اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

قطار ربات‌ها

قطار ربات‌ها

کارگردان:

Jisoo Han

دنیای قطارها مکانی است که همه ساکنان آن قطار هستند. در میان آنها برخی از قطارهامی‌توانند به ربات تبدیل شوند. ما ماجراهای 5 قهرمان را با قدرت‌های ویژه به نام‌های کی، الف، اردک، سلی و ویکتور را دنبال می‌کنیم .

معرفی برنامه

کی این قدرت را دارد که تونل‌های بین قار‌ه‌های جهان قطارها باز کند. در حالی که او راهی جهان ناشناخته می‌شود شریکش کارل، خیانت می‌کند و تصمیم دارد موتور کی را بدزدد. کی موفق می‌شود آن را خنثی کند اما این نبرد باعث می‌شود چندین تونل بسته شود. فقط کی می‌تواند تونل‌ها را باز کند. متأسفانه او در نتیجه درگیری حافظه خود را از دست داد و اگر می‌خواهد دوستانش را نجات دهد باید همه چیز را دوبار یاد بگیرد. اما زمان در حال تمام شدن است و یک ویروس ناشناخته دنیای قطارها را تهدید می‌کند.

مجموعه «قطار ربات‌ها» با نام اصلی Robot trains در 32 قسمت 14 دقیقه‌ای در سال 2017 در کشور کره جنوبی و در کمپانی CJ E&M Film Financing & Investment Entertainment & Comics با تکنیک سه بعدی کامپیوتری برای گروه سنی خردسال تولید شده است.

دانلود قسمت های قطار ربات‌ها (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
قطار ربات‌ها - قسمت 11
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 12:30:36
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 10
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 9:30:8
11 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 6
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:30:33
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 5
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 9:30:1
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 5
شنبه 26 خرداد 1403 - 12:30:9
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 4
شنبه 26 خرداد 1403 - 9:30:8
13 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 65
جمعه 25 خرداد 1403 - 12:30:36
13 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 64
جمعه 25 خرداد 1403 - 9:30:6
13 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 64
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 12:30:1
13 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 63
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 9:30:28
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 2
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 12:30:35
13 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 33
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 9:30:3
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 1
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 12:30:14
13 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 32
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 9:30:39
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 32
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:30:25
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 31
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 9:30:28
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 31
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 12:30:29
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 30
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 9:30:6
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 30
شنبه 19 خرداد 1403 - 12:30:22
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 29
شنبه 19 خرداد 1403 - 9:30:12
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 64
جمعه 18 خرداد 1403 - 12:30:3
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 63
جمعه 18 خرداد 1403 - 9:30:30
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 63
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 12:30:33
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 62
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 9:30:17
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 27
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 12:30:23
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 26
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 9:30:19
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 26
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 12:30:3
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 25
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 9:30:18
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 24
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 12:30:3
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 23
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 9:30:32
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 23
شنبه 12 خرداد 1403 - 12:30:12
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 22
شنبه 12 خرداد 1403 - 9:30:0
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 62
جمعه 11 خرداد 1403 - 12:30:7
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 61
جمعه 11 خرداد 1403 - 9:28:24
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 19
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 12:30:28
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 18
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 9:30:32
10 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 18
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 12:30:31
10 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 17
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 9:30:30
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 15
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 12:30:2
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 16
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 9:30:26
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 14
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 12:30:16
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 15
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 9:30:23
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 13
شنبه 5 خرداد 1403 - 12:30:22
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 14
شنبه 5 خرداد 1403 - 9:30:27
11 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 14
جمعه 4 خرداد 1403 - 12:30:3
11 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 13
جمعه 4 خرداد 1403 - 9:30:35
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 13
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 12:30:3
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 12
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 9:30:14
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 11
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 12:30:18
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 10
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 9:30:8
11 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 9
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 12:30:16
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 8
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 9:30:10
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 8
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 12:30:32
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 7
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 9:30:7
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 60
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 12:30:38
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 59
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 9:30:3
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 59
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 12:30:16
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 58
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 9:30:18
10 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 5
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 12:30:38
10 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 4
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 9:30:23
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 4
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 12:30:1
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 3
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 9:30:15
11 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 3
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 12:30:21
11 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 2
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 9:30:3
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 2
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:30:13
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 1
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 9:30:11
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 1
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 12:30:16
12 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 47
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 9:45:2
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 46
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 13:30:36
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 46
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 9:45:1
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 46
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 13:30:6
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 13:30:16
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 9:45:20
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 33
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 13:30:3
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 33
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 9:45:26
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 31
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 13:30:23
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 31
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 9:45:13
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 13:30:11
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 9:45:22
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 28
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 13:30:7
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 28
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 9:46:5
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 27
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 13:30:32
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 27
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 9:45:18
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 26
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 13:30:13
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 26
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 9:45:57
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 13:30:32
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 9:45:2
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 24
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 13:30:11
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 24
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 9:45:30
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 23
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 13:30:9
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 23
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 9:45:39
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 21
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 13:30:14
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 22
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 9:45:0
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 19
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 9:45:1
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 18
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 9:45:25
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 17
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 9:45:33
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 16
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 9:45:37
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 15
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 9:45:49
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 8
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 9:45:39
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 7
شنبه 26 فروردین 1402 - 9:45:15
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 12
جمعه 25 فروردین 1402 - 9:45:22
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 11
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 9:45:1
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 10
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 9:45:29
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 9
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 9:45:14
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 8
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 9:45:23
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 7
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 9:45:28
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 6
شنبه 19 فروردین 1402 - 9:45:45
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 5
جمعه 18 فروردین 1402 - 9:45:30
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 4
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 9:45:4
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 3
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 9:45:43
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 2
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 9:45:28
13 دقیقه
قطار ربات‌ها-2 - قسمت 1
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 9:45:57
13 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 32
جمعه 26 اسفند 1401 - 13:30:13
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 32
جمعه 26 اسفند 1401 - 9:45:25
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 28
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 13:30:27
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 28
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 9:45:19
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 27
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 13:30:1
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 27
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 9:45:19
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 26
شنبه 20 اسفند 1401 - 13:30:21
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 26
شنبه 20 اسفند 1401 - 9:45:23
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 25
جمعه 19 اسفند 1401 - 13:30:35
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 25
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:45:38
12 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 18
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 13:30:32
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 23
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 13:30:21
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 23
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 9:45:16
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 22
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 13:30:0
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 22
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 9:45:27
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 21
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 13:30:18
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 21
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 9:45:19
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 20
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 9:45:37
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 19
شنبه 13 اسفند 1401 - 13:30:1
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 19
شنبه 13 اسفند 1401 - 9:45:21
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 18
جمعه 12 اسفند 1401 - 13:30:24
10 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 18
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:45:12
10 دقیقه
قطار ربات‌ها - قسمت 17
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 13:30:27
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 14
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 13:30:0
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 14
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 9:45:17
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 11
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 13:30:27
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 11
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 9:45:23
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 10
شنبه 6 اسفند 1401 - 13:30:9
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 10
شنبه 6 اسفند 1401 - 9:45:48
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 9
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 13:30:8
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 9
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 9:45:0
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 7
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 13:30:30
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 7
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 9:45:35
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 6
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 13:30:7
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 6
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 9:45:45
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 5
شنبه 29 بهمن 1401 - 13:30:0
10 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 5
شنبه 29 بهمن 1401 - 9:45:10
10 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 1
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 13:30:2
12 دقیقه
قطار ربات‎‌ها - قسمت 1
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 9:45:17
12 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها