اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

مدرسه پرواز

مدرسه پرواز

تهیه‌کننده:

Arthur Spanos, Scott Kraft, Saran Kumar,…

کارگردان:

Bill Speers, Matthew Fernandes, Bob Doucette

نویسنده:

Matthew Fernandes, Brian Hartigan, Scott Kraft,…

گروه امداد شامل چند نوع پرنده‌های جوان می‌باشد که با هر حوادث و اتفاقی تبدیل به یک سفینه‌ای پیشرفته‌ای می‌شوند و به کسانی که دچار مشکل شده‌اند کمک می‌کنند...

معرفی برنامه

مجموعه «مدرسه پرواز» با نام اصلی Top Wing در 3 فصل 80 قسمتی برای گروه سنی خردسال تهیه و تولید شده است که از آن مجموع 38  قسمت در شبکه پویا قابل پخش می‌باشد.

 

  • موسیقی: Lorenzo Castelli
  • تکنیک: سه بعدی کامپیوتری
  • تعداد قسمت: 38
  • مدت:22 دقیقه‌ای
  • کشور سازنده: محصول مشترک کانادا و آمریکا
  • سال ساخت: 2017- 2021
  • شرکت سازنده: 9 Story Media Group, Industrial Brothers

 

دانلود قسمت های مدرسه پرواز (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مدرسه پرواز - قسمت 46
یک شنبه 31 تیر 1403 - 12:45:7
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 45
شنبه 30 تیر 1403 - 12:45:13
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 44
شنبه 30 تیر 1403 - 8:15:12
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 41
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 12:45:10
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 40
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 8:15:4
10 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 40
سه شنبه 26 تیر 1403 - 12:45:31
10 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 39
سه شنبه 26 تیر 1403 - 8:15:28
10 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 39
دو شنبه 25 تیر 1403 - 12:45:29
10 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 38
دو شنبه 25 تیر 1403 - 8:15:12
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 38
یک شنبه 24 تیر 1403 - 12:45:4
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 37
یک شنبه 24 تیر 1403 - 8:15:35
9 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 37
شنبه 23 تیر 1403 - 12:45:28
9 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 36
شنبه 23 تیر 1403 - 8:15:14
10 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 36
جمعه 22 تیر 1403 - 12:45:14
10 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 35
جمعه 22 تیر 1403 - 8:15:19
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 35
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 12:45:12
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 34
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 8:15:35
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 33
سه شنبه 19 تیر 1403 - 12:45:15
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 31
سه شنبه 19 تیر 1403 - 8:15:32
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 32
دو شنبه 18 تیر 1403 - 12:45:0
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 30
دو شنبه 18 تیر 1403 - 8:15:30
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 30
یک شنبه 17 تیر 1403 - 12:45:10
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 30
یک شنبه 17 تیر 1403 - 8:15:23
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 30
شنبه 16 تیر 1403 - 12:45:38
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 29
شنبه 16 تیر 1403 - 8:15:0
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 22
جمعه 15 تیر 1403 - 12:45:14
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 21
جمعه 15 تیر 1403 - 8:15:6
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 21
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 12:45:13
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 20
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 8:15:1
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 25
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 12:45:13
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 24
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 8:15:30
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 24
سه شنبه 12 تیر 1403 - 12:45:4
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 23
سه شنبه 12 تیر 1403 - 8:15:19
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 23
دو شنبه 11 تیر 1403 - 12:45:19
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 22
دو شنبه 11 تیر 1403 - 8:15:31
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 22
یک شنبه 10 تیر 1403 - 12:45:6
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 21
یک شنبه 10 تیر 1403 - 8:15:3
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 21
شنبه 9 تیر 1403 - 12:45:27
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 20
شنبه 9 تیر 1403 - 8:15:10
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 20
جمعه 8 تیر 1403 - 12:45:11
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 19
جمعه 8 تیر 1403 - 8:15:30
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 19
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 12:45:11
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 18
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 8:15:27
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 18
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 12:45:16
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 17
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 8:15:20
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 17
سه شنبه 5 تیر 1403 - 12:45:6
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 16
سه شنبه 5 تیر 1403 - 8:15:30
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 16
دو شنبه 4 تیر 1403 - 12:45:6
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 15
دو شنبه 4 تیر 1403 - 8:15:10
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 1
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:45:27
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 14
یک شنبه 3 تیر 1403 - 8:15:0
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 14
شنبه 2 تیر 1403 - 12:45:26
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 13
شنبه 2 تیر 1403 - 8:15:7
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 15
جمعه 1 تیر 1403 - 12:45:2
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 28
جمعه 1 تیر 1403 - 8:15:2
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 14
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 12:45:16
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 27
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 8:15:5
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 11
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 12:45:20
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 10
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 8:15:2
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 8
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:45:44
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 7
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 10:0:14
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 7
شنبه 26 خرداد 1403 - 12:45:11
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 6
شنبه 26 خرداد 1403 - 10:0:20
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 14
جمعه 25 خرداد 1403 - 12:45:4
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 13
جمعه 25 خرداد 1403 - 10:0:34
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 13
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 12:45:15
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 12
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 10:0:27
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 4
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 12:45:29
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 3
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 10:0:17
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 3
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 12:45:24
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 2
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 10:0:1
9 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 2
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:45:16
9 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 1
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 10:0:38
13 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 1
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 12:45:18
13 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 20
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 8:15:34
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 20
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 13:30:0
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 11
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 8:15:18
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 11
شنبه 11 فروردین 1403 - 13:30:4
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 14
شنبه 11 فروردین 1403 - 8:15:26
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 8
جمعه 10 فروردین 1403 - 13:30:2
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 7
جمعه 10 فروردین 1403 - 8:15:27
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 7
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 13:30:9
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 6
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 8:15:29
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 5
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 13:30:31
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 4
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 8:15:3
11 دقیقه
مدرسه پرواز-2 - قسمت 3
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 13:30:5
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 19
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 8:15:13
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 19
شنبه 4 فروردین 1403 - 13:30:18
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 18
شنبه 4 فروردین 1403 - 8:15:21
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 17
جمعه 3 فروردین 1403 - 13:30:23
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 15
جمعه 3 فروردین 1403 - 8:15:18
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 16
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 13:30:9
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 14
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 8:15:11
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 15
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 13:30:14
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 13
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 8:15:34
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 13
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 13:30:18
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 12
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 8:15:34
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 12
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 13:30:26
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 11
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 8:15:37
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 10
شنبه 26 اسفند 1402 - 13:32:28
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 9
شنبه 26 اسفند 1402 - 8:15:11
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 4
جمعه 25 اسفند 1402 - 13:31:20
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 3
جمعه 25 اسفند 1402 - 8:15:6
11 دقیقه
مدرسه پرواز - قسمت 1
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 13:30:3
13 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها