می‌کنند و به سیارات مختلف می‌روند تا وظایف گوناگونی را حل کنند...

معرفی برنامه

راب، یک ربات فلزی کنجکاو و ماجراجوست و هر قسمت کوتاه حول محور ماموریتی است که راب و دوستانش اما، تیکی و اربیت باید آن را بررسی کنند. آنها پس از شناسایی ماموریت خود، سیاره‌ای را انتخاب می‌کنند و به آن سیاره می‌روند تا مشکل را حل کنند. راب و دوستانش دنیای اطراف خود را کشف می کنند و نکات آموزنده را فرا می گیرند.

مجموعه «مأموریت آدم آهنی‌» با نام اصلی Rob the Robot در دو فصل 71 قسمتی برای گروه سنی خردسال تولید شده که از آن مجموع 42 قسمت از شبکه پویا پخش می‌شود.

 

  • موسیقی: Serge Côté
  • تکنیک: سه بعدی کامپیوتری
  • تعداد قسمت: 42
  • مدت: 12 دقیقه‌ای
  • کشور سازنده: کانادا
  • سال ساخت: 2013
  • شرکت سازنده: One Animation  Amberwood Entertainmen,

 

 

دانلود قسمت های ماموریت آدم آهنی‌ها (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 52
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 10:0:1
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 52
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 12:45:26
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 51
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 10:0:8
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 51
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 12:45:7
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 48
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 10:0:12
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 48
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 12:45:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 47
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 10:0:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 47
شنبه 5 خرداد 1403 - 12:45:33
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 45
شنبه 5 خرداد 1403 - 10:0:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 35
جمعه 4 خرداد 1403 - 12:45:18
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 56
جمعه 4 خرداد 1403 - 10:0:9
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 34
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 12:45:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 55
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 10:0:41
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها-2 - قسمت 32
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 12:45:12
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 53
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 10:0:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 52
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 12:45:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 51
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 10:0:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 51
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 12:45:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 48
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 10:0:12
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 45
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 12:45:14
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 44
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 10:0:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 44
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 12:45:22
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 43
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 10:0:30
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 43
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 12:45:3
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 42
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 10:0:28
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 42
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:45:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 40
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 10:0:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 40
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 12:45:10
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 39
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 10:0:4
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 37
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 12:45:35
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 36
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 10:0:11
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 36
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 12:45:24
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 35
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 10:0:21
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 35
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 12:45:20
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 30
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 10:0:27
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 30
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 12:45:28
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 29
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 10:0:8
10 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 29
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 12:45:23
10 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 27
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 10:0:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 23
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 12:45:20
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 22
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 12:45:21
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 21
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 10:0:7
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 21
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 12:45:4
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 19
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 10:0:17
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 19
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 12:45:24
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی‌ها - قسمت 18
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 10:0:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 18
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 12:45:39
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 17
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 10:0:26
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 9
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 12:45:29
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 16
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:45:3
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 15
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 10:0:3
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 7
جمعه 31 فروردین 1403 - 12:45:14
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 6
جمعه 31 فروردین 1403 - 10:0:2
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 5
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 12:45:33
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 3
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 12:45:11
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 2
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 10:0:17
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 1
شنبه 25 فروردین 1403 - 12:45:20
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 1
شنبه 25 فروردین 1403 - 10:0:25
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 39
سه شنبه 20 تیر 1402 - 13:30:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 38
سه شنبه 20 تیر 1402 - 9:15:12
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 38
دو شنبه 19 تیر 1402 - 13:30:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 37
دو شنبه 19 تیر 1402 - 9:15:10
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 37
یک شنبه 18 تیر 1402 - 13:30:30
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 36
یک شنبه 18 تیر 1402 - 9:15:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 36
شنبه 17 تیر 1402 - 13:30:30
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 35
شنبه 17 تیر 1402 - 9:15:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 33
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 13:30:39
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 32
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 9:15:32
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 27
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 13:30:17
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 26
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 9:15:13
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 25
دو شنبه 12 تیر 1402 - 13:30:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 24
دو شنبه 12 تیر 1402 - 9:15:12
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 24
یک شنبه 11 تیر 1402 - 13:30:11
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 23
یک شنبه 11 تیر 1402 - 9:15:9
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 22
شنبه 10 تیر 1402 - 13:30:7
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 21
شنبه 10 تیر 1402 - 9:15:28
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 20
جمعه 9 تیر 1402 - 13:30:32
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 19
جمعه 9 تیر 1402 - 9:15:31
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 18
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 13:30:38
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 18
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 9:15:21
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 16
سه شنبه 6 تیر 1402 - 13:30:14
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 16
سه شنبه 6 تیر 1402 - 9:15:8
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 14
یک شنبه 4 تیر 1402 - 13:30:36
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 14
یک شنبه 4 تیر 1402 - 9:15:23
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 13
شنبه 3 تیر 1402 - 13:30:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 13
شنبه 3 تیر 1402 - 9:15:37
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 8
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 13:0:24
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 8
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 9:15:9
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 6
شنبه 27 خرداد 1402 - 13:0:5
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 6
شنبه 27 خرداد 1402 - 9:15:7
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 2
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 13:0:20
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 2
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 9:15:29
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 16
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 9:45:14
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 15
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 7:30:8
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 15
شنبه 12 فروردین 1402 - 9:45:36
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 14
شنبه 12 فروردین 1402 - 7:30:7
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 14
جمعه 11 فروردین 1402 - 9:45:7
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 13
جمعه 11 فروردین 1402 - 7:30:27
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 13
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 9:45:17
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 12
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 7:30:34
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 12
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 9:45:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 11
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 7:30:0
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 11
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 9:45:28
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 10
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 7:30:24
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 10
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 9:45:31
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 9
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 7:30:16
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 9
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 9:45:0
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 8
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 7:30:0
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 4
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 10:45:29
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 3
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 8:30:26
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 3
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 10:45:6
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 2
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 8:30:15
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 2
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 10:45:4
11 دقیقه
ماموریت آدم آهنی - قسمت 1
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 8:30:17
11 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها